Wednesday, December 19, 2007

// // Leave a Comment

Шегата с разбърканите букви и работата на мозъка (Зантее ли че кгоато чтеете нисапаното...)

Новини от 2/2013: "Тошко 2" е начало на поредица от приложения от цяла софтуерна екосистема, която се надявам да успея да разгърна още през тази година - нова версия "Глас 2004"

Новини: Тошко 2 / Тошко II - работата по най-мощния български синтезатор на реч напредва (TTS, говореща програма, говоряща програма)

Анонс за приложението: Тошко 2 Алфа (2.01) излиза скоро! Говореща програма - Синтезатор на реч 

http://artificial-mind.blogspot.com/2013/02/toshko-2-tts-update-bulgarian.html

English Abstract - Bulgarian article about an example of humans's capability to read correctly words with shuffled letters, if the first and the last letter are on their correct places.

Solution for decoding is proposed.
...
От форум от началото на 2005 г. и предложението ми за решение от тогава
(с редактиран текст)

Галина, 14.01.2005

Във връзка със разликата м/у изкуствения и естествения интелект : Ето ви още едно доказателство че едва ли може напълно да се пресъздаде пълната функционалност на естествения интелект. Опитайте се да прочете следния текст бързо :

"Зантее ли че кгоато чтеете нисапаното, вжано е пръвтаа и поледсанта бкува от дмаута да бдаът на мсятото си. Мжоете да рзбъракате мстеата на отсанаилте бвуки и все пак нпиасатноо ще прдъолажва да се чтее с лкоета.

Твоа ивда да пкаоже че вскичтоо твоа вемре котео сте проплеили в уилчище е нпразано, доасттънчо е блио да ви начуат да слгатае на мстяото им бутквие в налчаото и каря на вяска дмуа кяото пиеште. Приичнтаа е в нчиана по котйо виашят мъозк оработбва ирнфоцмаията. Ткаа уяспвате да преочттее нааписното джае кгаото нтио енда дмуа не е изиспана пвраинло"

А сега нека помислим дали един изкуствен интелект би се справил с коректното "прочитане" на текста и какъв ресурс би му бил необходим ако въобщте успее да се справи със задачата ?!?

Решението на Тош

Може и да не са нужни чак толкова ресурси - трябва речник с думите от език, алгоритъм за сравнение, а може би морфологичен речник задвусмислици, които обаче вероятно ще се появяват рядко, при поставените леки условия за декодиране.

"Ето ви още едно доказателство че едва ли може напълно да се пресъздаде функционалност на естествения интелект. "

Не знам кои са били предишните доказателства, но ето как може да се подходи:

1. Знаем къде са препинателните знаци, което може да се ползва за намаляване на двусмислието, в случай че някак си се появи.

2. Не е вярно, че нито една дума не е изписана правилно. Ако първата и последната дуам са на правилните места, значи думите с една, две и три букви са изписани както са.

Ако n = брой знака в дума, то за n думите се пишат както са.

Тези думи помагат да се разрешат двусмислици, макар че на практика двусмислиците вероятно няма да са много, защото множеството от разрешените думи е много разредено и това улеснява разпознаването.

Брой теоретично възможни думи с n-знака на българска кирилица:

Думи, неизискващи разпознаване:

1 = 30 (думи: а, в, е, и, й, о, с, у, я)
2 = 900 (аз, ас, ар, бе, ви, ги, ни, но, ти, то, те)
3 = 27000 (...

Възможен брой думи, изискващи разпознаване:

4 = 81000
5 = 24300000
6 = 729000000
7 = 21870000000
8 = 656100000000
9 = 19683000000000
10 = 590490000000000
11 = 17714700000000000

Очевидно е, че реално съществуващите думи в текстове на български са много по-малко от възможните. В ежедневни текстове едва ли са над 100 хиляди словоформи. В най-различните словоформи на думите в голям корпус, може би има най-много милиони словоформи. (Трябва да се направи по-прецизно изследване.)

Поредните думи помагат да се разрешат двусмислици, като се използва корпус с колокациите (съществуващи поредици от думи в реални текстове). Ето поредици от примерния текст:

ли че
и все пак
да ви
е в
не е

3. Остават думи с n>3. За всички от тях знаем:

- първия знак - веднага може да се намери мястото на думата в азбучния ред на речника, което съкращава търсенето 30 пъти.
- последния знак - отново 30-кратно съкращаване
- всички букви в думата и броя на срещанията им
- кратките думи наоколо за проверка в корпус при двусмислици

4. Двусмислици след тези обработки ще има само тогава, когато думите са с над три знака, пишат сe с точно едни и същи букви, и първата и последната им буква съвпадат. Доколкото се вижда от пръв поглед, в примерния текст може би няма такива думи.

Тогава може да се помисли за проверка в корпус за това коя поредица от възможни думи е по-вероятна.

Тогава не ми се занимаваше да програмирам решението, това решение ми се струваше очевидно, а резултатът - безполезен.

...

Един от текущите ми проекти е многоцелева система за създаване и обработка на корпуси, и ако съм на кеф може да пробвам да реализирам и такова декодиране.

Ако има желаещи да се занимават с това - да се обадят!
Read More

Wednesday, November 14, 2007

// // Leave a Comment

Faults in Turing Test and Lovelace Test. Introduction of Educational Test.


Faults in Turing Test and Lovelace Test. Introduction of Educational Test.
(For Measuring Intelligence Of Machines)

Todor Arnaudov

Abstract

This essay criticizes faults in the settings of both Turing Test and Lovelace Test for deciding whether or not a machine is intelligent, respectively - creative. Ideas for objective measure of machine intelligence is given, applying human educational standards, used by psychologists and teachers to grade children's and students' cognitive performance.

Contents

1. Turing Test is wrong
2. Lovelace Test, learning machines and the causal agents
2.1. Lady Lovelace doesn't believe in creative machines
2.2. Turing response to Ada - a learning machine
2.3. Lovelace Test
3. Lovelace Test is wrong, too
3.1. What is wrong in Lovelace Test
3.2. Why the art should be magic?
4. Educational methods for measuring machine intelligence level
5. References

1. Turing Test is wrong

Turing Test is probably the most popular machine intelligence test ever, because it was the first one.

However, Turing Test is criticized for being inadequate. The author of this essay has been criticizing it himself in his earliest speculative essay about the possibility a thinking machine to be created. (Arnaudov, 2001)

What's wrong in Turing Test? Even if the machine behaves in text dialogue like a human, there are too simple ways to recognize that it is not a human. For example, the machine may be too smart, too fast, too slow... Human may ask personal questions like "where was your home 10 years ago", "when did you kiss a girl for the first time", "what is your favorite food" etc. If the machine is just a box with electronics, it wouldn't have personal life. It would have to lie, in order to take the exam.

On the other hand, there are a lot of "smart" ways for the machine to avoid answering any questions and engaging actively in conversation, pretending to be smart even if it is very dumb. ELIZA exploited this "tricky" way to pseudo intelligence long decades ago; unfortunately, current conversational agents seem to do it, too.

In brief, Turing Test sounds like how to trick someone that something is true.

Actually, a truly intelligent machine could do the trick the hard way - by its imagination. The young children who lie about the candy in the famous test, tend to be more intelligent and adaptive than those who don't. So if a machine is capable to make up a story and pretend to have had human experiences, this would mean that it is more intelligent than the naive machines, therefore - more intelligent?

Indeed, if it is capable to imagine itself scenarios of it's own "human" life, then it is creative. Creativeness should be more appropriate measure of intelligence, isn't it?


2. Lovelace Test (LT), Learning machines and the causal agents


Bringsjord, Bello and Ferrucci proposed "Lovelace Test" (2000), which is based on the creative abilities of an artificial agents. At first glance this test sounds better than Turing Test, but it has misleading "mystic" rules which will be questioned briefly in this chapter and in more details in the next one.


2.1. Lady Lovelace doesn't believe in creative machines

In the notes that Augusta Ada leaves about the Analytical Engine, she doubts that computers may ever be creative:


The Analytical Engine has no pretensions whatever to originate any thing. It can do whatever we know how to order it to perform. It can follow analysis; but it has no power of anticipating any analytical relations or truth. (Toole, 1992)


This statement sounds close to Searle's Chinese room, denying "real" artificial intelligence, because machines would just play with symbols, without "really" understand anything.

This speculation sounds correct about the Analytical Engine and its limited memory and computing power. However, it does not take into account that the future machines might grow so complex, that it's impossible one person to know in details how they really work and what precisely causes their output. Also, nowadays there are computational systems Which are able to evolve in a way that theoretically could be known or predicted by an external system if we have all the data, but practically it's very hard or impractical - e.g. neural nets, hierarchical temporal memory, search engine data warehouses.


2.2. Turing response to Ada - a learning machine


An important feature of the learning machine is that its teacher will often be very largely ignorant of quite what is going on inside, although he may still be able to some extent to predict his pupil's behavior. This should apply most strongly to the later education of a machine arising from a child-machine of well-tried design (or program). This is in clear contrast with normal procedure when using a machine to do computations: one's object is then to have a clear mental picture of the state of the machine at each moment in the computation. This object can only be achieved with a struggle. The view that "the machine can only do what we know how to order it to do" appears strange in the face of this. (Turing 1964, p. 29)


(Bringsjord et al. 2000) state that the point of Turing "can be easily surmounted" and the learning machine is "a puppet", like the artificial prose author Brutus.1 (Bringsjord & Ferrucci 1998).


Now, suppose that the child-machine Mc, on the strength of ANNs (Artificial Neural Network), computes some function f.This function is representable in some F. You can think of F in this case as a knowledge-base. But
then there is no longer any "thinking itself" going on, for if we assume a computer scientist
to be in command of the knowledge-base F and the relevant deduction from it, the reasons for
this scientist to declare the child-machine a puppet are isomorphic to the reasons that compel the
designer of knowledge-based systems like brutus to admit that such a system originates nothing. (Bringsjord et al. 2000)


They define the Lovelace Test:


2.3. Lovelace Test

Assume that Jones, a human
AInik, attempts to build an artificial computational agent A that doesn't engage in conversation,
but rather creates stories | creates in the Lovelacean sense that this system originates stories.
Assume that Jones activates A and that a stunningly belletristic story o is produced. We claim
that if Jones cannot explain how o was generated by A, and if Jones has no reason whatever to
believe that A succeeded on the strength of a uke hardware error, etc. (which entails that A can
produce other equally impressive stories), then A should at least provisionally be regarded genuinely
creative. An artificial computational agent passes LT if and only if it stands to its creator as A stands to Jones.


Def(LT) 1 Artificial agent A, designed by H, passes LT if and only if
1 A outputs o;
2 A's outputting o is not the result of a fluke hardware error, but rather the result of processes A can
repeat;
3 H (or someone who knows what H knows, and has H's resources ) cannot explain how A produced
o.


DefLT 2 Artificial agent A, designed by H, passes LT if and only if
1 A outputs o;
2 A's outputting o is not the result of a fluke hardware error, but rather the result of processes A can
repeat;
3 H (or someone who knows what H knows, and has H's resources) cannot explain how A produced
o by appeal to A's architecture, knowledge-base, and core functions. (Bringsjord et al. 2000)Bringsjord et al. discuss the so called "Oracle-machines" and find them incapable to pass LT test as well.

They conclude that there "may not be a way for a mere information-processing artifact to pass LT, because what Lovelace is looking for may require a kind of autonomy that is beyond the bounds of ordinary causation and mathematics".
The doctrine of agent causation is mentioned, which presumes that decisions of humans are made "directly, with no ordinary physical chain in the picture" (Bringsjord et al. 2000).


3. Lovelace Test is wrong, too


First of all, it is supported by hidden variables. Generally speaking, we can not extract the mind and body model of someone just by observing him or her. That is why it is impossible to predict precisely his or her behavior. However, it doesn't prove that the behaviour is not deterministic and that human creativity is "creative" by the definition of Lady Lovelace.

Let's take a quick tour through the points:

3.1. What is wrong in Lovelace Test


2. A's outputting o is not the result of a fluke hardware error, but rather the result of processes A can repeat; (Bringsjord et al. 2000)

Speaking about low level processes, that's OK, but it's hard to call low level processes in humans "creative", as well.

However, looking on that point from a different side, should the agent be able to repeat the process of outputting o?

The agent would be able to do it, if it's capable to memorize precisely enough the states of its mind, and if it is possible the states of its mind to be "played back"... Humans usually are not able to do so, and rarely can repeat the process of outputting a piece of art they've just created, unless it's a very short one. (Imagine the process of writing a novel.)

And actually, if they do repeat the process by their memory, it wouldn't correspond to the requirement to repeat the processes of outputting o, because the author would know now, that he has already created that piece of art and will just execute the instructions from his memory. Therefore he will be doing what he is ordered to do, even thought the orders come from an earlier time-space version of himself...

Well, I see that perhaps this repetition requirement means "the system should be deterministic...". However, complex deterministic systems lead to chaotic behavior, which may seem impossible to explain for the observers, but it is still deterministic anyway.

3. H (or someone who knows what H knows, and has H's resources) cannot explain how A produced o by appeal to A's architecture, knowledge-base, and core functions. (Bringsjord et al. 2000)

That's easy... Make the agent's mind intractably complex and lacking detailed self-reflection or ability to self-analyze its behavior. Or just include chance in its decisions, which comes from its perceptions. If the agent exists in a complex and active enough environment, it can't have full control of his perceptions.

If H can detect the precise agent's perceptions and completely emulate agent's mind, then yes - H will know that the agent does not create anything new, but just "is doing what is ordered to do" by its construction and its perceptions... That's right, but why do we think it's not the same about as?


Creation is a play with perceptions and exhaustive search for possible plausible perceptions, which can be resulted by transformations. This is the view of Arnaudov (2002, 2003, 2004) which he is aiming to prove.


Human creators do not really create anything new. They just generate or test combinations, which they didn't know before, haven't tested them for "novelty" before in particular creative domain; have forgotten that they have already tested them; or have forgotten or are unable to trace the inputs and the knowledge that caused the particular creative decisions to be made.

3.2. Why the art should be magic?

I would like to discuss the conclusion of (Bringsjord et al. 2000) as well:

...decisions of humans are made "directly, with no ordinary physical chain in the picture...

I would rewrite it like this:

...some of the decisions of humans appear, for some of the observers, like if the decisions are made directly, with no ordinary visible, simple enough and objective enough - for their cognitive abilities and knowledge - physical chain in the picture...

Yet there is not a technology capable to extract a model of a real working brain, a whole body and its direct environment, and simulate it, in order to explain physically its "free will" decisions. And yes, it seems that the knowledge, explaining how the machines do what they do, is known, because machines are made to be deterministic and we are sure that there are schematics and code which drive them.

I agree, that the key point in defining "creativity" in the viewpoint of the observers of creations is his or her inability to understand with sufficient degree of details or quickly enough how and why the particular artifact was created precisely the way it was.


Причина да се удивляваме от творчеството и изкуството е, че не схващаме пътя за създаването му, както е при случайността.

Creativity and art astonishes as, because we do not understand how it's done, like it is with the chance phenomenons.
(Arnaudov 2003)
If we know precisely how a piece could have been done, and we can create it systematically, we tend to call it "science" or "technology", instead of art. Then, if we can make a science from an art, the art would become obviously "mechanical"; it will lose the illusion that it can't be explained, the magic will be gone and we, humans, will be unhappy...

In my view, that's one reason why typical artists and people in general prefer not to be capable to understand deeply the process of creation of art, and why they need to think that art is something completely different from science.


4. Educational methods for measuring machine intelligence level

I believe Lovelace Test can be redefined in a better manner, but until it happens, I propose the following simple idea, inspired by glancing primary school teachers' manuals in the library few years ago.

Standardized, specially designed human intelligence tests exist, but actually all educational standards and requirements are different kinds of graded intelligence tests in different domains.

The machine may be examined like a student. E.g. in its "primary classes", it should take tests in:

1. Composing simple sentences.
2. Composing compound sentences from different types.
3. Composing simple stories (with given level of complexity).
4. Writing essays, expressing personal opinions with given increasing complexity
etc.

Teachers or examiners will inspect detailed educational standards, thus it would be possible to objectively compare machines' performance with that of typical human students. At least that would be true in standards of educational system.


5.References

Arnaudov, T. (2001) - Човекът и Мислещата машина (Анализ на възможността да се създаде Мислеща Машина и някои недостатъци на човека и органичната материя пред нея), сп. "Свещеният сметач", бр. 13, дек. 2001 г.

Arnaudov, T. (2002, 2003, 2004) - Теория за "Вселената сметач", 2002 - 2004. сп. "Свещеният сметач".

Arnaudov, T. (2003) - Творчеството е подражание на ниво алгоритми, сп. "Свещеният сметач", бр. 23, апр. 2003.

Arnaudov, T. (2004) - Анализ на смисъла на изречение въз основа на базата знания на действаща мислеща машина. Мисли за смисъла и изкуствената мисъл. Сп. "Свещеният сметач", бр.29, апр. 2004.

Bringsjord, S.; Ferrucci, D.; Bello, P. (2000) - Creativity, the Turing Test, and the (Better) Lovelace Test

Bringsjord, S., Noel, R., Why Did Evolution Engineer Consciousness? (2000). BRUTUS: A Parameterized Logicist Approach: http://www.rpi.edu/~brings/EVOL/evol6/node7.html

Bringsjord, S., Ferrucci, D. (1998) - AI and Literary Creativity: Inside the Minds of Brutus, A Storytelling Machine. Lawrence Erlbaum Associates

Toole, B. A. (1992) - Ada: The Enchantress of Numbers

Turing, A. (1964), Computing machinery and intelligence, in A. R. Anderson, ed., `Minds and
Machines', Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp. 4{30}.

...

ScienceDaily (1998), A Silicon Hemingway -- Artificial Author Brutus.1 Generates Betrayal By Bits; Mar. 12, 1998, http://www.sciencedaily.com/releases/1998/03/980312075430.htm

---

Plovdiv, November 14-th 2007

Read More

Friday, November 2, 2007

// // Leave a Comment

Research Directions

Target research directions so far:


Research Directions

 • Artificial General Intelligence
 • Artificial Mind
 • Artificial Life
 • Cognitive Computing
 • Cognitive Science
 • Computational Linguistics
 • Data Mining
 • Computer Vision
 • Image Processing
 • Sound Processing

Main direction:

Understanding the processes of learning, thinking, imagination, problem solving, decision making and development of evolving, thinking and creative machines.

Sub directions:

 • Perceptions, mind states, thoughts, memories, imagination, desires, intentions etc. representation, simulation and generation.
 • Natural language understanding.
 • Natural language generation.
 • World-knowledge representation, world-physics and human behaviour simulation for NLU, NLG and for perceptions, thoughts etc. simulation.
 • Machine imagination and creative machines. Creative writing by machines. Dreaming machines.
 • Machine learning, based on world-knowledge representations and simulations evolved from the input.
 • Building world-knowledge and language competences by semi-supervised machine learning, using the web as world-knowledge feeder and language teacher.
 • Differential intelligence researches.
 • Didactics methods for measuring general intelligence of machines.
 • First lanuage acquisition by humans. Modeling language skills development.
 • First language acquisition by machines, which learn their knowledge, "corpora" and grammars like children do - by reading, analyzing and building new knowledge step by step with optional support of supervizing knowledge, given by human "teachers" or taken by the machine from ordinary textbooks and interaction with people on the Internet.
 • Conversation agents. "Chat bots", "Virtual bloggers" and "Virtual forumers" which do NLU, "imagine" what the conversation is about, have intentions and express thoughts about the topics, aiming to keep real conversation.
 • Intelligent Desktop and Network Search Engines, Intelligent Personal Organizers, Document and Notes Classifiers and Virtual Assistants.
Other directions:

Sound Processing:
 • Speech Modeling
 • Speech Synthesis
 • Synthesis of Singing
 • Speech Mimicry (extracting voice features from an input speech, then application in speech model and synthesis of speech with the same voice as the voice of the example).
Image Processing:
 • Advanced preprocessed image formats, assisting computer vision.
 • Memory and heuristics based generation of photo realistic images, without complete 3D-modeling and rendering.
 • Memory and heuristics based generation of 3D-models from single or multiple images.
 • Computer Vision - Image/object recognition, categorization, generation, combination. Bots and robots, moving in virtual 3D worlds, a real world or in hybrid 2D-3D world simulations like in Quest games, which percept the world by vision systems.
Read More

Thursday, October 4, 2007

// // Leave a Comment

This is a test


At last, a thinking machiine blog is on... Research and development.

Из "Ада"...

Проба...
Надежда всяка мигом угасете!
Душата от сега си прежалете!
Във страшни мъки, живи,
всеки ден ще мрете!

Емил се усмихна на хитроумното стихче и след няколко секунди засмукване на подробности от провисналата дървена табела, направена от нещо странно, - като че ли от капак на ковчег за мъртъвци - вяло метна погледа си към далечината на десния край на безкрайно дългата безкрайно висока преграда. Със зверска скорост от там се задаваше нещо, което за нула време се превърна в гол мъж на метла; кръстът му бе опасан от колан, на който бяха окачени още метли.
- Най-хубавите метли, душа! Първо се опитват! - каза весело голият.
Младежът не изглеждаше да е впечатлен от рекламата.
- Първо са опитва бе. Пробвай, душа!
Емил продължаваше да се усмихва ехидно.
- Евтино ги давам. Не останаха. Айде че идва новата партида и
ще свършат!
Read More