Tuesday, August 14, 2012

// // Leave a Comment

Конференция: Мислещи Машини 2012-2 - Особености на провеждането | МисМаш 2012-2 | СУР | СУММ | УИР | Thinking Machines Conf 2012-2 | SIGI-AGI 2012-2


Новини за провеждането на втората конференция
Мислещи машини 2012-2
(и др. имена)

За Първата конференция за мислещи машини: от 7/2012:  Мислещи машини 2012-1 - МисМаш - СУР - СУММ - УИР | SIGI 2012-1
 • SIGI - самоусъвършенстващ се универсален разум/самоусъвършенстваща се мислеща машина - СУР - СУММ (Self-Improving General Intelligence)
 • AGI - универсален изкуствен разум - УИР - (Artificial General Intelligence)
 • Oсобености на събитието
  SIGI 2012, Part 2 / Мислещи Машини 2012-2 / СУММ 2012-2

КОГА? -  Засега ориентировъчна дата е краят на септември, но е въможно да е и по-късно през есента
 • Безплатно - без такси!
 • Участниците могат да представят работа, но може и само да гледат/четат/обсъждат/коментират/задават въпроси и пр., ако нямат възможност или желание за участие с авторска работа. Възможно е и представяне на доклад/обобщение на множество публикации на други автори, новини и пр., което да насочи и запознае другите участници с интересни нови открития, теми и пр.
 • Няма ограничение за формата на работите/публикациите, и няма изискване да не са публикувани преди това* - могат да бъдат класически публикации (статии, papers), презентации,   видео/графични демота, звукозаписи на презентации/лекции на тяхна работа, както и дори програмен код и конкретни алгоритми, които искате да представите.
 • Няма изрични граници за обема, авторите решават, но имайте предвид, че колкото по-сложна и обемиста е представената работа, толкова по-голям "залък" може да се укаже за другите участници, и за тях може да е по-разбираемо, ако успеете да разделите работата на по-малки части. 
 • Интернет/онлайн - конференцията ще се преведе основно през Мрежата и с  телеконферентна връзка
 • Рецензията/взаимного оценяване/коментари/бележки (т.нар. peer-reviewing) ще се състои по време на случването на самото събитие (а не преди, както в стандартните конференции) между участниците, които се интересуват от съответната публикация. Провеждането ще се състои от три етапа:

  Три етапа на конференцията
1) Участниците пращат/предлагат работи за участие
Участниците качват своите материали/линкове към тях, като това може да са статии и/или презентации (по възможност мултимедйни, със запис на глас), видео и пр. Мултимедията прави общуването по-естествено, а това е една от целите на конференцията: да създаде истински междуличностни връзки и да подпомогне бъдещо сътрудничество и сдружаване.

Друга цел на конференцията е да покаже по-ясно подобията и разликите между подобни и различни трудове, и да помогне на изследователи от една и съща научна/философска/мисловна школа да видят по-добре идеите си в голямата картинка на нещата.

Може да качвате работите си където искате и/или да дадете линк: сайтове за споделяне на презентации, видео, ваш сайт, или пък на форума на общността и конференцията.
http://research.twenkid.com/forum

Изборът е на авторите.

Също ако желаете може да не качвате работите си никъде (освен препоръчително да насочите поне с тема), и да ги представите директно в "реално време" при третия етап, но така другите ще са по-малко подготвени и въпросите им може да не са толкова добри, колкото биха били ако имаха време да проучат по-добре работата ви.

2) Успоредно с първия етап тече вторият - има период от време, в който участниците могат един на друг да четат, изучават, рецензират и пр. материалите, тогава когато имат време и т.н.
Участниците могат да отбележат интереса си към дадена работа и да задават въпроси предварително - но авторите не са длъжни да отговарят веднага.

Въпросите се събират и на тях се отговаря по време на третия етао - събирането.

Едно от възможните места за обелязването на интерес и пр. е мултидисциплинарния и интердисциплинарен форум:
http://research.twenkid.com/forum
3) Третият етап, събирането, общуването в реално време е когато участниците се събират за да обсъждат материалите си по един или друг начин
Ще се определят спрозорци за представяне и обсъждане на различните работи, в зависимост и съобразно  конкретните участници и материали. Например, ако присъстващите са се запознали с дадена работа през втория етап, представянето може може да е много кратко, колкото да се  въведе в темата, и веднага да следват въпроси и обсъждане. От друга страна, може да има и нов бърз преглед, или дори изцяло представяне - ако участникът не е качил материала си през втория етап, или другите участници не са имали възможност да го проучат сами.


За връзка ще се използва теле-конференция и други методи, примерни технологии са Google+ Hangouts и Skype.

Разбира се, групи от участници могат да се събират и на едно място в конферентни възли, ако има достатъчно на брой хора в даден район, които да се организират помежду си. Също така, може да се използват и всякакви други средства за обямна на съобщения, и участници с взаимен интерс да обсъждат и извън общия канал.
 • Прозорците време по време на провеждането ще се уговорят според натовареността на участниците, времевата зона в която се намират и пр.
 • Конференциите ще се състоят толкова често, колкото членовете на общността могат и искат - възможно е да има събитие на всеки няколко седмици, стига да има подходящ интерес и материали
 • Работите от предишни издание ще могат да бъдат представяни/обсъждане отново, ако има интерес от нови участници, нови идеи/разширения/забележки/въпроси и пр.**
 • Многотомни публикации/серии от работи - даден труд/работа може да бъде представен в серия от конференции, на части, за да е по-лесно разбираем от другите и да си подсигурите, че те ще му обърнат достатъчно време и ще го разберат.
 • Този документ може да бъде редактиран и разширяван своевременно :)

Моля, отбележете интереса си, ако искате да се включите, и се свържете с мен тук, по имейла в профила ми или от http://research.twenkid.com/
Ще ви държа в течение за организационните детайли.

Разбира се, ще пускам обновления и в блога, но е възможно те да не съдържат всички подробности, които ще пращам лично на участниците.

Поздрави,
Тодор

...
*  и **
Разглеждането на материали от предни издания, и  липсата на изискване работата да не е публикувана
Изискванията дадена статия или др. вид публикация да не е публикувана преди това, която се среща в някои издания според мен е безсмислено ограничение. (Има го напр. и в журнала на AGIRI, "официалното" издание за AGI/УИР/Универсален изкуствен разум от установени институционализирани учени.) Реликва от снобските черти на "научността".

Не е важно дали нещо е публикувано някъде си, важно е дали читателите, към които го насочва автора, са запознати с тази работа или с гледната точка и допълненията към нея - дадени идеи и експерименти може да са публикувани не знам си къде преди 100 години, ако хората не са чували и го преоткрият, то пак ще е ново, интересно и обогатяващо за тях. С тези конференции искаме да създадем градивна общност, която едновременно да си помга и да си сътрудничи, и да се стимулира и да си съперничи, така че да получим резултати.

*** Все пак, внимавайте какво представяте, преценявайте доколко може да влизате в технически подробности по дадена технология, дали нещо не е "фирмена тайна" за вас и пр. Целта е да си помагаме взаимно и да си подсказваме идеи, но и евентуално да създадем и старт-ъп фирми в съдружие или по отделно.


Думи: News, Events, Artificial General Intelligence, Artificial Intelligence, Robotics, Robots, Изкуствен интелект, Изкуствен разум, Новини, Събития, Конференции, multi, Conference, Thinking Machines, Transhumanism, Philosophy, Философия, мислещи машини, Thinking machines, Bulgaria, Bulgarian, Български, предприeмачи, изследователи, млади, учени, роботика, роботи, робототехника, БАН, Пловдив, независими, учени, Тодор, Арнаудов, Тош, Twenkid Research, start-up, Plovdiv, researchers, Intel Coop hotel, interdisciplinary, multidisciplinary, Туенкид, Мисмаш-2012-2, Мислещи машини 2012-2, част втора, СУР, СУММ, УИР
Read More

Monday, August 13, 2012

// // Leave a Comment

Мислещи машини 2012-1 - Първа конференция за самоусъвършенстващи се мислещи машини (SIGI) и универсален изкуствен разум/универсални мислещи машини (AGI) на Независимото общество на мулти- и интердисциплинарни изследователи | МисМаш - СУР - СУММ - УИР - AGI - SIGI


Мислещи машини 2012-1
МисМаш - СУР - СУММ - УИР | SIGI 2012-1


Translation in Bulgarian of:
The First SIGI-AGI conference/multi-conference of the Independent Society of Multidisciplinary and Interdisciplinary AGI/SIGI Researchers
In English  

Събитието се състоя на 7. юли в Пловдив

SIGI - самоусъвършенстващ се универсален разум/самоусъвършенстваща се мислеща машина  - СУР - СУММ (Self-Improving General Intelligence)

AGI - универсален изкуствен разум - УИР - (Artificial General Intelligence)

За тези, които за пръв път чуват тези термини - това е много повече от баналното "изкуствен интелект", четете този блог и материалите за курсовете ми по Универсален изкуствен разум.

Инициатор и организатор/"председател": Тодор Арнаудов

Много благодарности за съорганизаторите, участниците и поддръжниците на събитието!

Съ-организатори и съ-председатели и спонсори: Александър Камбуров, Светлин Пенков и Георги Златев

Ценна морална подркепа и участие с публикация: Др. Петър Кормушев

Съорганизатори и участници: Даниел Ангелов, Орлин, Ангел

За конферентна зала използвахме хотела с живописното име "Интел Кооп" :D Колко жалко само, че нямахме късмет да осигурим спонсорство от Интел Ко., в хотела не открихме нито един официален представител на компанията*... ;)


Работните езици на SIGI 2012-1/МисМаш 2012-1 бяха български и английски. Участниците бях международни (учещи, работещи или имащи някакъв вид делови или научни връзки с Великобритания, Италия, САЩ и България), но всички бяхме българи. Част от презентациите бяха на английски, но ги представяхме и говорихме на български.

Очаквахме 4-5 участници в повече, но по различни причини не можаха да се включат сега - чакаме ги в следващите издания, които ще бъдат толкова скоро, колкото успеем да се организираме и ще има по-гъвкава форма и ще е по-отворена за международно участие, с нулеви и близо нулеви разходи. ** (Виж новини за SIGI 2012-2 или на англ: 
http://artificial-mind.blogspot.com/2012/08/news-sigi-2012-2-software-art-comic.html

http://artificial-mind.blogspot.com/2012/07/news-sigi-2012-2-second.html

http://artificial-mind.blogspot.com/2012/07/news-sigi-2012-1-first-sigi-agi.html

...SIGI 2012-1 -  Пловдив,  България, 7/7/2012 

SIGI I
 SIGI #1
МисМаш 2012-1
СУММ 2012-1

СУР 2012-1

УИР

Програма
Роботика
Компютърно зрение
Машинно Обучение/Учене с подсилване


 • Dr. Peter Kormushev et al.:  Learning the skill of archery by a humanoid robot iCub  (off-line, with a paper, presentation and a video) - Робот стрелец, учене с подсилване, компютърно зрение
 • Светлин Пенков: Inferring the Position of a Robot’s ‘Ground Plane’ by Real-Time Observation of a Ball Rolling over a Surface - also a sort of a little workshop/introduction to ROS (Robot Operating System) and OpenCV
 • -- Разпознаване на равнината на "земята" в реално време, чрез наблюдения на търкаляща се топка - роботика, компютърно зрение • Светлин Пенков  and Daniel Angelov - Their contribution in line-tracking robots, including an artificial neural-network module for learning tracks
  -- Техен принос към роботи, следящи линия, включва невронно-мрежов модел за обучение
 • Повече детайли в оригиналната статия на англ: ...(...)

  Сетивно-моторни обобщаващи йерархии

  Етични философски въпроси и проблеми на УИР/СУММ и трансхуманизма
     Тодор - представих накратко някои точки от принципите на парадигмата на обобщение от моите трудове и от школата, към която принадлежат те, и обсъждах етични въпроси -- беше накратко, ще продължи в следващото издание....

  Имаше много неформални дискусии...

  ...Благодаря на участниците, и до нови срещи!...

  (...)

  PS2. Форум: AGI/SIGI forum

  ...

   * The Intel humour is not intended to offend anyone, it's a funny coincidence. Intel is registered trademark in the USA, but "Интел Кооп" (Intelcoop) is apparently also such - in Bulgaria, in Cyrillic. :) I hope one day Intel Co. hosts or sponsors an event of ours... :)
  ...

  Думи: News, Events, Artificial General Intelligence, Artificial Intelligence, Robotics, Robots, Изкуствен интелект, Изкуствен разум, Новини, Събития, Конференции, multi, Conference, Thinking Machines, Transhumanism, Philosophy, Философия, мислещи машини, Thinking machines, Bulgaria, Bulgarian, Български, предприeмачи, изследователи, млади, учени, роботика, роботи, робототехника, БАН, Пловдив, независими, учени, Тодор, Арнаудов, Тош, Twenkid Research, start-up, Plovdiv, researchers, Intel Coop hotel, interdisciplinary, multidisciplinary, Туенкид
  Read More

  Monday, August 6, 2012

  // // Leave a Comment

  News: SIGI-2012-2 | Software | Art | Comic Strip | Sport | Rock Music

  Before the SIGI 2012-2 conference, (SIGI 2012, Part 2)

  Interest from coorganizers/sponsors

  SIGI-AGI-Transhumanism Conference & Festival

  Well - there are indications of such from one serious international organization, based in Bulgaria, that is promoting science, research and researchers. My proposals was for combining a conference with a festival, talks and demos for general audience, and they seem to be interested. It will take time to organize it, and perhaps it's gonna be during the 3-rd or 4-rd edition of the conference - I want the community to gain some experience in the conferences anyway.


  Interest from the AGI List

  In the search of participants, that was one of the places I sent an invite and it seems that there's zero interest from the regular participants in "the only official" AGI email list. I see the list itself is declining and the content is getting more and more disappointing in most of the messages. Inarticulate, high-level blah-blah, people don't learn anything from each other, repeat-repeat-repeat, apparently don't want to collaborate, a lot of them seem to be incapable anyway.

  Software

  Todor's Twenkid FX Studio, Visual Effects, Video Editor, NLE, Movie Making, Audio Editing, Post-production


  I've been practically frozen the film and media making software for long time because of lack of time, lately have revived it and pushing new features. I'm still busy mostly with "pre-essential" stuff, the real effects in prototype and planned mode, because of a lot of "pre-essential" coding and design have also to be done...

  The real effects and alpha-beta versions for the first users are approaching, and some crucial movie-making visual effects will be there as early as those versions, and that will be a framework and a basis for some other software projects of mine.

  See some demos here or there, and also all my clips/movies (media blog) youtube posted online after October 2010 are edited and composited using that piece of software.
  (Sorry the web site is not being updated regularl and there are no specs for the features yet. That page will be made good when the software is published for users.)

  Other projects

  There are such, some of them big ideas for useful applications from long-long time, waiting their time for implementation and serious work. I won't explain details yet, only that it's AI-AGI-intelligent software. And I may contribute to a partner company's projects.

  Art - Comic Strips - Voice Acting

  Comic Strip, Voice Acting, Animation, Comedy, Satire
  A satirical comic strip that I wrote and sketched about 20 episodes of about 3 years ago... It was postponed until I find time to render it well. I'm pushing myself to draw at least a few episodes to ignite it, so: look forward about it, it's gonna be a satire. I wished to animate it, or at least make some kind of animatics with voice acting, let's see.

  The Electric Guitar and Rock Music


  Unfortunately I had some time without real practice, but reviving that fun. Not really trying to find the guys and girls for my band yet, but it will happen when I really push it... :) The later - the better guitarists I'm supposed to get, but better I don't postpone it too much further! I wished I played also the drums, I would have done if I had a drum set, I can't justify spending that amount for a toy for pure fun for now, though. :)) And it would have to be electronic as of now, which would be less fun... :) Well, the drum-machine is of course a part of the movie-making software of mine (yet not implemented), I may have to get satisfied by it for now for my demo performances...    Words: After effects
  Read More