// // Leave a Comment

About

         2020                                      2022

Hello! I'm Todor, a.k.a. Tosh and Twenkid - an Artificial General Intelligence prodigy and pioneer, a generalist researcher and developer, visionary, author, creative, "athlete" etc, or in brief: a Universal man and "Twenkid" (see a definition). I created and presented the world's first interdisciplinary university courses in Artificial General Intelligence (AGI) in 2010 and 2011, an event that was 8 years ahead of a related course in MIT; my interdisciplinary AGI research-institute project proposed in an essay in 2003 was 15 years ahead of the creation of intitutes like that by Stanford and MIT in 2018 (yes, I know - who cares?, but it is a fact).
I'm looking for R&D and business partners and opportunities for my startup project targetted at AGI & Code and general-purpose Content Synthesis (Computational Creativity) and more broadly for the  creation of an Interdisciplinary Research and Creative Institute and Company.
 
  About the blog

Created in 2007, "Artificial Mind" is a continuation of one of the oldest e-zines on AGI*: "Sacred Computer" ("Свещеният сметач", Bulgarian), which was most active in 2001-2004. The e-zine was created in late 2000 and first published on a BBS (initially not AI topics). The discoveries and writings, published in that period were the basis of the world's first University course in AGI, presented by me in the spring of 2010.
Здравейте, аз съм Тош: информатик, изследовател, разработчик, експерт в изкуствения интелект и "дете чудо" в общия ИИ (AGI), визионер, всестранен творец, видео оператор и монтажист, автор, изпълнител, "спортист", "универсален човек". Създател съм на първия в света интердисциплинарен университетски курс по Универсален Изкуствен Разум (УИР, AGI) през 2010 и 2011 г. Есето ми за създаване на интердисциплинарен институт по изкуствен интелект от 2003 г. изпревари с 15 години създаването на институтите споделящи някои от идеите ми през 2018 г. Търся партньори за проекта си за интердисциплинарен изследователско-творчески институт и компания за разработка на мислещи и творящи машини.

"Изкуствен разум" е едно от продълженията на сп. "Свещеният сметач", създадено в края на 2000 г. и първоначално качено в BBS, което беше и едно от първите или първото електронно списание, посветено на общия изкуствен интелект (универсален изкуствен разум), през 2001-2004 г. Откритията и идеите, които публикувах там през този период, бяха в основата на първия в света университетски курс по общ ИИ през 2010 г.

0 коментара: