Hello! I'm Todor, a.k.a. Tosh and Twenkid - a Universal man, author of the world's first interdisciplinary university course in Artificial General Intelligence - whopping 8 years before the famous MIT course of the now celebrity podcaster Lex Fridman; I am a Researcher, Developer and Entrepreneur in AGI, where I was a child prodigy and visionary as early as my teenage years in the early 2000s, including the fields of Transhumanism, Digital Physics/The Universe as a Computer / Discrete Universe, Philosophy of AI, Mind and Universe as simulators of virtual universes, the tight connection and mapping between the principles underlying the Universe as a whole and systems, and Mind/General Intelligence. My works were published in one of the first e-zines for these topics, called "Sacred Computer", which I created myself. I keep encountering my discoveries, generalisations, ideas and directions repeated and reexpressed as fresh or interesting by many top-level researchers, up to now, 2023. One of the latest discoveries was that a leading researcher in the AGI subculture called "Cognitive AI" seemed to be telling a lot of the story I was telling in my theory, starting in 2001-2004. I started to discover the matches since 2007, when I found the work of Jeff Hawkins with his "On Intelligence", many others came later. See and read more in About and in the links, where you can find the original writings as well. I've been working on a huge collection book, currently called "Artificial General Intelligence and Transhumanism: History, Theory and Pioneers", which keeps growing, currently about 1240 pages, which explains, demonstrates and points out the matches to the Academic etc. research published after those early publications, which indirectly serves as a delayed "peer review" - or a call for you to join me in my quest for AGI. Check also my project: the AGI infrastructure called "Vsy" or "Jack of All Trades" and the other projects in Github.
Welcome to my "Universal Universe": "Artificial Mind" or "Sacred Computer". I am always looking for partners and collaborators, interesting project and new fields and things to study, explore and create. Join me or invite me!

Monday, March 20, 2023

// // Leave a Comment

ПРОРОЦИТЕ НА МИСЛЕЩИТЕ МАШИНИ - ИЗКУСТВЕН РАЗУМ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА : ИСТОРИЯ ТЕОРИЯ И ПИОНЕРИ - The Prophecies of the Thinking Machines: AGI and Transhumanism: History, Theory and Pioneers

 Заглавието и заглавната страница на мега-книгата на един от най-старите изследователски "институти" по Общ изкуствен интелект и Развитие на човека ("трансхуманизъм"), "библия" на пророците, създадена и редактирана от "най-младия пророк", се развива. Най-новата версия от днес и как може да помогнете на проектите на "Свещеният сметач":

https://github.com/Twenkid/
https://github.com/Vsy/


Как мога да помогна?

Някои примерни начини в началния етап:

Като станете съдружници.
Като се включите пряко в изследванията и проучванията, разработката, експериментите с различни технологии и измислянето на нови; поддръжка на уеб сайт, споделяне на изчислително време от ваши машини – например за обучение на модели за машинно обучение, еволюционни и самоорганизиращи се алгоритми, други търсения и обработки, обхождане, извличане на информация, рисуване на графики и пр.; изпробване на програми и проекти на дружеството, експериментиране с нови технологии и пр.
Като преки дарители и инвеститори с финансови средства – обаче все още не мога да съобщя подробности и условия, и към днешна дата (27.2.2023 г.) няма формално учредено юридическо лице и не се знае точно какво ще бъде. Затова на първо време финансовото дарение или инвестиция би могла да бъде лична и/или оформена като проект или работа, която да свърша за вас като възложители, или ако ме наемете като консултант и пр; би могла да бъде например конкретно разширение на някои от съществуващите и бъдещи разработки и проекти (някои са проекти за компютърни игри ) като определени функции, опити, насоки за работа, доклади и пр. и да бъде основа за бъдещо сътрудничество по други начини, а също така бихте могли като начало да помогнете чрез някой от другите варианти.
Ако сте от университет или друг изследователски институт – с участие в съвместни семинари, работа по съвместни проекти, връзка с докторанти, студенти и учени; с условия за създаване на нов интердисциплинарен курс и/или учебна програма от много семестри или бакалавърска, магистърска, докторска по Общ изкуствен интелект
Дарение или отдаване за ползване на изчислителна техника за по-ефективна работа: компютри, дискове, видеокарти, монитори, други компоненти и пр.
Дарение на хостинг, реклама, облачни услуги.
Предоставяне на стая, офис, помещения за ползване.
Продаване на техника и др. на изгодна цена, с отстъпка и пр.
Като ни наемете като консултанти по даден проект, за да се финансираме – стига да е подходящо и да сме съгласни, да не ни отнема цялата ни енергия – и  като станете клиенти на комерсиалните проекти на дружеството или направите дарения в подкрепа на онези, които и сега се разпространяват безплатно и/или са с отворен код.
Като разгласявате информация и положителното си отношения към начинанието и ни представите пред други хора, които биха били заинтересувани да участват или да помогнат: като споделяте клипове, публикации, впечатления.
Като ни поканите на уеб семинари, беседи, подкастове и пр., за да говорим за дружеството и проектите.
Като ни поканите за лектори и пр. или ни помогнете да организираме събития, от които да може да се получат и приходи, с които да се финансираме.
С правна, счетоводна и друга помощ за формалното учредяване на дружеството или дружествата – ако онова за Развитие на човека се оформи като отделно, и/или ако има едновременно дръжества с нестопанска цел и фирма, които да си сътрудничат и пр.
Като направите дарение лично на мен: за да подпомогнете изследванията ми, за тази книга или други мои произведения и дела; за пионерството ми в редица области, което се доказва в този труд; за развитието на човека; в подкрепа на многообразното ми и своеобразно творчество и самобитни работи във всевъзможни области: художествена литература и поезия, публицистика, езикознание, обществени и хуманитарни науки, философско-техническа литература, разработка на безплатен и свободен приложен софтуер, видео продукции, музика, „спорт“ и пр. и също творчеството и изследванията върху самия мен (бъдещи публикации): да бъдеш универсален човек. Или пък просто ей така.
Като станете мой импресарио, агент, представител, „PR”, за да ми помогнете да комерсиализирам вече съществуващи и бъдещи творчески произведения и начинания, софтуерни продукти, както и способностите и личността и битието ми на универсален човек .
Като ми помогнете с издаването, комерсиализирането, разпространението на мои произведения във всички видове жанрове и сфери, без да бъдете импресарио в пълния смисъл.
Като помогнете в създаването и поддържането на кампания за финансиране: “crowd-funding”  (от типа на Kickstarter и др.) или др.
Като си купите тази книга и други, когато бъдат издадени комерсиално, или преди това – като направите дарения.
С добри съвети, препоръки и идеи как да се финансираме по други начин; с положително отношение; със звездичка в Гитхъб за нашите проекти; с добра дума и морална подкрепа.
По други начини.

Във всички случаи – вижте адреси за връзка по-долу.

Благодаря Ви!

Read More

Friday, March 10, 2023

// // Leave a Comment

ARNOLDIFIER: 3X Higher Performance Version of DeepfaceLab 2 Deepfake Library by Twenkid

ARNOLDIFIER: 3X Higher Performance Version of DeepfaceLab 2 Deepfake Library, achieved by refactoring it to work with Grayscale images. It achieves similar quality with either 3X less VRAM, or 3 times faster, 3X more detail/higher resolution faces for the same size of the models in VRAM and disk. All high quality models in the video are trained on a Geforce 750 Ti 2 GB (a 2014 entry-level GPU) - Arnoldifier allows training of quality and complex datasets with 192x192 or even 256x256 faces. Make your amazing deepfakes with any low end GPU and imagine the quality even with 1060 6 GB ( performance of a 3080, if it had 18 GB RAM ), or turning a Geforce 1070 GPU 8 GB into a 3090-24-GB-equivalent monster. The only trade-off is the color, but there is a colorization prototype in Arnoldifier, see in the video, and a post-production colorization can be done with additional tools as well.

Watch the series "Arnold Schwarzenegger: The Governor of Bulgaria", produced with the library and find it on Github. https://github.com/Twenkid/DeepFaceLab-SAEHDBW

Subscribe, like, share, comment - if you want to see more videos about the library, tutorials, code review etc. Thanks and see you in the next video!


Read More

Wednesday, March 8, 2023

// // Leave a Comment

Неврони - проект за игра на PlovdivGameJam 2023 | Neurons - Project for a Turn-Based and a Real Time Strategy

Read More

Tuesday, February 7, 2023

// // Leave a Comment

Интервю с отбори "Неврони" и "Плевели" на Plovdiv Game Jam 2023 - настолни и видео игри - Neurons and Weeds

Пловдив Гейм Джам 2023 г. @PlovdivGameJam 2023

Следва продължение. Бордови игри, настолни игри, стратегически, логически, пъзели. Бъдеща релано временна стратегия за компютър, симулация. https://github.com/Twenkid/PlovdivGameJam2023-Neurons

https://youtu.be/jlJMeo3d8uE

Read More

Sunday, January 29, 2023

// // Leave a Comment

GPT2 Unlimited-Length Generation with Hidden Prompt Injections - Code Review

Unlimited-Length Imagination Directed GPT2 Chained Generation by Overlapping Prompt-Injections. The same idea can be applied for any similar generative model with a prompt for producing more creative text and for changing the topic in a directed manner, which makes the text more interesting and original and less monotonous. Created in June-July 2021 while training GPT2-Medium on Colab. Published on 27.1.2023 


* A Longer Title: Unlimited-Length Imagination Directed GPT2 Chained Generation by Overlapping Prompts-Injection and removing the injected beginning of the following generated sequence

Read More

Tuesday, January 3, 2023

// // Leave a Comment

Be Shredded All-Year-Long! Bulk & Cut is Bad for Your Health! What is my Latest Superfood? - Twenkid's Natural "Bodybuilder"-Self in a Funny Video - Културисткото "Аз" на Универсалния човек в: "Бъди Нацепен Целогодишно!"
Съвети на целогодишно нацепеният универсален човек Тош. Каква супер храна си хапва в последно време, за да бъде толкова изчистен? Полезно ли е да се прави Bulk & Cat/Качване и изчистване?

Абонирайте се, харесвайте, коментирайте, ако искате да чуете още съвети и опит за здравословно хранене, живот и вечна младост от всестранната личност, "дете чудо" и баща на българските Общ изкуствен интелект и Развитие на човека (космизъм, трансхуманизъм), създател на Дужеството за защита на българския език и др. Проектът за универсална търсеща и пораждаща (мислеща) машина: https://github.com/Twenkid/Bulgarian-Internet-Archive-And-Search-Engine Свещеният сметач: http://eim.twenkid.com Книгата "Изкуствен разум и развитие на човека: история, теория и пионери" - покана за съдружници, изследователи, дарители, инвеститори, последователи за развитие на всестранното дружество за Общ изкуствен интелект "Свещеният сметач": https://github.com/Twenkid/izkustven-razum-i-razvitie-na-choveka-kniga Потърсете клиповете от плейлиста "Samurai Tosh" за други позирания. Фитнес, калистеника, мускули, бодибилдинг, културизъм, натурален, естествен, набиране, лостове, уличен фитнес, ластици, спортуване, здравословно хранене, вечна младост, нестареене, подмладяване, ниски мазнини, fitness, bodybuilding, low body fat, leanк Самурай Тош #fitness #fitnessmotivation #healthylifestyle #фитнес #healthy #влог #влоги #lean #турник #фитнеспарк #хранене

Read More

Wednesday, December 7, 2022

// // Leave a Comment

Tabs disappear - Chrome feature/bug request :)

I've been very busy with a lot of research and R&D and one funny things which I discovered a while ago while working with Chrome (I use many browsers, including one "mine", controlled from a custom research accelerator that I'm using, unpublished).

I post this as a bug report, let's see will it be fixed/they would care about this rare condition.
...

The minimum size of the tab icons/buttons is fixed and the tab-buttons-bar is fixed. When the number of tabs exceeds the capacity of the screen (more often when working in portrait mode), the new tabs are not shown and disappear. They have to be selected with the keyboard (Ctrl-Tab etc.). A solution could be either:
 1) a scrolling feature, scrolling controls to appear in order to see the hidden tabs; 
2) smaller size of the icon-buttons or 
3) at least a notification that the number of tabs per window is exceeded and a new window has to be created, or automatically creating one with a warning. 

 Yes, it is a bad practice to open so many tabs in one window, but if not using a more sophisticated session management and smarter bookmarking, it's a way to quickly store and mark a set of currently researched items which are for study/exploration/additional reading in a following session. Thanks

 


Read More

Monday, November 14, 2022

// // Leave a Comment

Цитат на изследването ми от края на 2003-2004 г. "Опит за първично разделяне на запис на говор на съставящите го фонеми" в научната литература на БАН

ВСЕСТРАННО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
"СВЕЩЕНИТ СМЕТАЧ""
Докато коментирах в групата "IT in Plovdiv" във Фейсбук изказвания на колега от новия институт с 200 милиона лв финансиране за това, че на кандидатите им липсвали фундаментални знания, и теоретични, и приложни, открих, че още една работа от "Свещеният сметач" от древния период е била цитирана в научен труд по езикознание и разпознаване на реч от Русенския университет, 2006 г., в сборник на БАН, поставяйки въпрос още в началото на работата. 

Към този цитат може да се добавят

1) Цитати на академични езиковеди, занимаващи се със социолингвистика (Л.Кирова,  преподавател по български език за чужденци в СУ, тогава докторант?, по-късно защитава докторантура и доцентура) :

"В края на 2002 г., Людмила Кирова вмъква и дори коментира "гъвче", "сметач", "Мацето" в

 Пространствен динамичен модел на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи, текст който бил четен на Юбилейна международна научна конференция “Българският език - история, настояще, бъдеще”, БАН, ИБЕ, София, 3 - 7. 10. 2002... (...)

"...на структурно-граматическо или словообразувателно равнище - геймка, игрица, гъвче (‘дискета’, название пародиращо архаизирания термин гъвкав магнитен диск" - но не е вярно, че "гъвче" пародира "архаизирания термин".

"Срещнахме още назоваванията ПеЦе, Писето, сметач, Мацето. Въпреки че последните две са оказионални (...)" - свръх "оказионални", редовно ги използва един-единствен човек.

"

2) Статия от Диана Благоева*, където се цитират разкази от "Защо съм толкова интелЕгентен" и др. думи от юнашкото наречие, с линк към сп. "Свещеният сметач"), на руски език:  из  "Изречения на писача #31:

"Свещеният сметач" влияе на езиковедски изследвания на българския език"

http://eim.twenkid.com/old/_5/31/31.htm#pis

Сега, като потърсих с няколко думи от юнашкото наречие, попаднах на статия на Диана Благоева: Синонимия в компьютерном жаргоне болгарского и русского языков в която списание "Свещеният сметач" е посочен като първи източник:

...Предметом анализа в настоящей статье являются синонимы в жаргонной компьютерной лексике болгарского и русского языков. Корпус исследования собран посредством эксцерпции словарей (Армянов 2001, Пернишка и др. 2001), ресурсов интернета (http://eim.hit.bg, http://www.bgcm.hit.bg, http://lib.km.ru, http://slovari.net/contents.php?sl=ej, http://softishe.narod.ru/jarg.html, http://slovarik.ru/slovari/ksl/?first_liter=193, www.russianstory.com и др.)...

Наред с няколко думи от юнашкото наречие (много пестелив научен труд, предвид на това какво богатство от думи се използват в "Свещеният сметач"), са цитирани и няколко думи от разказа "Защо съм толкова интелЕгентен". Речта на незнайните "даунлоадаро-геймари" и използвани от тях думи, някои от които са измислени лично от © Тош специално за игра на думи в разказа, са посочени като част от българския компютърния жаргон, макар че не съм чел никой да ги използва, освен мен, във въпросните литературни творби.


Д.Б. според: https://ibl.bas.bg/prof-diana-blagoeva/ е проф. в БАН , секция по лексикология и лексикография (речников състав на езика и речници)).

...


3) Няколко страници от "Човекът и мислещата машина - ...", бр. 13, 2001 г.: се оказаха изплагиатствани в статия от някакъв сборник с нучни трудове от 2005 г., доколкото открих на докторант от ПУ (с некоректен цитат само на изречение и с грешен линк); доколкото разбрах после не е защитил.  

"Човекът и мислещата машина - Анализ на възможността... ", 2001 - изплагиатствана в научен сборник от 2005 г https://artificial-mind.blogspot.com/2020/08/izplagiatstvana-statiya-ot-smetacha-vзnauchen-trud.html 

4)  Сега този коректен цитат в труд от 2006 г.:


https://www.researchgate.net/publication/346627640_POZICII_ZA_REALIZACIA_NA_BLGARSKITE_FONEMI

Баева,  Д.  ,  Д.  Игнатова-Цонева,  Д. "Позиции  за  реализация  на  гласните  и  съгласните фонеми  в  съвременния  български  език  с  оглед  разработването  на  компютърни програми  за разпознаване  на  реч". – Сб.  Книгата, езикът,  литературата.,  БАН,  2006,  с. 227 – 237 

ПОЗИЦИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГЛАСНИТЕ И СЪГЛАСНИТЕ ФОНЕМИ  В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  С ОГЛЕД РАЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА РЕЧ  Десислава Баева,  Димитрина Игнатова-Цонева, Русенски университет 

(...)

"Като се имат предвид трите основни дяла на компютърната лингвистика (автоматичен анализ  на  текстове;  генериране на  текстове  и анализ  и  синтез на  реч)  се  коментират някои съвременни  опити  за  компютърна  обработка  на  българска  реч.  Въз  основа  на  идеята  на Джонатан  Кей  и  на  други  изследователи,  че  фонологията  е  основата  за  изграждането  на всички компютърни програми за машинно разпознаване на  реч, в настоящата статия  вместо фонемите  като  основни  сегменти  са предложени  техните алофони  (позиционните  варианти на  фонемите).  За  конкретното  им  определяне  са  разгледани  нормите  за  реализация  на гласните и на съгласните в съвременния български език и са посочени конкретни примери за изграждане графиката на алофоните в речта на носителите на нашия език"


"Програмите  за  генерация  започват  от  някакъв  модел  на  смисъла  и  конструират лингвистичното му представяне  [http://bg.wikipedia.org.] , а в  опитите  за  анализ и синтез  на българска  реч  като  най-малки  функции се  разпознават  фонемите.  Както  пише Т.  Арнаудов [Арнаудов  2005:  4]: „Местата,  където  откритите  периодични  функции  са  по-сгъстени  (или долепени  една  до  друга),  с  по-голяма  вероятност  са  области  на  сработен,  на  „чист”  и устойчив тон; или най-малкото – показват, че се намираме в единна свързана област, в една и съща  фонема.”.  По-нататък  авторът  съветва:  „Би  било  полезно  да  имаме  предварителна информация  за  очакваните  дължини  на  фонемите?”  и  се  пита:  „Как  да  разберем  къде свършва преходът и къде се намира чистият тон на фонемата ... ?” "

...

Бях публикувал тази работа през 2005 г. в сп. "Свещеният сметач", така е и цитирана, но линкът изглежда грешен (брой 30?, а не 31; сега и не работи хит.бг) 1.Арнаудов 2005: Арнаудов, Т. Опит за първично разделяне на запис на говор на съставящите го фонеми. http://eim.hit.bg/_5/30/analiz_na_zvuk.htm. http://eim.twenkid.com/old/_5/31/31.htm http://eim.twenkid.com/old/_5/31/analiz_na_zvuk.htm


5) Не от "Свещеният сметач", научната статият за интелигентния речник "Смарти" имаше поне един цитат в друг научен труд.


Read More

Wednesday, November 2, 2022

// // Leave a Comment

За Общия ИИ - коментари към интервю с Преслав Наков на сайта "Дигитални истории" от 14.10.2022 - Comments about AGI re Nakov interview

*
Проф. Преслав Наков е специалист в обработката на естествен език, нареждат го сред топ учените в направлението в световен план. Тази област през последните години показва главозамайващи резултати.
*
Кои са най-актуалните посоки, от които да очакваме новини в света на изкуствения интелект и конкретно в обработката на текст? Къде ентусиазмът идва в повече на фона на реалността?
*
Близо ли сме до генералния ИИ, който може да наподоби и дори задмине човека? Възможен ли е изобщо той?
*
Трябва ли това да ни плаши, или напротив – да ни изпълва с ентусиазъм за бъдещето? https://karamanev.me/sreshti/preslav-nakov?fbclid=IwAR0-v28B9cHkV_D4PgosEpW43D900srLawI2lFJgPRIB9Fr3xamHZK1I5Kw

 https://www.facebook.com/Digitalni.Istorii/posts/pfbid02wnWVzQB7vfecxFFmQ3xEAahYdcwNjNf3X5v985fmjejp5K7NaRWUrAahnEad62w5l?__cft__[0]=AZVvj928YFS1M5IP8gViSm8KhSqGgRWpgbBg5kthoXwPPfX_SfueLYz0Cu5H9gVOVaoOyQCTUxEQ6sZ93Q6yHloTYzG5jaAyCXOS1RRjz6z0ZtdilF2XiGbgqKCv-NDM_B9hdqEJRwxWb6238UseofPJ&__tn__=%2CO%2CP-R

Todor Arnaudov

Хубаво интервю, с изключение на темите за Общ ИИ (не е "генерален", а Общ, още Универсален изкуствен разум, на името на първия в света интердисциплинарен курс по тази тема (Artificial General Intelligence, Universal AI), който се проведе в България през 2010 и 2011 г.: "Видео разказ за първия университетски курс по Универсален изкуствен разум в света - Пловдив 2010-2011"
https://artificial-mind.blogspot.com/…/AGI-at-Plovdiv-2010…
За сравнение, първият курс по "AGI" в MIT беше през 2018 г.
Тестът на Тюринг е оспорен като наивен и "глупав" в Общия ИИ и преди 20 години, напр. в основополагащата ми студия "Човекът и мислещата машина: Анализ на възможността да се създаде мислеща машина и някои недостатъци на човека и органичната материя пред нея", тя е от 2001 г.: http://eim.twenkid.com/old/eimworld13/izint_13.html
Българският проект и Стратегия за създаване на интердисциплинарен институт по Общ ИИ и др. беше публикуван през 2003 г. (INSAIT повтаря някои от идеите му, но не за Общ ИИ): "Как Бих Инвестирал Един Милион С Най-Голяма Полза За Развитието На Страната? ": https://artificial-mind.blogspot.com/…/interdisciplinary…
Оригинално място на публикация, архив на геоситис: https://www.oocities.org/todprog/ese/proekt.htm
Общият ИИ не е ново направление (ново е за специалистите по тесен ИИ), а като вълна е още от около 2000-та година, като в известен смисъл има отделни първопроходници и 10 години по-рано като Шмидхубер.
"Силен" и "слаб ИИ" бяха актуални термини преди 20 години, и до преди десетина, в едно интервю, което давах през 2009 г. се наложи да ги използвам:
"Ще създам мислеща машина, която ще се самоусложнява*
Фантазьори и авантюристи правят великите открития. Работата на скептиците е да отричат, а после да не вярват на собствените си очи"
https://artificial-mind.blogspot.com/…/dreamers-and…
От 2020 г. се анонсира громен сборник, може би ще излезе близо 1100 стр., , все още го допълвам и редактирам. Последното работно заглавие е "Изкуствен разум и развитие на човека: история, теория и пионери", който разглежда и доказва "изпреварващото и своевременно участие на България в новото движение на Общия ИИ и развитието на човека, чрез..." (развитие на човека - "трансхуманизъм"):
Информация:
https://github.com/…/Izkustven-razum-i-razvitie-na-choveka…
И др.


Радослав Василев
Колкото и да се силят с ИИ хората трябва да знаят една фундаментална истина. ИИ не разбира семантиката и на практика машината каквото и да прави не го разбира. Ето защо ИИ няма никакъв шанс да достигне нивото на биологичния. Уважавам този човек но едва ли ще ме убеди че една машина ще се справи по добере с литературата от човека. Как ще стане това. след като тази машина идея си няма какво прави! Може би малко украсяват думите на Наков не вярвам на всички текстове в статията
Отговор1 седм.Редактирано

Todor Arnaudov

Не разбира от семантика този ИИ, който е чисто вероятностен и не е основан на сетивно-моторни взаимодействия. Друг въпрос е и какво точно е "да разбира", и ако се задълбае може да се докаже (покаже) че хората, особено повечето, също не разбират много неща, които уж си мислят, че разбират, и ако им зададеш въпрос формулиран по малко по различен начин от това, което знаят наизуст, блокират или отговарят глупости подобно на сегашните езикови модели.
Отговор1 седм.

Радослав Василев

 в смисъла на човешкия интелект няма нито един изкуствен интелект, няма и да има! Каквото и да правим ще се задоволим само с модели на интелигентно поведение, но машините няма да осъзнаят нищо от това. Няма да можем да възпроизведем интелекта на комар, какво остава на човешкия. Биологичните индивиди са феномен на природата и е невъзможно да ги пресъздадем в неодушевена материя. Ако направим това, значи сме открили живота, но това няма да се случи каквито и микроскопи да имаме, каквито и изследвания да правим, каквито и науки да изучаваме. Защо мисля така? В краткост, вярвам, че животът се организира от енергия с разум и това е свят, който ние не можем да достъпим. Дори и да открием такава енергия ще възникнат още по непреодолими въпроси. Ето защо вярвам, че животът ще остане вечна тайна и заедно с него въпросите за съзнанието и подсъзнанието. Можем само да гадаем, да наблюдаваме, да експериментираме, да моделираме, т. е. да ги стъкмисваме да изглеждат нещата така както искаме. Бог няма да достигнем и няма да можем да посеем в неодушевена материя разум и осъзнаване. Това може да стане само с биологичен мозък, но пък тогава няма да бъде ИИ. Този път според мен е без изход! Трябва да се примирим, че богове няма да станем и да се задоволим да правим полезни и интересни машини за света и хората.
Отговор1 седм.Редактирано

Todor Arnaudov

Това за което говорите не е "интелект", нито пък онези, които разбират ума и искат да създадат мислещи машини "се мислят за Бог", нито пък смятат, че електронният процесор или сметач са "жива материя" в буквален смисъл (той е кристал, не е жива материя, няма метаболизъм, не е химически и т.н.; има "изкуствен живот", свързан с мислещи машини, но не е в буквален смисъл, "живот" в смисъл "самостоятелен"; а има и биотехнологии, които работят върху създаване на "изкуствен живот" с химически процеси, но това е друго.)
Също виждам класически, за мен банални аргументи на машиномразците - по термина ми от сблъсъка на Надтелесност срещу един уж "човеколюбец" - "Писма между...", 2002. Машиномразците отричат мислещите машини, защото "не са човеци" (така го обясняват, всъщност причините са други) или по-общо "са различни" и най-вече (не винаги го осъзнават): "е по-нисша" (воля за господство). Тези "аргументи" съм разглеждал преди повече от 20 години в юношеските си творби: в "Човекът и мислещата машина: Анализ на възможността да се създаде мислеща машина и някои недостатъци на човека и органичната материя пред нея", тя е от 2001 г.: http://eim.twenkid.com/old/eimworld13/izint_13.html"
и в повестта "Истината", 2002-2003 (има я в Читанка), също в диалога ми с Ангел Грънчаров: "Писма между 18-годишния Тодор Арнаудов и философа Ангел Грънчаров": http://eim.twenkid.com/old/eim18/predopredelenost2.htm
Всеки от нас може да усети своето собствено съзнание. "Вътрешното разбиране" е доказателство, че "съзнаваме", но дали наистина разбира и чувства, знае само всеки за себе си. Така и ММ може да знае за себе си, че чувства, макар ние да смятаме, че не е вярно и да я обвиняваме, че нейните чувства са "нули и единици". Тя, спокойно, без излишни емоции, може да ни отговори:

"А вашите чувства са количествено, качествено и пространствено съотношение на химични съединения – белтъци, хормони, нуклеинови киселини и пр. Едва ли ще има полза да навлизам в подробности, защото бедните ви мозъци няма да могат да ги поберат..."
("Анализ на възможността...". 2001, виж също "Истината")
Също така, всичко, което човекът прави, е създадено от Бог. Онези, които изкарват творците, че "се правят на богове и не могат" забравят, че "всичко е по божие допущение".
Човекът и развитието на човека (трансхуманизъм) са част от природните процеси и част от природата, сътворението и пр. Човекът е част от природата, технологиите също са част от природата - по-късно появила се част, която се развива с участието на мислещи същества, общества и пр.
Човекът и Мислещата Машина - разработка на &copy Тодор Ил. Арнаудов, 2001 в списание "ЕИМ СВЯТ". Брой 13 (11/2001)
EIM.TWENKID.COM
Човекът и Мислещата Машина - разработка на &copy Тодор Ил. Арнаудов, 2001 в списание "ЕИМ СВЯТ". Брой 13 (11/2001)
Човекът и Мислещата Машина - разработка на &copy Тодор Ил. Арнаудов, 2001 в списание "ЕИМ СВЯТ". Брой 13 (11/2001)
ОтговорПремахване на визуализацията1 седм.Редактирано

Todor Arnaudov

Радослав Василев И не отговорихте "какво е интелект" (според Вас конкретно, понеже всеки влага какъвто си иска смисъл). Какво е "човешки интелект"? Опишете го, определете, за да видим дали говорим за едно и също нещо. За моята представа може да проследите връзките и творбите ми и от по-късни времена, и лекциите от 2010 г.
Как точно разбирате, че еди-кой си/кое си го притежава? Какво е? Как се измерва? Кога се появаява и защо? Кои хора го имат и кои нямат? Когато човек получава мозъчно увреждане (всъщност хората непрекъснато получават такива, телата им бавно умират) променя ли се този интелект? Какво ниво на инсулт/мозъчни увреждания/съзнание (кома, будна кома) е необходимо, за да има някой "интелект"? Работещ? "Спящ"? От кой момент бебетата получават? Имат ли и като са родени? Защо човешкият е различен от животинския? Колко е различен? От кои животни? Как преценявате и как се доказва, откъде знаете? И т.н. могат да се зададат безброй въпроси.
Отговор1 седм.

Радослав Василев
 много въпроси поставяте и отговора ми ще стане дълъг. Не знам доколко има смисъл. Ако държите на отговор ще ви отговоря.
Отговор1 седм.

Todor Arnaudov

 Какво значение има колко е дълъг. Книгата ми "Изкуствен разум и Развитие на човека: История Теория и Пионери" в момента отива към 1100 стр. А4 и тя е обзор, някои произведения са дадени само като откъси и т.н., Вижте колко е дълга първата сериозна студия, която съм публикувал през 2001 г. Все още слушам едни и същи неща от хора, които дори не разбират за какво говорят и не могат да си формулират мисълта, или не разбират чуждата.
За Бог се мислят по-скоро именно такива машиномразци, един елементарен показател са категоричните Ви заклинания и манипулативната употреба на първо лице мн. число.
"Ние" какво да правим, колкото и да еди-какво си. Няма никакво "ние" между мен и Вас по тази тема, няма "ние" и между машиномразци и надтелесници/развити човеци, и онези, които са агресивни, злобни, не са надтелесниците, а именно машиномразците. Такъв беше въпросният философ от "18-годишния Тодор Арнаудов срещу 43-годишния...", такива са и разните му проф. И.Х., да не говорим И.С. с крайностите му в "Сатанизъм: Unlimited", който се опитва да ме скрие, пише за "Трансхуманизъм", но не ме споменава, макар че съм 20 години преди него.
Аз (и моето "нас") не е част от "Вашето" нас, и като употребите "ние" няма да го направите такова.
Вие твърдите какво може и какво не може, вие говорите като законодател (БОГ), който заповядва.

Развитието на човека, както и развитието на Вселената, са естествени процеси, а човешкият ум е част от Вселенските процеси, той не е отделен и не съществува без да е свързан, обусловен и построен от всичко останало, включително машините и технологиите. Без тях ясно се вижда колко сте близо до шимпанзетата, не че и с тях пак повечето хора не бързат да покажат, че са роднини на опашатите и косматите си братовчеди по ценности, по мотивация и по повърхностност на възприятието на света.
А по отношения на отрицанията Ви, както казвам в едно интервю от 2009 г.: "Фантазьори и авантюристи правят великите открития. Работата на скептиците е да отричат, а после да гледат и да не вярват на очите си."
Read More

Wednesday, October 5, 2022

// // Leave a Comment

Архив на българския Интернет, българска търсачка, услуги за наблюдение и анализ на съдържанието на медиите и др. - Bulgarian Internet Archive, Search Engine and Media Analysis and Research Open Source Project

Tърсят се участници в проекта.

Новини, обновления, обсъждане, включване - в хранилището в гитхъб:

 https://github.com/Twenkid/Bulgarian-Internet-Archive-And-Search-Engine

СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ #36


СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ и ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК - ДЗБЕ

Архив на българския Интернет, българска търсачка, услуги за наблюдение и анализ на съдържанието на медиите и др.

Запазване на данни и знания от българския и световния Интернет и тяхната аналитична обработка

Автор: Тодор Арнаудов - Тош, 11.9.2022 г.

Защо?

Отдавна имам тази идея, споменавал съм я на приятели, мислил съм да опитам да я направя за лични нужди - собствен паяк, който да събира най-важната за мен информация. Обаче за да се свърши както трябва е необходима повече енергия. Има някои частични малки архиви*/моментни снимки на части от стария Интернет (виж в бележките), но например наскоро беше закрит data.bg, който е пазел много древни файлове, вкл. някои мои от ранните времена на "Свещеният сметач" и 2000-те. Помните ли "free.techno-link"? Той загина много отдавна.

Hit.bg работеше години след като вече не беше "модерен", но и той отдавна е унищожен и не знам някой да му правил копие, освен каквото е оцеляло в Архив.орг (http://archive.org*) всъщност hit.bg се отваря от известно време, но не може да се логнете и пр.). Някои български сайтове с дълга съхранена история, които я пазят от десетилетия от началото на 2000-те, постепенно се обновяват и вече няма достъп. Напр. old.csd.bg - "Център за изследване на демокрацията", който работеше до 2020 г., когато ми трябваше една справка, но вече го няма, а Архив.орг пази само "фасади" от него.

Преди много години си замина bgit.net - един от първите български блогове и форум свързан с отворения код, Линукс и Ай Ти общността, не знам дали някой от създателите? му, сред които Йовко Ламбрев и Владимир Джувинов, още пазят архив; при мен останаха копия на отделни мои статии. В Архив.орг има фрагменти от него, най-старото копие е от юни 2001 г., когато изглежда е отворен сайтът: https://web.archive.org/web/20010630201813/http://www.bgit.net/).

Наскоро обаче самият Архив.орг* не беше достъпен в България за известно време. И т.н.

http://arxiv.org (сравни с http://archive.org) също е важен сайт, специализиран за публикуване на научни статии, който също подлежи на запазване в библиотека, както и разбира се Stackoverflow и сродните му, Github и пр.

...

Освен за да не се случи същото и със спомените от по-късния и съвременния Интернет заради затваряне на сайтовете, би било здравословно да има и местна сигурност в случай на прекъсване на достъпа до световния Интернет или част от него, което изглежда възможно предвид колко лесно се въвеждат всякакви "санкции" и ограничения както в т.нар. "свободен и демократичен" свят, според господстващите в България големи медии, така и в "противоположния" според "свободните" свят на "тирани, диктатори" и пр. Всеки блокира по нещо.

За по-голяма сигурност може да се запазват част от глобалните ресурси - разбира се, не може да се съхрани целият Интернет, но може да се запазят "важни", често ползвани и до определена дълбочина или някои да се съхраняват с известна компресия/частично и т.н.

Част от системата би могла да работи и като наблюдател на съдържанието на медиите и да извършва "media/press clipping", с която да има достъп и да се прави анализ на съдържанието на новинарски сайтове и страници на медии, социалните мрежи, на сайтовете за видеосподеляне по всякакви показатели - не пълно копие на видеофайловете, най-вече метаинформация; някои видеоклипове с по-ниска разделителна способност, само звук и пр.; транскрипция, както и описание на съдържанието на клипа чрез разпознаване на образи и класификация: описание какво се вижда на кадрите, какво се извършва и т.н.; отделни кадри (напр. ключовите кадри от видеото), схематична информация - компресирани кадри с приложени ефекти за откриване на очертания, текст извлечен с оптическо-разпознаване на символи и пр. Чрез новите технологии за пораждане на изображение като Stable Diffusion, Imagen, DALLE-2 и пр., и чрез идващите в бъдеще, ще може да се възстановява съществената част от съдържанието на медиите и от много по-малък обем компресирана информация.

Върху тези данни от медиите ще се правят различни справки и сравнения*; тази функция, както и цялостното събиране на данните, може да е основа и на експерименти с големи езикови модели в обработката на естествен език (NLP) и въобще изкуствения интелект, включително Общ ИИ.

За някои други приложения, свързани с почтеността на медии, политици и пр. виж в бележките по-долу.

Разбира се, системата може да бъде и търсачка, портал и пр. и като цяло би представлявало своеобразна разширена "енциклопедия".

Логично продължение е и разпределена българска социална мрежа и система за видеосподеляне с отворен код.

Като цяло:

Създаване на независим "български Интернет", който да позволи да се води "пълноценен мрежов живот" дори и ако по някаква причина международният Интернет се прекъсне.**

България всъщност има опит в това още от началото на 2000-те години от времето на free.techno-link и пр. с "Българския пръстен", в който имаше високоскоростна свързаност до някои ресурси в града или в страната във времена, в които все още се ползваше Интернет по телефона по 33.6 - 56.6 Кбит.

...

Как да работи архивът?

Разпределено съхранение на потребителски компютри

  1. Основен сървър/сървъри, които с паяци обхождат мрежата и качват данните като торенти, потребителите също могат да добавят елементи както в Архив.орг.

  2. Клиентските компютри имат приложение с отворен код, за да няма съмнения какво върши, в което потребителите решават какъв обем и трафик да заделят. Клиентското приложение може да извършва и част от изчислителната работа в разпределен режим, отново в дял, преценен от потребителя - подобно на някогашните "SETI @ Home" за анализ на сигнали от космоса, подобни системи в медицината като "Folding@home" и пр.

  3. Приложението тегли част от файловете през торентите* и пр. и ги съхранява на потребителските компютри. Част от клиентите могат да бъдат институции, компании и пр., които "даряват" значителен обем памет, терабайти и пр.

Сървъри

  1. Съхранението на данните и централизирано в сървъри, на поне няколко огледала, също е препоръчително.

Спасяване на стар софтуер и данни от лични архиви

  1. Част от информацията, която вече не се открива в Интернет, може да е запазена в лични архиви, на компакт-дискове и пр. и да бъде възстановена от потребителите.
    1. Ако например търсите определни безплатни програми от миналото, които не откривате - може да го зададаете като въпрос ("issue") в този проект.

Как да се осъществи?

Програмната и организационна част - като проект/множество от проекти с отворен код, които да се разработят от български програмисти, компании и пр. Ако проектът потръгне вероятно е разумно да се създаде ДНЦ (Дружество с нестопанска цел), но като за начало мисля, че това е излишно усложнение. Засега е достатъчно да се намерят желаещи, които да започнат от някъде, с някакъв пробен паяк и да общуват помежду си. Други желаещи могат по някакъв начин да дарят техника, като виртуални машини или физически, дисково пространство и пр.

Една възможна пускова посока е например "Common Crawl": https://commoncrawl.org


Тодор Арнаудов - Тош, 11.9.2022 г.

Всестранно изследователско-творческо дружество "Свещеният сметач", основано през 2000 г. http://eim.twenkid.com

Дружество за защита на българския език - ДЗБЕ, основано 2002 г. http://eim.twenkid.com/dzbe

Последни редакции: 13.9.2022

...

** Благодарности на Bogo4, който ми писа днес за да ме пита за игра, която търсел, която вече била неоткриваема в Интерент, но снимка от нея има в една статия от сп. "Свещеният сметач", бр. 27 от 2003 г., "Упадъкът на езика на българското общество": http://eim.twenkid.com/old/3/27/upad.htm http://eim.twenkid.com/old/3/27/mar.gif

image

Играта е "Mario Warcraft", създадена с Game Maker. Благодаря също на Voltigore, който наскоро беше забелязал, че Archive.org не се е отварял и така също ми припомни идеята и необходимостта от български архив.

Бележки за допълнителни приложения

** Частични архиви за Интернет и др.

Разбира се, "Читанка" ("Моята библиотека") за книги, която в началото изглежда продължи по-старата библиотека sf.ludost.net. "Сандъците" и преди него един мой сайт за "прослава на българските сметачи" от 2002 г.: http://bulgariancomputers.freeservers.com/), Download.bg - което още работи; копията на списание "Свещеният сметач", също пазят паметници и "вкаменелости" от Интернет пространството в началото на 2000-те; "лафчето" на dir.bg още съществува и др.

Други функции за разнообразяване и проследяване на източниците: модерни са услугите за "борба с фалшивите новини" или с "пропагандата", в която обаче обикновено, разбира се, липсва борба с "институционализираната" или "собствената" пропаганда - онази, която управлява основните медии и има най-много пари. Например може да се сравнява съдържанието на различни медии и да се открие, че всички препредават едно и също и че всички техни журналисти и гости споделят и защитават една и съща позиция и противниците им са "наказвани" по един и същи начин или не са канени въобще - това противоречи на основните правила за "плурализъм" и за предаване на "всички гледни точки", за които уж се бореше "демокрацията". Необходима е диверсификация не само на енергоносителите, но и на медийната и културно-идеологическата зависимост на България.

Може да се провери и "прояви" по обективен начин например, че източникът на информацията за основните българоезични медии са да речем британски (виж едно събитие в Англия от осми септември и как беше отразено в България, сякаш България е колония на Британската империя, оплакваща своята кралица, а впоследствие възхваляващия новия крал), определени американски медии - или пък съответно руски и пр., т.е. дадени медии по съдържание всъщност са "ретранслатори" или "радиоточки" на тези медии майки, като повечето от тях са на запад от София и също разпространяват "пропаганда", т.е. тенденциозно поднесена информация, често с полуистини, скриване на неудобни факти, които са известни, преувеличения, изкривявания и пр.

Потребителите на медии имат право да знаят какъв е източникът и чии интереси и стратегии защитават дадени медии и да решат дали при тези обстоятелства медията заслужава вниманието и доверието им. Може да се извършва автоматичен анализ на настроенията и нагласите в медията (вид "Sentiment analysis"). Настроенията обикновено се припокриват с "медиите" майки (чия пропаганда) - дали са "крайно про-европейски, про-руски, про-американски, про-британски" или пък уравновесени; какви позиции представят с каква оценка, какви гости канят с какви позиции и всякакви параметри, какъв стил на изказване и пр. Кой какви грантове е получавал, с кого е свързано дадено публично лице и т.н., така че да се знае. Тези конкретни явления са видими и с просто око за онези, които наблюдават медиите и сравняват "на ум", но чрез подобна система мерките ще станат по-обективни и лесни за наблюдение и от неспециалисти.

** Проверката на "фалшивите новини", или по-точно дезинформацията, и склонността на дадена медия, източник и пр. да злоупотребява с такава, всъщност за някои случаи може да се извършва ефективно не в момента на публикуване, а впоследствие, след като се натрупа достатъчно историческа информация - мине време и може да се провери и от други източници и след други събития, че дадено твърдение или информация не са било вярно отразени. Натрупването на история на новините, изказванията, и след обработката - съответните дела, нагласи и пр. - би било полезно за тази цел, и може да бъде материал, набор данни на нови специални модели за машинно обучение. Всички проверки на "фалшиви новини" обаче трябва да вървят с предупреждение, че проверката и данните ѝ също може да са погрешни или едностранчива и човек трябва да преценява и да мисли и със собствената си глава, и никога да не се предоверява.

** Друго приложение е за проверка на обещанията и изказванията на политици и пр.* (мисля, че излезе някакво мобилно приложение за търсене в стенограмите на парламента?)

** Една друга идея, донякъде свързана с горните, е предложението на Разумир за Явно гласуване на избори за обществени длъжности с непрекъснато отброяване на резултатите в реално време и с потвърждения за всеки, че гласът му е отчетен правилно и непрекъсната проверка от всички гласуващи. По този начин фалшификациите при преброяването ще станат невъзможни. https://web.archive.org/web/20170115121036/http://narodovlastie.twenkid.com/

...

Bulgarian-Internet-Archive

Bulgarian Internet Archive Project - Preserve Data and Knowledge from the Local and Global Network

Read More