Saturday, July 13, 2019

// // Leave a Comment

BAIHUI.AI - нов български стартъп в изкуствения интелект | BAIHUI.AI - New Bulgarian AI Start-up

През юни няколко колеги са създали стартъп за изкуствен интелект с това дръзко българско име с китайско звучене. :) Засега показват, че са успели да подкарат GPT-2 преобразувател (Transformer), обучен върху български текст с 1.5 милиарда променливи, предполагам през Амазонския AWS, не са толкова богати че да имат необходимия хардуер за друго обучение.

Пуснали са и кратка анимация, прилича на StyleGAN (виж www.thispersondoesntexist.com).

И двете системи са с отворен код, първата е от OpenAI, втората е от NVidia.

https://www.linkedin.com/company/baihuiai

BAIHUI.AI is a Bulgarian AI start-up, founded in June 2019. So far they've demonstrated they managed to train and run the big GPT-2 1.5 Billion parameters NLP model on Bulgarian texts, as well as probably StyleGAN (it seems so): thispersondoesntexist.com.

0 коментара: