Monday, September 29, 2008

// // 2 comments

Ада (2004) - второ издание на романа, реклама | Ada - second edition (a novel)Български - по-долу

Ada is a multi-genre SF-fantasy-philosophical-parody-cyber... tragedy I wrote 5 years ago. It is a second part of a trilogy, first of them is a SF about creation of artificial intelligence and philosophy about, and is not smoothly connected with the second and third parts.

"Ada" is named after Augusta Ada Lovelace, "the first programmer", and after the Hell where the main character is sent - "ad" in Bulgarian means hell,;"ada" - the hell.

In the beginning of 2008 I edited the text and I think I made it sound much better.
As an author I believe it is very special novel ;-P, but so far it is only in Bulgarian. Maybe "Hell-Ada" would be a nice title...


БЪЛГАРСКИ


Преди 5 години написах този вълнуващ роман... :)

Ада - Фантастична фантасмагорична техничарска програмистка кибернетична философска приключенска пародийна комична трагична любовна фантазия

Посвещава се на Ада Байрон и на момичетата като нея

Създаването й наистина беше много вълнуващо - изпитвах преживяванията на главния герой така, сякаш се случват наистина. Романът стигна до някогашното хранилище sf.ludost.net, и до сайтовете, които го наследиха, но не знам колко души са го прочели, навярно една шепа, ако въобще някой го е дочел докрай.

Смея да твърдя, че "Ада" е изключително необичаен и странен роман, което си е нож с две остриета.

Всъщност, това че все още не са я чели много хора може би не е толкова лошо - в началото на тази година седнах да прегледам текста и открих, че е имал нужда от редакция.

Отново преживях романа и пооправих някои изречения, съкратих излишни подразбиращи се определения, оправих някои реплики.

Така се получи второто издание на "Ада" - с подобрен стил. Прикачих и скиците, които бях започнал да правя за евентуални илюстрации към романа, и по-точно - за сцените с лазерите в Шестоъгълния коридор, и сцената с преплетените ръце на Емил и Ада на влизане в Ада.
За съжаление тогава не успях да намеря подходящ модел да ми позира за ръцете на Ада, позирах само за Емил... :-S
...

За "Ада"

Трудно е да се разкаже... Главната история е за Емил и Ада. Ада е жена, ада е адът, в който попада Емил'; ада е и свят на ужасни реклами. Жената Ада е богиня в света в който попада Емил. Тя е създадена по образа на легендарната Ада Лъвлейс/Лавлейс, дъщеря на Джордж Байрон. Емил Юнаков пък е олицетворение на юнаците, по-скоро на тъжен юнак или туенкид (в романа е тийнейджър).

"Ада" е втора част от трилогията "Истината", "Ада", "Рая"; и първа част от втората част на трилогията, която включва Ада и Рая...

Бях започнал да мисля по "Рая" още докато пишех "Ада" - сюжетните линии са подхванати и чакат да бъдат развити и свързани. Разбира се, идват ми идеи от време на време, но не знам кога ще отделя достатъчно, за да завърша цялостната фантазия...

И не съм сигурен кога точно ще публикувам самото второ издание на "Ада". Даже се замислям дали няма да има нужда да оправя малко някои от сюжетните линии на заден план... Хммм...


Филм

Мечтая си някой ден да филмирам "Ада" и по бъдещата "Рая"... :) Само да пробия и да убедя продуцентите за някой-друг милион... :)) Продукцията няма да мине без спиращи дъха специални ефекти... :))


Из "Ада"


(...)


- Коридорът към Ада. - уточни Ана.

Сечението му имаше форма на съвършен правилен шестоъгълник. По наклонените му стени се плъзгаха шарени черги с премигващи цветни ивици, които променяха ширината и дължината си; въртяха се; ускоряваха, а после се забавяха; ставаха на вълни; разбиваха се една в друга и пречупваха границите помежду си. Прилив правеше вълните широки и дълбоки, а отлив ги всмукваше и ги превръщаше в слаби тесни повърхностни потрепвания.

Правият таван проблясваше от цветни взривове, които преливаха един в друг подобно на причудливи стъкълца от калейдоскоп. Стъкълцата се деляха сякаш бяха живи клетки: свиваха се и се раздуваха, сливаха се и се отразяваха едно от друго.

На огледалния под двете пъстри представления се съчетаваха в съвършено единство и образуваха двойно по-чудна игра на палавите багри.

- Свещени сметачи!

Емил се беше нагледал на “шарени черги” и смайваща компютърна анимация. Дори беше правил такава.

- Страхотни екрани! - допълни той.


(...)

- А може и тази кутия с квадратна основа, която ти наричаш товарен асансьор, да не е товарен, а да е пътнически; тогава съседната врата вероятно ще да е към товарния... А може да е и вход към стълбището... - проточи младежът.

- Пак си прав. - каза Ана, оглеждайки и опипвайки с пръстчетата си стените, облицовани с мек червен грапав плат.

- Ана, да не би да търсиш някоя неизмазана тухла, зад която е скрит лост? Ти ще го издърпаш, подът ще се наклони под ъгъл, ние ще се хързулнем и ще се изсипем в количка, закачена на релси... Количката ще се засили по наклони и завойчета като влакче на ужасите в увеселителен парк, само че без колани. На някои места ще увисваме надолу с главата и единствено центробежната сила на шеметната скорост ще ни притиска към дъното на количката. Ще попътуваме, ще се повръткаме, ще се понатискаме в количката, докато зад нас се търкалят огромни камъни и се премятат гредите, които крепят нещото, в което се намираме, и което ще започне да се руши вследствие на преместената от теб недобре измазана тухла.
Накрая, уморени и препатили, ще цопнем от страшен водопад във водите на разпенена река. Тя ще има достатъчно дълбоко дъно, за да не се разбием, но ще бъде и достатъчно плитка, за да не се удавим. В реката ще си направим ободряваща баня с дрехите, а като излезем на брега - ще си ги съблечем, за да не настинем. След това, за да се стоплим и освежим взаимно, ще допрем голите си тела едно до друго и ще се притиснем...

Докато въздишаше, Емил се загледа по посока на грапавото огледално нещо, върху което стъпваха, защото се сети, че управлението би могло да е изпълнено и с педали, вместо с копчета.

- И аз бих се радвала да стане по този начин, но се съмнявам, че тукашните строители биха си позволили такава небрежност. Просто се опитвам да напипам пулта за управление на асансьора. Сигурно са го скрили някъде под облицовката...

(...)
Read More

Sunday, September 28, 2008

// // 3 comments

Wake up, Tosh!
I should wake up...

Competition in our "mad-scientists" AI-club is awaken and funded!

See what De Garis says he's doing now:
http://iss.whu.edu.cn/degaris/about/profile.html

Huge Virtex FPGAs with zillions of logical gates, building a brain-machine, Utah State University - funding, etc....

Not to mention Jeff Hawkins in Numenta - however it's nice, that currently I'm not really impressed by their demos. I should mention again Boris Kazachenko, who's also really working.


Poor twenkid - me... I thought I'm a part of the "mad-scientists" AI-club , but I've been in a sort of vacation for so many years.

Now I'm engineering, playing a filmmaker, the keyboard... Darts!...

I should wake up, or I'll be late for the big party... :-(


It seems the judgment day is coming!

The Terminator theme

Read More

Friday, September 26, 2008

// // Leave a Comment

Theories of Intelligence and Mind by Todor Arnaudov, Jeff Hawkins, Boris Kazachenko and others - Teaser

Български - после...

Did you know, that there are few "mad scientists" around the globe, who are claiming they do have theories of intelligence, theories of mind or something? :)

Probably the number of researchers in that direction has grown, since the most famous amongst them, Jeff Hawkins has published a book about his speculations in 2004. Actually my theory, which was about Mind, Universe and everything, was conceived and constructed between 2002 and 2004, I was still a teenager.

However it is still published only in Bulgarian: http://eim.toshuniverse.com/razum ... :)
Translation is in progress, from time-to-time.

...

In essence, it seems intelligence is a simple thing...

All of us has reached to conclusion, that intelligence is an ability to predict future perceptions by simulating or extrapolating perceptions taken from the experience. (Well, actually a lot of researches has reached to something like this in Machine learning, but... Later... )

Also, all reach to concepts related to hierarchies for predictions or simulations. Jeff calls it "Hierarchical Temporal Memory". Boris uses levels. I use also levels. I like "Virtual sub-universes in different levels", because my theory was general, metaphysics, it was finding patterns in Mind and in Universe.


Implementation of this simple idea, detailing... Modeling the dynamics of the system or the "scaling" of the system, as Boris says - this is the tricky part.

I'll write more about the theories of me, Jeff and Hawkins later.


Others?

I know few other ingenious people, potentially or actually in that special field... One of them is a mysterious woman, let's call her T-X. She was very advanced as I knew her 4 years ago, if I remember correctly, she was claiming that she is able to do real simulations of evolving mind, but they are too slow. I haven't spoke to her since 4 years, and she does not have a blog... :)

Hugo De Garis

Evolving neural systems... http://iss.whu.edu.cn/degaris/

Raymond Kurzweil
An ingenious engineer in the past, but I haven't heard he was creating something interesting recently. Mostly doing "AI prophecies" in books, explaining the future of thinking machines...

It's funny that we do share the passion in sound-processing and speech-synthesis - he was creator of the first OCR-Text-to-speech system in 70-ies. But this is another story, and one of his companies is for Keyboards, Synthesizers.

BTW, I finally got one :P, but for now it's just a basic Yamaha...

Wish one day I play a Kurzweil's synthesizer...
But this is yet another story. :)))

And yes, he's making good synthesizers, but I'm disappointed by his Cybernetic Poet. Yet another shallow pseudo-creator, which shuffles words, but doesn't have images and lacks imagination.

Hans Moravec

He is an AI prophet, also... :))

Usually "mad AI-scientists" are also AI-prophets... :))

Kevin Warwick?

Well, I wouldn't put him inside this group. Too... Too cyborgial. But let's mention him...


...

Some of those "mad-scientists" claim they are transhumanists. Some - almost with religious feeling.


A transhumanist psalm

The future of humanity is in machine bodies.
We will evolve to a higher form of existеnce!
We will be able to live forever!!!Eternity shall be ours, with our transhumane cybernetic ultra-giga-terra-peta evolved souls!

Amen!

I'm not one of the religious ones, or at least I don't think so, even tought part of my prose or metaphysics, which I wrote in my teens about that, seems the opposite... :)

I don't know... It might be cool... ;)...To be continued...
Read More

Wednesday, September 17, 2008

// // Leave a Comment

Nikon D90 - ново тяло за хибридната ми фото-видео душа? | Nikon D90 и Canon 5D Mark II

Nikon D90 - the new DSLR camera with 1280x720 24 fps MJPEG video. A hybrid, which maybe is an answer of my Quest for movie making camera.


Предистория

Чудя се каква камера да си купя за супер продукциите ми... Искам и огледално-рефлексен...

Не се кефя на презредовата развивка на любителските камери, не се кефя и на това че не miniDV-камерите компресират... Харесах един Canon HD с прогресивно сканиране, той е вариант, но е скъпа, май имаше много кратък живот на батерията, и не записва в удобен за монтаж формат.

И тогава Фейз ме светна, че дълогоочакваното събитие се е сбъднало!!!


DSLR фотоапарати, които снимат видео!!!

Единият е новото голямо чудовище на Канон, което снима 1920х1080.

А другият е на по-приемлива цена, записва на 1280х720 в MJPEG на 24 кад/сек. В съчетание с огромен сензор, който стига до ИЗО 3200 и дълбочината на фокуса от обективите... И че си е DSLR... Звучи много яко! :)


Nikon D90


http://www.nikonusa.com/Find-Your-Nikon/Product/Digital-SLR/25446/D90.html


Фото и видео от dpreview http://www.dpreview.com/news/0809/08090101nikond90samplegallery.asp


За жалост в тестовите клипчета, които гледах, се забелязва прекалено внезапно приспособяване към промените в експозицията и баланса на бялото от дребни помръдвания, което дразни при гледане. Но не знам при какви настройки са го снимали. Дано да може да се направи нещо по въпроса...

Може би може... :)

http://chsvimg.nikon.com/products/imaging/lineup/d90/en/d-movie/


Дали това ще е новото тяло за хибридната ми душа?

Ето го старото, което все още населявам... :)Продължение
(2. ноември)

Разколебах се... Твърдо скъпо и има неприятни недостатъци...
Read More

Monday, September 15, 2008

// // 2 comments

Новини от филмовото студио на Тош | News from the film studio of Tosh

Кадър от "Подарък", реж. Тодор Арнаудов

В деня на отворените врати в БНТ Пловдив


Кадри от "Зад кулисите на БНТ Пловдив" - репортаж на Тодор Арнаудов

Новини

В събота ходех да снимам за филма "Подарък" на Гребната база, и случайно се запознах с един режисьор. Той дойде при мен да го снимам с приятелите му, и спомена, че е режисьор. :))

На следващия ден се разходих до БНТ Пловдив - беше много приятно, запознах се с готини телевизионери, заснех репортаж, интервюираха ме и влязох в прайм-тайма... :-P


1. Идеи, проекти - безброй. Но май няма голям смисъл да ги публикувам всичките, няма и много смисъл да ги описвам в детайли и да ги публикувам... Ще видим.

2. Камера - все още е фотоапаратът Canon Powershot A540... :)

3. Другари, съоператори, морална подкрепа - много благодаря на maiova, на Монката и на другите ми колеги от ASIC Depot, на приятелите ми и на близките... :)
Хайде, давайте Оскара!!!

3. Актьори - активен засега съм само аз, в много превъплащения.

Търся актьори!


Потенциална актриса:

Запознайте се с Ваня...


Бяхме на ена маса в едно кафене до Факултета по Математика и Информатика в Пловдив веднъж, и много ми хареса артистичността и емоционалността с която говори. Дано да намери време, тя освен обещаваща актриса е отличен математик и засега кара още две висши едновременно... :)

- Хриси

- LordDeSword и LaSombra
- Мариан


Проекти, които са в действие:

- "Подарък" - романтичен експериментален филм. Като дължина може би ще стане около 8-9 мин. Много е трудоемък, но го правя с огромна любов. Вече съм монтирал около 6 минути в работни версии, имам да снимам и да уточня началото на филма и да заснема заключителните сцени. В главната роля - Тош.

- "Къде си!?" - продължение на фоторазказа "Любима". Заснел съм почти всичко отдавна, но още не съм го събрал и мисля да добавя още кадри.


- Проф. Математиков и проф. Интегралов - два нови героя, които измислих ненадейно и по които работя. :) С тях мисля да направя нещо цялостно. Евентуално ако успея да снимам и в Университета.

Проф. Математиков

Проф. Интегралов


- Бригадирът - друг герой, който вече поразработих в разни посоки и продължавам да му давам нови. Основният му стил на обличане е като от "Шофьорът на москвич" и "Любима!". Ходил е на бригада в Англия, но е сложна личност. Често го оприличават на Боби Турбото, защото носи манта и шапка, но не е. Бригадирът няма да е просто някой, който се прави на идиот, а ще се опитам да го изградя многопластово и с история. Или може да са два персонажа, които изглеждат еднакво, но са много различни...


Шофьорът на москвич


Кадър от "Къде си?!"

- "Визата" - екранизация на едноименния ми разказ на абсурда. В главните роли засега са планирани Тош и Иванка Николова. Може би ще играя двойна роля, Бригадирът също ще участва с епизодична роля.

...Или почти в действие...

- "Спри!" - музикален видеоклип за който споменах във Филмови Фантазии 1.0. Мисля да снимам няколко пробни сцени от срещата между Нещастникът и Щастливецът. Канех се да правя и стори-борд, синхронизиран с музиката, защото динамичната сцена с колоездачите я виждам ясно докато слушам "Rising Force".

- "Лиготии в студентски град" - с Манол Хронев заснехме няколко изпълнения... Много навреме бяха натрупани тези възглавници там... :))

Бригадирът си намира пистолет

...

Сигурно съм пропуснал нещо, но се уморих да пиша...


Търся желаещи да бъдат актьори, помощници и всякакви филмови другари...

Не е нужно човек да е завършил НАТФИЗ, за да бъде актьор или режисьор... :)

Read More

Tuesday, September 9, 2008

// // Leave a Comment

Blue Gene/P supercomputer in Bulgaria (23 TFLOPS)

Good news - the government has bought the machine and opened a supercomputer center in Sofia... :)

IBM Blue Gene/P, 8192 CPUs, Linux, 23.4 TFLOPS...

Cool... :)

I wonder how much it gonna cost to hire it.

Суперкомпютър от Топ 100 ще заработи у нас
Read More

Sunday, September 7, 2008

// // Leave a Comment

FPGA is Cool! A Spartan-3 FPGA Board


Many years ago a friend of mine told me that if I don't start doing something serious, meaning to play with FPGAs like Xilinx Spartan 3, or Altera Cyclone II, she will not talk to me...
I promised her that I will, when the time come, and then she stopped talking to me. Such a mistake, because she could have helped me a lot... (This is an almost true story.)

But... Anyway, it seems the time for FPGA and doing some hardware design is about to come, supported by few friends with real experience. :)

Let me introduce you Boyan and Yuliana, B&J - the enginners who have designed and implemented this Spartan-3 board from scratch! Soldered by hand(!) by Yuliana... She is a magician... :-o


Read More