Monday, October 27, 2008

// // Leave a Comment

IMCSIT 2008 in Wisla and Poland were cool! (Teaser)


Going to IMCSIT 2008 in Poland:
http://artificial-mind.blogspot.com/2008/10/going-to-imcsit-2008-in-poland.html

Photo story about Wisla and Poland (Art and "modeling" photos, shot in Wisla, Lodz and Warszaw)

Missing You( Below - some pictures from the story and two not so artistic ones :) )

The forest near the town of Wisla
Golebiewski Hotel and Wisla River at nightI am a... Scientist?!
More pictures and a story - to come...

There we are:

Going to IMCSIT 2008 in Poland:
http://artificial-mind.blogspot.com/2008/10/going-to-imcsit-2008-in-poland.html


Photo story about Wisla and Poland
(Shot in Wisla, Lodz and Warszaw)

Missing You

Read More

Saturday, October 18, 2008

// // Leave a Comment

Going to IMCSIT 2008 in Poland
It is going to be a journey because of the comprehension assistant framework of Smarty:

...but actually not only because of it, and not only to the conference.

It's going to be an adventure in the unknown.. But not only to the unknown...

Well, I'm leaving on Sunday, still not ready. :)

Bye

After the conference

It was pretty cool both on the conference and the other part.
Wisla is wonderful place in the mountain, and the weather was perfect. In Lodz and Warszaw also there were nice places to see.

Just watch my photo story and you will see for yourself:


Missing you
http://toshuniverse.com/photostory/missingyou/

Few of the art photos:


I was prepared also to do some filmmaking, and thanks to the sunny weather and the place, I did manage to shoot a sequence to be included in my short film which is being in production:
"The Gift".

Frames from "The Gift", shot in the town of Wisla


Photography and Filmmaking part were fun... But it was true also forthe scientific part, because after all, I'm a researcher and I went to Poland as an independent researcher, not as an independent filmmaker...


I am a... Scientist?!


The conference was very well organized and I think the location Wisla was excellent, a beautiful place.
Initially I thought that the 9 hours by train from Warszaw with two changes would be one of the hard adventures, but it worths it. And advertures and challenges are cool.
As Marcin Paprzycki said, this was a "test for polishness". :)

Golebiewski Hotel, where the conference happened, was impressive outside and inside.


I liked that the conference was multi-conference - AI, Agents, Real Time Software, Computational Linguistics, Security and few more.

Mike Hinchey's key note about NASA's current projects was real fun, he is a great presentor. I would cheer also Marcin Paprzycki for his acting performance.

Finally I'd like to thank the chair Maria Ganzha and Computational Linguistics workshop organizer - Krzystof Jassem, because without their efforts, I wouldn't have been at the conference.

And now, it is time to give me the Oscar! (Applause) :-D
Sorry... I should had been just a scientist here...

...

Oh, and there was a photo contest at the conference... But I didn't notice it - I didn't realize I can participate. You see... I'm so sad about that... :-( ;-)


See you next year, I hope
- for a revenge...


My paper: http://artificial-mind.blogspot.com/2008/07/smarty-extendable-framework-for.html

"Teaser" of this article: http://artificial-mind.blogspot.com/2008/10/imcsit-2008-in-wisla-and-poland-are.html


Read More

Sunday, October 5, 2008

// // Leave a Comment

Жонгльорска тренировка с 3 бухалки | Juggling Practice with 3 clubs

A practice session from yesterday...

Not my best with one hand, have made it to 20+ catches at home, both hands.

At the end of the video I found that 3-turn throws are fun. :)

...

This is Tosh from Bulgarian Juggling club "Karabela", Plovdiv.

...

Това е Тош от жонгльорски клуб "Карабела", Пловдив.
Read More

Wednesday, October 1, 2008

// // 3 comments

"Ада" (2004) и "Дзифт" (2006) - интересни съвпадения....


"Ada" (2004) by Tosh and "Zift" (2006) by Vladislav Todorov - very interesting conceptual and name coincidences.


"Ада"
- фантастична фантасмагорична техничарска програмистка кибернетична философска приключенска пародийна комична трагична любовна фантазия (роман),
(C) Тодор Арнаудов 2004.

"Дзифт" - черен роман, (C) Владислав Тодоров 2006?.

Филмът "Дзифт", (C) Miramar 2008 - http://www.ziftthemovie.com/


Сигурно сте чули за филма - и аз така, но само бегло бях погледнал трейлъра, отбелязах че името на главната героиня е като на моята, но не четох за филма. Сега някой ме подсети за това съвпадение, и след като се зачетох в критиките и сайта на филма,


...открих някои много интересни концептуални съвпадения с моя роман "Ада"...
Вероятно са съвпадения заради сходна посока на мисълта, но трябва да проверя, че съвпаденията са доста.

В мрежата моята "Ада" първо се появи тук:
Ада (първо издание) - http://eim.toshuniverse.com/4/28/ada.htm
Ада (първо издание) - http://geocities.com/eimworld/4/28/ada.htm

и в много електронни библиотеки, в някои от които май с малко по-късна редакция.


Второто издание с доста подобрен текст предстои да бъде публикувано:

Реклама на второто издание: "Ада" (2004) - второ издание на романа, реклама

Може би ще пусна по-скоро, отколкото смятах.


Някои съвпадения, които се набиват на очи, още преди да съм прочел целия роман:


1. Главната героиня се казва Ада като моята... :) Това съвсем не е обикновено име, знам че Бети Тол го е използвала в биографичен роман за Ада Лъвлейс. Не че съм литератор де, но за друго място не се сещам.

2. В "Ада" оригиналното име Ада е използвано и в символичен смисъл. Навярно (вероятно) е използвано така и в "Дзифт".

3. Авторът Владислав Тодоров на сайта си е цитирал Данте:

"На хаоса из мрачните гърди..."


"Ада" и трилогията Истината-Ада-Рая правят алюзия с "Божествена комедия". Истината в "Истината" е символ. В "Ада", Ада е едновременно истинско име и символ на много неща. А "Рая" ще дойде като му дойде времето. :)

АДА

ГЛАВА 1.

Отдясно на самотния черен плосък правоъгълник, който остро изпъкваше върху безкрайната гладка сива еднообразна стена, висеше надпис:


Надежда всяка мигом угасете!
Душата от сега си прежалете!
Във страшни мъки, живи,
всеки ден ще мрете!

Емил се усмихна на хитроумното стихче и след няколко секунди засмукване на подробности от провисналата дървена табела, направена от нещо странно, - като че ли от капак на ковчег за мъртъвци - вяло метна погледа си към далечината на десния край на безкрайно дългата, безкрайно висока преграда. Със зверска скорост от там се задаваше нещо, което за нула време се превърна в гол мъж на метла; кръстът на същия бе опасан от колан, на който бяха окачени още метли.

(...)

4. В критиките за филма говорят за "фатална жена"... Моята Ада е дори нещо повече.. Ада е "фатална богиня"... :)

5. "Ада" е трагедия, кошмар - "Дзифт" е трагедия.

6. Възхваляват "Дзифт" за това, че е смешен - "Ада" е и черна комедия и пародия на един куп неща. (Но не знам дали е "черен роман", главните ми герои не изпадат в низки страсти, макар че поддържащите отрицателни герои - да. Още не съм се запознал подробно с този жанр.).

(...)
<>- Най-хубавите метли, душа! Първо се опитват! - каза весело голият.
Младежът не изглеждаше впечатлен.

- Първо са опитва бе. Пробвай, душа!

Емил започна да се подхилква.

- Евтино ги давам... –
опита отново голият. - Не останаха! Айде, че идва новата партида! Ще свършат!...
Емил пак не се впечатли, но вече с интерес изучаваше разликите между метлите, закачени на кръста на голия, и тази между краката му.
<>- Какво ме зяпаш бе, глупак! Да не си глух? – процеди накрая през зъби продавачът.

- Моля? – най-накрая отговори Емил и вдигна полед.

- Ахааа, ясно... Педалче си... С педалите сме във война - конкуренция... Приятно прекарване! - неочаквано завърши необлеченият и се стрелна като фъртуна към другия край на безкрайната стена.


(...)

Тя направи още десетина крачки, за да дойде достатъчно близо до масата; приклекна, за да види дали отдолу няма нещо опасно, и пъргаво се изправи, като на лицето й се изписа плаха усмивка.

- Какво ще желаеш, маце!? - изяви висшестоянието си шкембелията и се захили.
- Тук ли е Емил Юнаков?
- Кой? - изкашля се пушещият.
Чернокосата впи погледа си в него, помълча за няколко секунди и попита.
- Имате ли списък на душите?
- Ха-ха, под масата него ли търсеше? - подметна продавачът на метли.
- Който го търси, си го намира! - изкикоти се грозно звярът и се облиза.
- Младеж. Ръст 1.73. Черна коса. Кафяви очи. - уточни чернокосата.
- Колко кафяви? Колкото кафето или колкото газираното? - изхърка пушещият.
- Имате ли списък с душите или не?!
- Маце, каквото си искаш искай - не се знае дали ще ти го дадем. Това и ти да искаш, и на нас да ни се иска обаче, не можем да ти го дадем... - отговори шкембелията, захили се гръмко и допълни. - Защото не ни стиска!
- А как се излиза от тук? Къде е изходът? - продължи чернокосата.
- Ха-ха-ха. Че ние още не сме влезли, че да излизаме?! - изцепи се пушещият и смукна от бездимната цигара.

(...)

7. На сайта на филма се подчертава, че се случва за една нощ - и моят роман се случва за една своеобразна нощ, макар че в ада в "Ада" ден и нощ не са като на тоя свят.

8. Ада в "Ада" е на възрастта на Емил, която е 19 години (моята възраст тогава) - "застаряващ юноша", тъкмо започвах Университета. В трейлъра на "Дзифт" се споменава, че главният герой се влюбва в Ада, когато е на 18 години, и предполагам че са завършващи ученици.

9. Романът "Ада" беше публикван през февруари 2004-та, макар и в неизвестното за широката публика електронно списание "Свещеният сметач". От време на време чувам, че за "просветената публика" не е било чак толкова подземно.

Ада (първо издание) - http://geocities.com/eimworld/4/28/28.htm
Ада (първо издание) - http://eim.hit.bg4/28/28.htm

Освен това своевременно отиде в sf.ludost.net и в наследниците му.

Романът "Дзифт" изглежда е публикуван през 2006-та?

10. В "Ада" се пародира със стила на текстове от табели, чудати ръководства, реклами.
В "Дзифт" се пародира със соц-стила.

...

- Довери ми се, Емиле! Ада е ад за реклами, а не за такива като на...; като теб. - "На английски." – помогна отново шефът.
- "Ад" значи "реклама" на английски.
- А, д-а-а-а-а.... - въздъхна Емил. - Съкратено от "адвъртайзинг"? - попита той.
- Точно така. Сега нека побързаме, защото дръжката почти се е появила и трябва да я дръпнем, преди да е изчезнала отново.

(...)

11. И още няколко неща, които ще запазя за по-късно...


(Добавено 1/10/2008)

12. Сега прочетох в едно интервю на Владислав:

Капитал, брой 39, 25 септември, 2008

Интервю на Янко Терзиев

http://www.capital.bg/show.php?storyid=555169


Как гледахте на сценария на "Дзифт" - като на екранизация на романа, или като на самостоятелен текст, писан по законите на едно друго, визуално изкуство?

Първоначалната идея беше да напиша сценарий, а не роман. Така беше замислен "Дзифт" като основа за филм. Започнах да пиша и в хода на работата реших първо да направя роман, за да не ми отиде трудът нахалост, защото се съмнявах, че проектът ще мине в НФЦ. Още в замисъла си това беше визуален проект. В този смисъл би било по-правилно да се говори за романизация на идея за филм.
.....


"Ада" също беше написана визуално, с много подробности за действията на героите, като сценарий (макар че има и много философия) . Редуват се сцени от различни сюжетни нишки, често преходите между главите са като преходи между сцени във филм, в които паралелно се случват неща на сходна вълна....


Между другото, изглежда, че авторът разбира от трагедии, защото една от двете му докторантури е:

http://vladislavtodorov.com/aboutme.aspx

Ph.D. 1987
Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Art Studies, Sofia
Thesis: "The Concept of Tragedy in Western Thought"

Трагедията в Западната мисъл...

...

Може от там да са тръгнали приликите, защото и аз обичам да пиша трагедии, тогава се имах за млад "декдадент". Първата част на трилогията - "Истината" си беше "анти-повест", със странна символична история.

Може би общите наклонности към трагедиите, в съчетание с играта с българския език, с Дантевия Ад и пр. са довели до сходни концепции.

Трябва да се запозная с този човек и да разбера. :-)


Следва продължение...

Read More