Wednesday, September 23, 2009

// // Leave a Comment

Как работи разумът? Йерархичен самоорганизиращ се предсказател на бъдещето - научно представление | AGI event of mine in Sofia

Todor Arnaudov at Bulgarian Famelab final 2009

Петък 25/9, ТУ София

Зала 2140, блок 2.

18 ч.

В научна шоу-програма ще обясня архитектурата и принципите на работа на разума, органичната им връзка с архитектурата и начина на работа на Вселената и мозъка, и как на тази основа аз и други учени смятаме да създадем мислещи машини.

Или, моята прословута теория за разума http://eim.hit.bg/razum - най-накрая представена на "шоу" пред публика. :) Ще се състои в "Нощта на учените", на "Научно кафе".

Благодаря на Британския съвет и форум "Демокрит" за организацията!


Официално инфо:

http://green.democrit.com/bg/articles.php?cell=117

Продължителност: 30-40-50-60 мин
...

On Friday I will have a presentation about the architecture of intelligence (in brief - hierarchical self-organizing predictor of future senses), how it is related to the architecture of Universe (and neocortex), and how me and colleagues from that field are aiming to build systems possessing general intelligence and learning/evolving capabilities, similar to the way human intelligence develop.

Friday 25/9
Technical University Sofia
Block 2
Room 2140

18 h
Read More

Friday, September 11, 2009

// // Leave a Comment

Изкуствен точен модел на мозъка до 10 години?!

Едни швейцарци се бяха изхвърлили, един приятел ми го беше казал, смеейки се, сега тази история пак е набрала популярност.

Например тук:
http://green.democrit.com/bg/news.php?cell=632

Оригинал:
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090904071908.htm

До десетилетие може би ще разполагаме с изкуствен мозък

Какво знаем за мозъка?
Почти нищо, според проф. Маркрам от швейцарския Brain Mind Institute.
Или поне никой не знае какво знаем. И дъпълва: ‘изучаването на човешкия мозък и неговите функции вече повече от 100 години е довело само до натрупването на огромно количество информация, която преди да бъде обединена и анализирана като едно цяло няма да ни позволи да разберем и една стотна от истинската му същност’.

Според професора до десетина години можем да имаме модел, който да е точно копие на човешкия мозък като уточнява, че по-скоро финансовата страна на въпроса би попречила това да се осъществи навреме отколкото технически трудности или проблеми от биологична гледна точка.

(...)

Едно от най-важните предимства на работата с изкуствен мозък ще бъде изследването на причините на редица болести от
синдрома на Алцхаймер, деменция, психиатрични отклонения до
депресивните състояния и проблеми със съня и паметта.

(...)

Въпреки стряскащите цифри, че е изграден от няколко милиарда нервни клетки и трилиарди връзки помежду им, то за учените не е проблем да го възпроизведат в лабораторни условия, защото все пак тези цифри са крайни.

Благодарение на мощни компютри, сметките, които трябва да се извършат при планирането и конструирането на изкуствен мозък не изглеждат невъзможни.

(Демокрит)

Изкуствен разум, който да използва някои принципи и дизайнерски подсказки от мозъка - да, и аз вярвам в това и ще работя в тази посока.

Но точен биологично модел на целия мозък, който да работи точно по същия начин и да се докаже, че е точно така че да може да се ползва за изследване на болестите и пр....

Проблемът е в условието да бъде "копие" на мозъка.

- Как ще докажат, че е?

Мозъкът не е идеална абстрактна машина като компютрите, в нея няма логически елементи, "логическите елементи" в крайна сметка са молекули и химически процеси, протичащи в целите клетки, не е само неврони и синапси.

За да използват такъв модел за точно изследване на човешки мозък, трябва да го симулират на най-ниско физико-химично ниво.

По груби сметки, в 1 л вода имало около 10 на 26-та молекули. Мозъкът е да кажем 1,5 л ...вода. Но не е, белтъчните молекули са много по-сложни за симулация.

Най-бързите суперкомпютри днес вършат едва около 10^15 операции/сек (петафлоп). http://top500.org

Ако продължи да се спазва Законът на Мур, след 10 години може и да бъдат например 1000 пъти по-бързи - 10^18 операции/сек.

Симулацията на една молекула обаче едва ли може да се вмести в една операция... А и да се вмести... На такова ниско ниво, за да е "точно" промените и изчисленията трябва да стават за много кратки симулирани интервали. Една милиардна от секундата е прекалено дълъг интервал, но да кажем толкова.

Така, само за 1 секунда симулация на 10^26 молекули с точност 1 наносекунда, което е прекалено малко, ако всяка се изчислява за една операция (невъзможно, сега едвам сгъват по една белтъчна молекула) - са нужни 10^35 операции.


Ако компютрите някак си продължат да се ускоряват със скорост около два пъти на две години, тази дупка от 10^17 ще се запълни след 60 години.

И то за една груба симулация в наносекунди, и при положение че една молекула се изчислява за 1 изчислителна операция, което е немислимо, защото молекулата е съставена от много блокчета, които трябва да се моделират, една белтъчна молекула може да има хиляди и десетки хиляди атоми.

Освен това, подобна реалистична симулация на мозъка има нужда от реалистичен поток от кръв, който изисква и физически реалистична сърдечно-съдова система, кръв, жлези с вътрешна секреция, рецепторни неврони, очи ...

И как ще се изградят всички тези молекули с точни координати, енергия и пр.?

В живите системи - стъпка по стъпка, в ембриона и след това... А каква изчислителна сложност има симулация на развитието на зародиш на човек само до раждането...

Девет месечна симулация, при точност 1 наносекунда (не знам дали е физически достатъчно точно за да не се "изроди" бебето от изчислителни грешки) ~ 2 * 10^16 цикъла. Тези цикли трябва да се умножат по броя на молекулите в зародиша, да кажем отново 10^35 = 10 ^ 51 операции.

За да се изчисли това за 1 година, трябва компютър с бързина 10^46 операции в секунда.

После още няколко години за да се доразвие биологично мозъка, както знаете в началото той не проежда добре електрически импулси. И още много години, за да може възприятията от средата да развият интелигентността му.

И още дълги години симулационно време, за да се симулира износването на кръвоносните съдове, натрупването на вредни вещества...
Read More

Saturday, September 5, 2009

// // Leave a Comment

Singularity Summit 2009 in New York and Todor's AI Cafe Scientifique in Sofia

Kurzweil and other VIP persons from Artificial Intelligence (they prefer to call it Artificial General Intelligence), Transhumanism and other fields are meeting in NY in a month. Sounds interesting?

http://www.singularitysummit.com/

Suggested reading: Singularity Institute

In the mean time, watch one sketchy pencil test I did recently. ;))

Regarding my return to AI research, it seems that I'm going to talk about the theories of intelligence, what intelligence is and how to make it real on 25/9 in Sofia.

It would be during events called "Night of scientists"/"Cafe Scientifique". http://www.cafescientifique.org/

Read More