Monday, August 13, 2012

// // Leave a Comment

Мислещи машини 2012-1 - Първа конференция за самоусъвършенстващи се мислещи машини (SIGI) и универсален изкуствен разум/универсални мислещи машини (AGI) на Независимото общество на мулти- и интердисциплинарни изследователи | МисМаш - СУР - СУММ - УИР - AGI - SIGI


Мислещи машини 2012-1
МисМаш - СУР - СУММ - УИР | SIGI 2012-1


Translation in Bulgarian of:
The First SIGI-AGI conference/multi-conference of the Independent Society of Multidisciplinary and Interdisciplinary AGI/SIGI Researchers
In English  

Събитието се състоя на 7. юли в Пловдив

SIGI - самоусъвършенстващ се универсален разум/самоусъвършенстваща се мислеща машина  - СУР - СУММ (Self-Improving General Intelligence)

AGI - универсален изкуствен разум - УИР - (Artificial General Intelligence)

За тези, които за пръв път чуват тези термини - това е много повече от баналното "изкуствен интелект", четете този блог и материалите за курсовете ми по Универсален изкуствен разум.

Инициатор и организатор/"председател": Тодор Арнаудов

Много благодарности за съорганизаторите, участниците и поддръжниците на събитието!

Съ-организатори и съ-председатели и спонсори: Александър Камбуров, Светлин Пенков и Георги Златев

Ценна морална подркепа и участие с публикация: Др. Петър Кормушев

Съорганизатори и участници: Даниел Ангелов, Орлин, Ангел

За конферентна зала използвахме хотела с живописното име "Интел Кооп" :D Колко жалко само, че нямахме късмет да осигурим спонсорство от Интел Ко., в хотела не открихме нито един официален представител на компанията*... ;)


Работните езици на SIGI 2012-1/МисМаш 2012-1 бяха български и английски. Участниците бях международни (учещи, работещи или имащи някакъв вид делови или научни връзки с Великобритания, Италия, САЩ и България), но всички бяхме българи. Част от презентациите бяха на английски, но ги представяхме и говорихме на български.

Очаквахме 4-5 участници в повече, но по различни причини не можаха да се включат сега - чакаме ги в следващите издания, които ще бъдат толкова скоро, колкото успеем да се организираме и ще има по-гъвкава форма и ще е по-отворена за международно участие, с нулеви и близо нулеви разходи. ** (Виж новини за SIGI 2012-2 или на англ: 
http://artificial-mind.blogspot.com/2012/08/news-sigi-2012-2-software-art-comic.html

http://artificial-mind.blogspot.com/2012/07/news-sigi-2012-2-second.html

http://artificial-mind.blogspot.com/2012/07/news-sigi-2012-1-first-sigi-agi.html

...SIGI 2012-1 -  Пловдив,  България, 7/7/2012 

SIGI I
 SIGI #1
МисМаш 2012-1
СУММ 2012-1

СУР 2012-1

УИР

Програма
Роботика
Компютърно зрение
Машинно Обучение/Учене с подсилване


 • Dr. Peter Kormushev et al.:  Learning the skill of archery by a humanoid robot iCub  (off-line, with a paper, presentation and a video) - Робот стрелец, учене с подсилване, компютърно зрение
 • Светлин Пенков: Inferring the Position of a Robot’s ‘Ground Plane’ by Real-Time Observation of a Ball Rolling over a Surface - also a sort of a little workshop/introduction to ROS (Robot Operating System) and OpenCV
 • -- Разпознаване на равнината на "земята" в реално време, чрез наблюдения на търкаляща се топка - роботика, компютърно зрение • Светлин Пенков  and Daniel Angelov - Their contribution in line-tracking robots, including an artificial neural-network module for learning tracks
  -- Техен принос към роботи, следящи линия, включва невронно-мрежов модел за обучение
 • Повече детайли в оригиналната статия на англ: ...(...)

  Сетивно-моторни обобщаващи йерархии

  Етични философски въпроси и проблеми на УИР/СУММ и трансхуманизма
     Тодор - представих накратко някои точки от принципите на парадигмата на обобщение от моите трудове и от школата, към която принадлежат те, и обсъждах етични въпроси -- беше накратко, ще продължи в следващото издание....

  Имаше много неформални дискусии...

  ...Благодаря на участниците, и до нови срещи!...

  (...)

  PS2. Форум: AGI/SIGI forum

  ...

   * The Intel humour is not intended to offend anyone, it's a funny coincidence. Intel is registered trademark in the USA, but "Интел Кооп" (Intelcoop) is apparently also such - in Bulgaria, in Cyrillic. :) I hope one day Intel Co. hosts or sponsors an event of ours... :)
  ...

  Думи: News, Events, Artificial General Intelligence, Artificial Intelligence, Robotics, Robots, Изкуствен интелект, Изкуствен разум, Новини, Събития, Конференции, multi, Conference, Thinking Machines, Transhumanism, Philosophy, Философия, мислещи машини, Thinking machines, Bulgaria, Bulgarian, Български, предприeмачи, изследователи, млади, учени, роботика, роботи, робототехника, БАН, Пловдив, независими, учени, Тодор, Арнаудов, Тош, Twenkid Research, start-up, Plovdiv, researchers, Intel Coop hotel, interdisciplinary, multidisciplinary, Туенкид

  0 коментара: