Wednesday, February 27, 2013

// // Leave a Comment

Първото издание на "Тошко 2.01 алфа" за избрани тестери наистина наближава... :) | Toshko 2.01 Alfa - Testers' Release Soon
Някои от скорошно реализираните служебни функции:

 • Вход/изход от системата с автентифициране през уеб сървър
 • Запис на казаното в MP3 - много висока производителност

  Разни други помощни подсистеми, които са нужни за по-удобно логване, дебъгване, помощ.

  Живи и здрави, надявам се до седмица или още тия дни избрани тестери да могат да почнат да си играят с първата алфа на приложението.

  http://research.twenkid.com

  ...
  ......
  Думи: HTTP, уеб приложения, мобилни приложения, Тошко 2, Тошко 2.01, синтезатор на реч, говореща програма, говоряща програма, говор, разпознаване на реч, TTS, text-to-speech
 • Read More

  Wednesday, February 20, 2013

  // // Leave a Comment

  Тошко 2.01 алфа - Комуникационната инфраструктура и основа на облак/клъстер | Новини | Update on Toshko 2.01 alpha | Updates About the Development of Toshko 2 TTS Text-to-Speech Synthesizer and Other Projects  Миналата седмица изостанах от график заради внедряването на разработка под Андроид, което ще ми трябва и за мобилната версия на синтезатора.

  Тази седмица фокусът по "Тошко 2" е довършване на някои от основните нови говорни функции, и един крайъгълен камък, засягащ цялата екосистема - поставям основите на инфраструктурата на моя "облак" и клъстер.

  Комуникационна инфраструктура ще свързва различните приложения в разнородна среда, част от това е и изграждане на основна архитектура за лесно разширение на функциите на всяко от приложенията:

  • чрез извикване на други програми
  • чрез плъгини и допълнителни библиотеки, които могат да бъдат създавани и от други разработчици, след като оформя и публикувам интерфейс за връзка,

  Тук може да се събере някакво неформална група заинтересувани, с които да заченем стандарти. Честно казано съмнявам се да намеря хора за тази група на този етап, сигурно докато успея, вече ще съм сглобил първите версии на стандартите и ще съм ги приложил, но ако някой има желание - да се обажда.

  Към съобщителната инфраструктура влиза и първична система за логване и регистрация, преди да пусна алфата за ползване от първите тестери.

  Приложенията от екосистемата ми за PC засега ще са написани и отворени към директно взаимодействие чрез C/C++, Java, вероятно и C# под Windows и Linux*, с преход и към мобилни ОС (за начало Андроид). Интерфейсът ще има и платформено-независим протокол през уеб/сокети и др.

  Ще има и уеб-сървърна част за някои нужди, към момента PHP и може би Java, и въпросните настолни и мобилни приложения ще общуват и с нея - например за логването.

  Идеята е всички приложения от цялото множество да могат свободно да взаимодействат, независимо на каква платформа работят.

  * В началото преобладаващо Windows

  ......
  Думи: хетерогенна, разнородна, Ineter-Process Communication, IPC, Cloud computing, HTTP, уеб приложения, мобилни приложения, Тошко 2, Тошко 2.01, синтезатор на реч, говореща програма, говоряща програма, говор, разпознаване на реч, TTS, STT, Speеch to text
  Read More

  Friday, February 15, 2013

  // // Leave a Comment

  Android Development. The Latest Patent from Apple and Patents in General| Андроид Нов патент от Епъл ... Патентни глупости

  Now I'm part of that community, too after a few days of hacking, with my first simple, but fully functional app. :)

  Yet another distraction from the hardcore stuff and the other projects :X, like delaying the first release of "Toshko 2" with a week (at least), but that's the situation for now, mobile market is part of the big picture, until I get *the team* or funding like that on the snapshot, I'm stuck into making miracles from scratch. (I need a research institute + film/media/publishing house production companies in order to realize all the projects and ideas... :X)

  I'm running fast trhough Android, would have been even faster with a faster emulator. :X  My opinions on ridiculous patents in general and how wrong and obsolete the system is will go in the major work and the so called "digests"... :X It has to do with domain-blindness and fake "radical" novelty, "contributions to the art", and pseudo non-trivial stuff...

  I shared opinions in the AGIRI AGI list some time ago, if anyone cares to digg.

 • RSS Feed courtesy of TechCrunch
 • Thanks to J. for suggesting me to finally start hacking! :)
 • Read More

  Tuesday, February 12, 2013

  // // Leave a Comment

  Versatile Self Improvement - VSI - VI - VLSI - VLI | ВСИ - Всестранен Самоусъвършенстващ ВсИчко | Terminology | Universal Self-Improver - USI

  I'm adding another term to my AGI dictionary, following the:

  Self Improving General Ingelligence - SIGI which was used as a title of the mini-conferene last year.

  Versatile Self-Improver - VSI - Universal Self Improver (USI)

  A thinking machine/artificial mind that has all capabilities and characteristics of a universal genius (all kinds of cognitive activities)

  Other Variants: (Update, 13/2/2013)

  Versatile Self-Improvement - The process of development of the VSI entity.

  Versatile Limitless Self-Improvement (VLSI) - More powerful VSI.

  Versatile Convergent [Limitless] Self-Improvement (VCLSI) - Emphasizes another aspect of the system.

  It of course includes/implies also the externalized part of the improvement, and a shorter variant is just:

  Versatile Improver and Versatile Improvement, respectively

  Versatile Limitless Improver and Versatile Limitless Improvement.

  Български: Всестранно Неограничено Самоусъвършенстване, Всестранно Усъвършенстване, Всестранно Развитие, Всестранно развиване на всичко ... Универсален изкуствен разум


  In brief - although AGI - "[artificial] general intelligence" is better than the whore-term "AI"*, it still needs clarification, as mentioned in a recent article. "General" is also ambiguous, meaninig both "universal" and "non-specific".

  Thinking machines as I envision them are both universal and specific, as an ingenious human should be capable to deal both with the tiniest and most specific technical detail, and with the most general matter, compared to average humans, and the optimal genius should do in all possible domains, not only in "general" in the sense of "vague".

  The new term avoids also "intelligence" for several reasons, such as the ridiculous nonsense that I've mentioned again lately, in which many AI-ers and AGI-ers believe: "yet nobody knows what intelligence is" and "there's no consensus about what intelligence is".

  Not that the latter is not true, some scholars or laypeople mean only "reasoning", "decision making" or boring shallow boolean logic - because that's what they can understand, and "art is something different, about emotions, blah-blah!"; others include creativity and art, and wonder how could the others put creativity in a different domain, since it's obviously essentially all the same.

  Those things are "general" for an observer who has universal/"general" enough capabilities so that he can understand the common among all apparently different domains. However, in a situation of domain-blind* evaluators "versatile" is somewhat more appropriate word, because these activities which in a versatile mind are internally following the same laws and are just relabeled, look to domain-blind observers as radically different, "radically novel" to each other, or "magical" - Magical Self Imrpover. :)

  The meaning of versatile is also more clear, unlike the polysemy of "general", and "versatile" means both general-purpose and specific, when a domain is specified.

  As I suggested in a recent post (I will unveil in a later work), almost none of humans possesses versatile intelligence/truly general intelligence, humans have only a subset of it, limited by severe thresholds.

  Improver/Improvement underlines the developmental aspect and that the potential for improvement matters**, not the actual state of knowledge or skills at the moment of evaluation.


  * "Artificial" is a redundant word
  ** Correlated with the differential of the progress
  *** Universal AI, as defined by M. Hutter, or the Schmidhuber's Goedel Machine are related concepts, but the optimality and rewards are too vague concepts if forced to appliy to versatile environments - see also a recent article: Universal Artificial Intelligence - Matches of Todor Arnaudov's teenage works from 2001-2004 to later (2005-2006-2007) related more popular works by Marcus Hutter and Shane Legg (...) a new Challenge/Extension of the reasons for Herbert Simon's "Bounded Rationality" (Satisficing)

  A VLSI doesn't have to be optimal compared to all other possible agents in specific environments, in order to be qualified as VLSI, it should be better if applied to versatile environment and should be strictly or virtually limitless/unbounded (or just to self-improve) in its development and given particular environmental resources for development.

  Particular data/environment/time range have developmental "juice" - when the juice is over, there's no more stuff to learn or clues to get.


  Думи: Изкуствен интелект, термини, мислещи машини, разумни машини, интелигентни, изкуствен разум, самоусъвършенстване, развитие, психологоия на развитието, детска психология, машината на Гьодел, AIXI, Маркус Хутер, Юрген Шмидхубер, оптимален, решавач, задачи, проблеми, съвършенство, прогрес, неограничен, безграничен,

  Read More

  Friday, February 8, 2013

  // // 4 comments

  Новини: Тошко 2 / Тошко II - работата по най-мощния български синтезатор на реч напредва (TTS, говореща програма, говоряща програма) | Toshкo 2 TTS - Update - News About The Most Powerful Bulgarian Speech Synthesizer

  Анонс за приложението: Тошко 2 Алфа (2.01) излиза скоро! Говореща програма - Синтезатор на реч 

  Сайт на "Тошко 2": http://twenkid.com/software/toshko2/


  Знам, искате да чуете демо или да пробвате програмата сами, но засега не може. :P
  Ще има когато преценя, че достатъчна част от функциите стават за потребители, били и тестери. Имам да решавам и други, не синтезаторни проблеми.

  Разработвам разни инструменти, замислени преди 100 години, които ще подробят този синтезатор и ми трябват за следващото поколение, както и за системата за филмопроизводство Twenkid FX Studio, която също чака на опашка да я направя на продукт.

  Тя е пренебрегната и самотна :), но ще я удостоя с внимание, защото ми е нужна, за да реализирам рекламата - хрумнаха ми някои шантави идеи и репетирах малко вчера-завчера. :D

  "Тошко II" има нужда и от модули за връзка с други приложения и с Интернет, архитектура за разширяване на функциите и добавяне на интелигентност (съществена част малко по-нататък!), от защита на интелектуалната собственост, от измисляне на варианти за демо версии и пълна версия,  различни окомплектовки, възможности за настройки, интерфейс и др. Работа -  бол.

  Между другото имам належаща работа и по други технически въпроси, като това че трябва да се ориентирам и в мобилната разработка, и няма кой да ми направи сайтовете по-динамични и "живи". Те също, горките, са пренебрегвани, и ударно ще трябва да свърша и малко такава работа.

  Разбира се, винаги на дневен ред са изследователски неща от по-фундаменталните насоки и безкрайните идеи, при които закъснението може да е фатално - зарекъл съм се до края на годината да съм създал поне първи прототип на моя мислеща машина.

  И други софтуерни чакащи задачи, някои от тях много важни за продуктивността ми по всички останали... И останалите 1000 неща, за които не стига времето...

  Нещо като героя от най-новото ми кратко филмче (изисква човек да е гледал "Ед Ууд"):  Понякога... - вдъхновен от Ед Ууд и Джони Деп
  Отзиви на зрители:
  1. :D
  2. Ха-ха-ха, това което си направил е доста интересно! :D
  3. Много е сладко филмчето! :)
  4. Супер се е получило! :) :D //Мнение на магистър по кинокритика.
  5. Супер е!
  6. Луд за връзване! :)
  7. Дюк Нюкъм ли чух?
  8. (...) хахаха!

  Въпреки всички задачи обаче, "Тошко 2" идва скоро! :P

  ...

  © Тодор "Тош" Арнаудов 2013

  http://research.twenkid.com
  http://twenkid.com

  http://twenkid.blogspot.com/

  Думи: говореща програма на български, TTS Bulgarian, ТТС български, синтез, реч, говор, Android, Windows, PC, Linux, Win32, българска, говор, говореща програма, говоряща, интелигентен, агент, асистент, чат, бот, conversational, agent, chat, bot, speech synthesis, text-to-speech synthesis, talking program, Twenkid Research, Todor Arnaudov's, Tosh, Тош, 2004, 2013, софтуер, програми, софтуерно, инженерство, разработка, девелопъри, девелопери, developers, developing, audio, звук, звукова обработка, аудио обработка, говореща компютърна програма, помощник, изкуствен интелект, мислеща машина, изкуствен разум, Тошко 2 / Тошко II


  Read More