Wednesday, May 28, 2014

// // Leave a Comment

РАЗУМИР - първи брой: Какво му трябва на човек? Играеш ли по правилата - ще загубиш играта. Първа част. | RAZUMIR - First issue. "What a man needs? Part I. Nice guys finish last"РАЗУМИР: http://razumir.twenkid.comОгромен аналитичен и забавен труд, т.нар. "мултиграфия" или "юнашка дисертация" (виж 132 от бележките). Първата част се състои от три паралелни части.

Ако се разглежда по секции и пр., може да се извлекат много десетки или стотина статии, ще има нещо такова в бъдеще - улеснения за четене и др.

В Приложението и Допълненията към т.242 има продължения по темата за машинното творчество (компютърно творчество) и "Вселена и разум" (Схващане за всеобщата предопределеност) като Хипотезата за дълбокото съзнание, свързваща и доизясняваща смисъла на мои спекулации с такива на Джеф Хокинс и философията на Кант и Артур Шопенхауер - смисълът на "интуитивен". И пр. пр. пр. т.н... Трудът е цяла книга.

Харесайте и подкрепете РАЗУМИР във Фейсбук:


Наясно съм, че в момента има приблизително нулева подходяща читателска аудитория (поне човешка), която да го оцени в цялост, и тези философии и социологии ми гълтаха от вниманието за по-функционалните разработки по задачите, които трупам на купчини до небето.

Трябва да се захващам здраво с тях.
Read More

Friday, May 23, 2014

// // Leave a Comment

A match of Todor's recent Illustration from a Novella and an Advertising of a Bank

A funny spatio-temporal-thematically physical coincidence:
  

http://twenkid.blogspot.com/2014/05/blog-post.html

More serious stuff is coming, although it is very amusing to study and read as well - the first issue of Razumir.
One of the first works under its heading is the satirical novella, from which the picture comes - "I am not creative!".

The main work is a voluminous multigraphy - it's both a big one, as a book it would be several hunderd pages long; and will have more volumes.

The word "multigraphy" was coined in order to mark that its  super multi- and cross-disciplinary.
Read More

Sunday, May 11, 2014

// // Leave a Comment

РАЗУМИР - Анонс за основната студия в първия брой на списанието на най-могъщата мисъл | RAZUMIR - announcement of one of the first major works to be published
Предстои в първи брой! ;)

...

RAZUMIR - announcement of one of the first major works to be published in this new supermind e-zine
Read More