Thursday, March 30, 2017

// // 2 comments

Телевизията и детето, Вирджилиу Георге и забележки от Тодор Арнаудов - чернова -- Television Damages the Brain

Добавка от 2018 г.: Публицистична статия от Тодор във в-к "Пловдивски университет" - "Бягство от прекрасния видео свят":

http://twenkid.blogspot.com/2018/05/brave-new-video-world.html

Обобщение, съдържание и кратки извадки от книгата "Телевизията и детето" на биофизика Вирджилиу Георге, изд. Омофор 2010, и забележки от Тодор Арнаудов, чернова от 28/11/2016 г.


Телевизията и детето


Задължително четиво за родители!

Какво причинява "спокойствието", което печелите като оставите децата да се хипнотизират от телевизора.


Бебе, хипнотизирано със смартфон


Телевизията и детето

№1

До двегодишна възраст - да не се гледа ТВ
След това, до края на училищната възраст - до два часа на ден видео изображения

До 5-6-години - далече от компютри и видеотехнологии

Възрастни:
- нервно напрежение
- по-трудно съсредоточаване и по-слаба памет
- апатия, скука, депресия, тревожност
- личностни смущения

Стресът - може да разрушава клетки от челните дялове на кората на мозъка

№2

Днешните деца са все по-трудни
Сериозни нервни и психически проблеми

№3 Приспиване

Неокортекс, кората на мозъка, електроенцефалограма - ЕЕГ: бета вълни - бодърстване, алфа - пасивност, отпуснатост, хипноза, тета - сън

бета - 30 Хц, алфа - 13 Хц, тета - 8 Хц

Колкото по-дълго време пред телевизора - по-бавни мозъчни вълни - състояние подобно на сън

Алфа - "извън пространството", без посока
Бета - зрително съсредоточоване и насочване към цел извън себе си

-- телевизията отслабва вниманието, вместо да го усилва

№4 Потискане на дейността на лявото полукълбо

- Телевизията вцепенява лявото полукълбо - критична мисъл, анализ, организиране
- Дясното полукълбо върши цялата познавателна работа - обработва холистично, мисли емоционално, а не разсъждава. Не обработва рационално, дясното п. не е оперативно.

Хората рядко разбират онова, което гледат по телевизията.

"от 2700 изследвания 90% са разбрали погрешно това, което са гледали по телевизията само преди няколко минути"

№5

Прекъсване на връзката между лявото и дясното полукълбо (мазолестото тяло)

Неосъзнаване на информацията

"Сомнамбулизъм"

Умствена пасивност, възприемане на огромно количество информация

Сериозно засягане на развитието и функционирането на челните дялове на мозъка

Дейността на мозъчната кора при гледане на телевизия е коренно променена (сравнено с работата й в естествена среда)

№6

Структурни изменения на мозъка

- Способността за концентрация на учениците намалява. Четене, писане и умение за общуване - в упадък, "даже и в най-добрите среди".

- ... "Сериозни пропуски в абстрактното и логическо мислене...." (NAEP, USA)

- Резултатите по математика при студенти са обезсърчителни, когато решението изисква повече от един етап. Едва 44% от гимназистите могат да пресмет колко трябва да им върнат, от 3 долара, с които са поръчали два вида храна..." (NAEP, USA)

- Едва 20% от младежите на 20-год. в. - да напишат молба за работа, 4% разбират разписанието на автобусите, 12% могат да подредят 6 обикновени дроби по големина. Само 20-25% от днешните ученици могат ефективно да се обучават по традиционните методи.   (Алберт Шенкър, президент на Американската федерация на преподавателите)

- Дори и в най-добрите колежи

- Снижаване на нивото на задължителни умения за четене, писане, аналитично мислене

- Въпреки положените усилия, учениците не показват особено развитие на висшата мисловна дейност№7 Какво се случва? Защо?

- Не издържа тезата, че децата не желаят да учат, защото много от тях посещават специални курсове за наваксване и повишаване на успеха

Какво се случва с детския и младежкия мозък в медиатизираното общество?
Каква е ролята на гледането на телевизия и компютър?

№8 Ролята на средата

- Стимули, взаимодействие, изследване - въздействие върху действителността; докосване, игра; размишление, въображение
- Критичен период за развитие на мозъка
- Спокойна среда - вътрешни мисловни процеси и вътрешен диалог
- Слово - общуване с родителите

- Силни, резки шумове и стимули - страх, могат да създадат условен рефлекст на отбягване.

* Децата са емоционално по-слаби и чувствата им въздействат по-драматично, затова имат нужда от повече любов и внимателно отношение

(Виж Класическо и оперантно обучение, виж бехивиоризъм, ...)

- Нормалният мозък сам се стимулира, чрез активно взаимодействие с онова, което намира за интересно в средата.

- Личен опит

- Родителите, майка, насочване, постепенно внимателно обучение

№9 Светът на телевизията като среда на опита

с.33

№10  Телевизия и формиране на пасивна умствена функция

№11 Въздействие на телевизията върху развитието на лявото полукълбо

№12 Телевизия и интелектуални постижения

с.44

№13 Умствени увреждания

"Learning disabilities", LD

№14 Четене

№15 Учене и телевизия

№16 Въздействие на телевизията на подсъзнателно ниво

№17 Проблеми с вниманието

с.64, АДХД

№18 Телевизорът и насоченото внимание


№19 Телевизия и прояви на хиперактивност, раздразнителност и безсъние

№20 Телевизионна епилепсия

№21 Език и усвояване на езика

№22 Проблеми с вниманието и учението. Предният мозък и телевизията

№23 Екранът и развитието на предния мозък

с92

№24  Хипнотизиращото действие на телевизията

с103

№25 Телевизионна зависимост

№26 Справочната функция на масмедиите, възпитателният ефект и спиралата на мълчанието

№27 Образование чрез телевизия

с114

- Оспорване на авторитета

X - Телевизията отглежда бунтарско поведение против всяка норма, принципи и авторитет  ...
...за да стане лесна плячка на консуматорска пропаганда и манипулиране
* противоречие
(и няма цитирани конкретни научни изследвания)
Тодор:
За манипулиране- да, но в същото време го постига и подхранва чрез възпитание в кланяне на авторитети - знаменитости, актьори, певци, велики личности, политици.

Телевизията става авторитет, тя е "Господ", виж "Какво му трябва на човек..." от РАЗУМИР, 2014 г.

Телевизията е гласът на най-мощната пропаганда на държавата и властните хора и заедно с хипнотичното действие внушава и води хората да мислят по един и същи начин, а не да се бунтуват. (В някои случаи може да ги манипулират да се бунтуват.)


Консуматорската култура дресира чрез телевизията, американската рекламна индустрия е в разцвет от 50-те години, когато се появява и телевизията.
№28 Еротика и сексуалност

с116

№29 Отъждествяване с герои от малкия екран

с123

* вж по-горе за противоречието - кланяне на авторитети (герои), които са създадени от присъствието им на екрана

№30 Телевизията и отношението към сексуалността

с127

№31 Порнографска зависимост

-  Мъже, които гледат порнография приемали с лекота насилието над жените и тяхното унижаване


Тодор:


*1 Терминът "зависимост" е оспорен през 2016 г.?, че хората които гледат и харесват повече порно просто имат по-високо либидо, нямат партньор и т.н.

*2 Оспорвам това твърдение, определението "с лекота" и дефиницията на "унижаване". Сексът между двама искащи да го правят не е "унижение" и отношението между двамата, които изглеждат "груби", ако не са насила, също не са "унижение", а част от играта на половия акт.

*3 Сексуалните маниаци може да гледат порно, но извращенията им не идват от това, че гледат порно, защото всички младежи и много млади мъже гледат порно и не са нито психопати, нито изнасилват жени. Според други твърдения и спекулации, порното води до намаляване на сексуалното насилие над жени - броя на изнасилванията, - защото предоставя алтернатива.

* Авторът на книгата е също така богослов.

№32  Психологически и физиологични причини на зависимостта от еротиката

с135

№33 Еротика, брак, семейство. Изводи

с.137, с.139

№34 АГРЕСИЯ.

Телевизионното насилие и агресията в реалния свят

с143

№35 Урокът на телевизионното насилие

№36 Семейният живот и телевизията

№37 Децата, младежите и телевизията в контекста на нихилистичната култура

№38 Нихилизмът и идентичността на "новия човек"

№39 Портрет на телевизионното дете

№40  Превенция

с182

- Насърчаване на мисленето
- Упражняване на вниманието
- Контрол на поведението


№40 Изводи

№41 Приложение I. Компютърът, видеоигрите и интернет

с193

№42 Приложение II. Ръководство за родители и възпитатели

№43 Фактори за мозъчното развитие на детето

№44 Телевизионният свят като опитна среда

№45 Дейността на мозъчната кора по време на телевизионното действие

№46 Последици от телевизионното гледане върху мисловния живот на човека
Read More