Friday, January 15, 2021

// // Leave a Comment

Срещу очернянето на изкуствения интелект и свръхчовечността (трансхуманизъм) от социални учени и др. пропагандисти

Коментар на Тодор в отговор на интервю на проф. Иво Христов, който и в други случаи е използвал подобна реторика, подобно на Олга Четверикова, Иван Спирдонов и др.


Това са англосаксонско-западноевропейските интерпретации на свръхчовечността (надтелесността, космизма), или "трансхуманизъм". Българската свръхчовечност и Универсалния изкуствен разум нямат такъв дух и такива цели.

Една обща логическа грешка, която допускат много хора свързана с "човешка природа", "човечество" и т.н. са, че това са заблуждаващи и мъгливи понятия. Миналата година публикувах книга, която подробно разглежда явлението, отчасти неправилно образуване на понятията, включително употребата на "трансхуманизъм" и "изкуствен интелект" за назоваване на неща, които са нещо друго и са си съвсем човешки:

ЗАБЛУЖДАВАЩИТЕ ПОНЯТИЯ И
РАЗБОР НА ИСТИНСКИЯ ИМ СМИСЪЛ:

Трансхуманизъм, Цивилизация, Демокрация, Хуманен, Хуманизъм, Дехуманизация, Социална дистанция, Политическа коректност, Фалшиви новини, Евроинтеграция, Глобализация, Европейски ценности, Либерализъм и други

Бр.33 на сп. "Свещеният сметач": http://eim.twenkid.com

"Човешка природа" (без уточнения) и "човечно" са както нацистките жестокости и опити за създаване на "по-висша раса" (все пак - "за доброто на човечеството" [според тях]), кланетата при всяка война (те се вършат и от обикновени хора [т.е. са или могат да бъдат масово явление и на индивидуално ниво]), така и грижата за беззащитни животни, любовта към природата [децата, животните, беззащитните] и т.н.

Т.е. това е безсмислено и заблуждаващо понятие. Без прецизно определение при всяка употреба, подобно на "демокрация", "цивилизация", [то] има пропагандна цел или е повторено от някъде. Дали хората от третия свят са щастливи, че са "част от човечеството" (дали въобще разбират и как разбират това понятие)? Винаги е имало "различни човечества", дори и в биологичната си форма има огромни различия между индивидите, както умствени, така и във физически способности - от пигмеите в Африка, от посредствените или умствено изостаналите или хора с увреждания, до свръхнадарените хора; от болнавите, до столетниците и т.н.

Невробиологът Сергей Савельев например често обяснява, че разликата в мозъка между индивидите (в разпределението на различните функционални зони) е по-голяма отколкото междувидова в животинския свят, някои зони се различават по размери до 40 пъти, други по няколко пъти, някои са налице само при гении.


Думата "човечество" се употребява именно от тези зли трансхуманисти от англосаксонския свят, които с всякакви технологии са имали един и същи подход и цел: завладяване и господство над останалите (маймунски нагон), изкуственият интелект няма нищо общо с това, и той в подходящи ръце може да им попречи.


Науката и медицината винаги са се опитвали да "променят човека", медицината по определение има за цел да удължава човешкия живот и в нея и във всякакви свои дела "човек се прави на Бог" - това не е никакво откритие или ново "дяволско" желание на "трансхуманизма", - човек винаги е искал да живее вечно в същата личност, същата е целта и на Християнството, това се нарича "Спасение" и "Вечен живот" и не е по-различно от идеята на Свръхчовечността [надтелесността].


Под "свръх" в източното православно мислене се разбира: "На когото повече е дадено, от него повече ще се изиска". Свръхчовечност не значи задължително свръх-поробване - зависи в чии ръце е "свръх"-а. Ако е в ръцете на онези, които винаги са постъпвали по този начин, ще е поробване. Ако е в други ръце - ще е повече любов. 

Човек във всяко свое творческо дело "се прави на Бог", не само в най-грандиозните. Различната организация на обществения живот не е "изкуствен интелект", а е именно организация на този живот и се извършва под ръководството и в изпълнение на хора (вид примати) и за задоволяване на техните "човешки" (маймунски) нужди и цели, една от които е маймунската им воля за власт над останалите (вижте шимпанзетата), един от първичните им нагони.


Всички жестокости [досега] са извършени от човешки същества (хомо сапиенс), всички психопатични закони и кланета са извършени от човешки същества, за техните "възвишени" цели.


[Не следва ли от това, че] Хората, елитът им, обществото, държавите, обществените организации като църкви като цяло, са "изроди" и зверове в някои мерки според собствените си определения за това, [понеже] нарушават по най-циничен начин собствените си "морални ценности" и убиват, лъжат, крадат и т.н.

Така че ако част от тоя "човешки" (маймунски) елит иска да изтреби по психопатични подбуди част от другите - в това няма да има нищо ново и [решението им] не е свързано с технологиите, а именно с "природата на човека"... [тъй като те все още са човеци.]

(Ранно пълно заглавие: Срещу очернянето на изкуствения интелект и свръхчовечността (трансхуманизъм) от социални учени и др. пропагандисти заради препредаването на англосаксонски мироглед и ценности, чрез употребата на объркани заблуждаващи понятия и заради определени приложения на технологиите)
Read More

Tuesday, January 12, 2021

// // Leave a Comment

ИТ пазарът в Пловдив, научноизследователската и развойна дейност в информатиката, и изпреварващите изследвания в Универсалния изкуствен разум (всеобщ изкуствен интелект, Artificial General Intelligence)

Коментар на Т.А. към Г.Г. от публикация в пловдивска група "IT in Plovdiv":

Г.Г.:
Пловдив е супер за правене на ИТ фирма, но поради спецификите (150км до София, където има 4 пъти повече хора и %-но поне 3 пъти повече разработчици на глава от населението, т.е. 12 пъти повече от Пловдив) това се отнася само за определена големина фирми (малки до средни). Друга специфика на нашия все още млад ИТ пазар е, че България все още е в първата фаза на ИТ-развитието си и основно прави аутсорсинг. Това води до там, че фирмите, които идват в България са такива, на които им трябва маса, а не толкова качество, това пък прави Пловдив не толкова практично решение извън варианта "втори офис към основния в София". Когато докараме до следващата стъпка - собствени продукти и разработки (дай Боже някой ден и стъпка 3 научен ресърч), тогава Пловдив е много конкурентен заради готиния и не толкова натоварен живот.

Не съм съгласен, че българският ИТ пазар, или по-точно ИТ отрасъл, бил млад – всъщност е над 55-годишен, ако ЕЛКА-6521 се смята за прощапулник - продукт на световно ниво. ИЗОТ е огромна корпорация през 70-те и 80-те. Само ДЗУ Стара Загора през 1988 г. има приходи от 2 млрд.$ и не продава само в социалистическия блок; като се има предвид и че дялово, 2 млрд. долара във високите технологии през 1988 г., вероятно са много повече отколкото ~4.33 млрд. през 2019 г. (приравнено с инфлацията) или днес; например през 1980-те години китайската компютърна индустрия е в зародиш, а от Запад, "защитник на свободния пазар", има ембарго за износ на високотехнологични продукти. Вижте документални филми от 1980-те за мащаба на ДЗУ: "ДЗУ Стара Загора - 1985 и 1988 г." https://artificial-mind.blogspot.com/2018/10/1985-1988-dzu-stara-zagora.html. Виж също книгата "Спомени за запаметяващи устройства", 2020 г. https://iztok-zapad.eu/spomeni-za-zapametyavashti-ustroystva]

Млад е след разрушаването на стария, който е съвременник на Intel и AMD, и въпреки че новите ни партньори ни помогнаха в унищожаването и изсмукването на човешкия ни ресурс и индустрията,
у нас все още има потенциал, и той се крепи на излятата през 1960-те години основа, на прав'ците в училищата през 80-те и на пионерното преподаване на програмиране в пловдивската МГ още през 1979 г.(?), на явлението на учениците вирусописачи от българските МГ-та (София, Варна, Пловдив); на първата международна олимпиада по информатика за ученици, проведена през 1989 г. в Правец (не в Лондон, Париж, Токио, или Москва) и т.н.

Сега чакаме в България и в другите страни "да идват фирми", защото няма и изглежда не се и задържа/натрупва/възпроизвежда собствен капитал със значителна стойност, или няма желание да се влага.

“собствени продукти и разработки (дай Боже някой ден и стъпка 3 научен ресърч)...”

Всъщност има научни изследвания и собствени продукти. И в университетите, поне в ПУ, и извън тях съществуват изпреварващи  изследвания, извършвани от „антични герои" на мускули срещу Стихиите.

Античен информатик от Тракия, град Евмолпия,
дн. Пловдив, 2020 г. сл.Хр.

...

Моите изследвания, публикации и инициативи в универсалния изкуствен разум (всеобщ изкуствен интелект, Artificial General Intelligence) изпреварваха или бяха съвременни със световните, макар че съм с десетилетия по-млад от колегите си.

Един от многото примери е книгата на Джеф Хокинс "За умствените способности" ("On Intelligence"), която става световен бестеселър и авторът получава суперлативи от различни учени, а тя идейно и принципно ниво разказва за обобщения, които бях направил и публикувал в моите разсъждения за ума, между края на 2001 и началото на 2004 г. в сп. "Свещеният сметач" в юношеска възраст. Книгата на Хокинс излиза през есента  на 2004 г., научих за нея през лятото на 2007 г.

По-подробно по темата в моята книга:  "Как 18-годишен информатик от Пловдив изпревари MIT и Станфорд с 15 години във всеобщия изкуствен интелект, или Универсален Изкуствен Разум - Artificial General Intelligence". Тя е хронологично-документален сборник с допълнителни бележки, готов от миналата година, но все още се колебая как точно да я представя. В сегашната редакция е над 840 стр. във формат А4.: Повече за книгата:Обобщаващо:

* Интердисциплинарният курс по Универсален изкуствен разум (Artificial General Intelligence) в Пловдив, с оригинална програма, беше първи в света, 8 години преди курс в MIT (който много хора сигурно мислят за първи). Бен Гьорцел (един от иконите на AGI, създател на Novamente, OpenCog, световната конференция по AGI) оцени курса и ме поздрави, когато разбра за него.

* В есе от 2003 г., писано в Пловдив от мен на 18-годишна възраст - "Как бих инвестирал един милион евро с най-голяма полза за развитие на страната", описвам стратегия за създаване на интердисциплинарна изследователска компания с крайна цел мислещи машини (и не само). Университетите "Станфорд" и института MIT, имащи може би най-голяма традиция в изкуствения интелект, започнаха да прилагат в някакъв смисъл идеи от нея през 2018 г., 15 години по-късно и също подчертават интердисциплинарността, MIT – с обявено вложение от един милиард долара. Есето ми използваше изрично думата „стратегия“ и посочваше ключовото значение на интердисциплинарността, съвместна работа на експерти във всевъзможни научни и творчески области, и особено на интердисциплинарни личности, които разбират и могат да боравят с наглед несъвместими сфери на познание и творчество и "омесват науките", и насърчаването на млади таланти в тази област (тогава включвайки и себе си).

БАН изтъкват важността от интердисциплинарни докторски програми и др. 16-17 години след есето ми ,  в тяхната стратегия за ИИ от 2019-2020 г. (но доколкото разбрах от нея - в друг по-тесен смисъл).

* За всеобщ изкуствен интелект в Пловдив се пише творчески от началото на 2000-те години в сп. „Свещеният сметач“, едно от първите електронни списания в българския Интернет въобще, като една от основните му теми беше универсален изкуствен разум, там се въвеждаха нови термини за разграничаване от „изкуствен интелект“ (мислеща машина, изкуствен разум) и се публикуваха теории, паралелно и независимо с подобни процеси в които Бен Гьорцел, Питър Фос, Шейн Лег изковават техния термин „AGI” и започват тяхното движение за „нов“ изкуствен интелект.

* Теорията и принципите от тогава, които мислих и писах в т.нар. „Теория на разума и Вселената“ (обобщаващо заглавие), и до днес се преоткриват обясняват като „новаторски“ или "впечатляват публиката" например през интервюта и статии на Карл Фристън (виж научни статии и интервюта от 2018 г. например), който е един от най-продуктивните учени, невроучен, с безчет научни публикации.

* По въпросите за "етиката", преди 9 години, в началото на 2012 г., водех кореспонденция с тъкмо новосъздаващия се Оксфордски институт за бъдещето на човечеството (на небезисвестния Бостром), критикувах подробно част от демагогията на англосаксонската им гледна точка и "етика", а по въпроса бях писал още около 2001-2002 г.  През януари 2020 г. философ от БАН, с 5-години по-възрастна от мен, издаде  книга за изкуствен интелект, в която авторът М.Т., която получава доцентска титла с този труд*, макар че закъснява с близо 20 години от българската литература "Произведена в Пловдив", разглеждаща на етиката за мислещи машини (виж сп. "Свещеният сметач", 2001-2004)

* Интервюто от 2009 г. („Ще създам мислеща машина, която ще се самоусложнява“) е дадено цяла година преди създаването на компанията „DeepMind” (вече част от Гугъл), споменавам един от бъдещите й основатели Маркус Хутер*, друг е неговият студент и колега Лег. И т.н.

* Фейсбук групата по AGI към курса по УИР от 2010 г., на български, е с 5 години по-стара от сега популярните англоезични групи.

И др.

Забележки:

* Кой съм аз да оценявам труда на истинската наука (в случая е философия всъщност)? Онзи труд има своя научен принос в неговия контекст и конкретната форма на представяне и съдържание, и с "модерните" етични течния (чужди, англосаксонски - виж книгата в която разгледах този въпрос през 2020 г. в бр. 33 на "Свещеният сметач": ЗАБЛУЖДАВАЩИТЕ ПОНЯТИЯ И
РАЗБОР НА ИСТИНСКИЯ ИМ СМИСЪЛ:
Трансхуманизъм, Цивилизация, Демокрация, Хуманен, Хуманизъм, Дехуманизация, Социална дистанция, Политическа коректност, Фалшиви новини, Евроинтеграция, Глобализация, Европейски ценности, Либерализъм и други
http://eim.twenkid.com
и във втората част на поредицата за Мислещите машини).

Обаче ако колегата е "доцент", а някой е  изпреварил БАН с 16-19 години с оригинални работи и с лична критична кореспонденция с "храма на философията" Оксфорд (8 години преди тази книга), при обективни мерки сигурно би трябвало да бъде "академик член-кореспондент".

Някои източници:

https://artificial-mind.blogspot.com/2009/11/dreamers-and-adventurists-do-big.html
https://artificial-mind.blogspot.com/2020/07/interdisciplinary-research-institute.html
https://artificial-mind.blogspot.com/2012/02/philosophical-and-interdisciplinary.html
https://web.archive.org/web/20050226175146/www.geocities.com/eimworld/eimworld13/izint_13.html
https://artificial-mind.blogspot.com/2019/02/on-paper-hierarchical-active-inference.html
Първият в света курс по Универсален изкуствен разум - Пловдив 2010 беше 8 години преди MIT 2018
https://youtu.be/tyXgSowFlmk
https://www.facebook.com/groups/115986208422069/permalink/3747208378633149/?__cft__[0]=AZXuOZWDWhf6hQkhPFestg_MXgLslm-uJCqHW12uoT945mseU3perMCjBQ0fv4jTUCX_orl0XOhfXrxsQQMaHU0nsnbCDeWrvyvKxDcP74KCz0CezrWOMfPZXFqHQibsAkFius01wWoxwJWiIkga_09IBbztvAvKrjPZ6oBdF718xW3wAw2FFB4tJicXGz7CS0U&__tn__=%2CO%2CP-R


Приложение:
Във ФМИ на ПУ естествено се извършва научна дейност в областта на информатиката. Някои конкретни неща: SolidOpt на Васил Василев и Александър Пенев - Васил след това стана главен разработчик на интерактивния интерпретатор на C++ Cling в CERN. В ПУ студенти бяха също колегите Деян и Христо, които разработваха програмата за тримерно моделиране "RADA", имаха собствена лаборатория и двамата са известни таланти в компютърната графика. И други колеги се занимавах и продължават с авангардни неща, например Димитър Благоев и др.

* Виж също колегата беларуски "античен програмист" Максим Трухоновец: https://youtu.be/EWtbt_QPFsg

* Виж също епосите на "Свещеният сметач": "Сметачна бивалица":


Сметачна бивалица


От българин сметачът беше сътворен
през трийсетте във свят отдалечен.
Великан отне му славата за време -
ЕНИАК бе той, потомък на сащанско племе.

ЕДВАК, ЕДСАК с туловищата си големи,
отваряха врати към нашто ново време.
В Съюза МЕСМ пълзеше бавно,
скоро ЮНИВАК изпъкна славно.

Широко умните машини се разпространиха,
за тях езици сложни се родиха.

ФОРТРАН наречен беше първият от тях -
отдавна е потънал в прах.
В сметачища той още само се използва,
в сметачета май вече никой го не ползва.

...

Сметачът се роди в България през шейсетте
и знанието му започна бързо да расте.
В два лампови ЕИМ-а първо се превъплати,
и в няколко сметалки духът му се всели.

Елка стана гордост наша след това.
ЗИТ започна свойта работа.
ИЗОТ - сдружение велико се роди.
Към Единната система България се присъедини.

Полупроводници във ИМЕ почнахме да правим,
със тях ний умознанието си далече да прославим.

Във областта на ЗУ държавата ни се стесни
и почна много ЗУПИ-та тя да строи.
Плочници ний също правихме привлекови
и памети работни и вършачи
за всякакви по вид сметачи.

Всичко що умът ти може да роди,
се правеше по нашите земи...

По-знатно ставаше със времето ИМЕ,
вършачета родиха се в средата на седемдесетте.
Във края на десетилетието бурно
СМ601 излезе
и широко във стопанството навлезе.

Привлековите ивици се подобряваха за дни
и плочите растяха, и знанието им се умножи.
Все по-обемни памети се правиха в ИМЕ.
България бе веч страна с име.

Система малки междувременно се пръкна.
Сметалките във джобче се смалиха.
Сметачи лични във света пък се родиха
със тях и ИМКО - наште го изобретиха.

Деветото десетилетие дойде -
това беше през осемдесетте,
когато ИМКО се излюпи и българската мощ
жестоко се разлюти.

Във Правец взеха да градят
сметачи - 82 ги тях зоват.
Със Ябълката бяха те братлета,
вършееха из нашите полета.

Последваха усъвършенствани модели:
Емчо ни откри невиждани предели.
Домашко пееше със глас звънлив.
Цечо бе от всичките май най-усложлив.

Шестнайската от Правечко семейство,
със мацето се бе сближила.
ИЗОТ-че малко, мило,
със Зилог беше от едно котило.

Интел също във ИМЕ навлезе,
и 688 от завода произлезе...

...
Велики умове родиха се у нас.
Отмъстител мрачен
пусна няколко зарази,
и света започна здраво се пази
от вирусчета - тези нови врази.

Но тъжно е, че щом назад погледна,
бивалица виждам само... А щом седна
да мисля за времето сегашно -
то лошо е...дори ужасно...

Нашите правачи извайваха сметачи,
но мина време доста... Кости...
Само кости и малко кожа покрай тях
останаха... Черна дупка зее в нас.

Какво се случи с Правец? - почина неотдавна.
Със ДЗУ какво стана? - живее то - едва, едва...
ИМЕ мъждука също слабо.
ИЗОТ от великан голям в мъниче се смали... Без срам
приказват някои глупаци -
омаловажават постиженията на нашите юнаци,
сметачи превелики дето сътвориха
България далече прославиха.

Велики сте, юнаци наши,
велики сте, а тези, другите - глупаци,
които вашто име свято оскверняват,
които змейщината своя лесно изразяват?

Юнашкият ни меч от слово ще ги порази ли?
Със нежна сила ще ги вразуми ли?
Не знам, юнаци, но помнете свойто минало!
Славете дивната история!
Не злословете, не омаловажавайте...
Спрете с думи хулни по сметачите велики!
Вместо туй на тях вий се опрете,
ново дело започнете,
бъдеще красиво сътворете!

Тош, 10-21.6.2002

сп. Свещеният сметач и стихосбирката "Играчът"


Виж също:

"Сметачна бивалица 2"


Сметачът се роди в България през 60-те
и знанието му започна бързо да расте.
С Елка почна да се хвали нашто умознание
и да се гради държавното сметачознание.

Седемдесетте донесоха му луд възход.
Осемдесетте начало бе на ход
за допир с тях - сметачетата мили,
до всички що желаят.

Осмачетата бяха на върха на славата си дивна.
Юначетата се множаха, творенията им красяха
платната едноцветни на сметачета безчетни.

По света говореше се за Осмака,
за България - страната,
дето трета е в света
по искрилознание. Но
скоро след това се случи нещо лошо.

Десетото десетилетие заидва.
Отвори се купилището и
западна нашто умознание.
Запада захлупи го.

Отдавна си говореха искриловеди,
че умознанието ни е старо.
От дълго си личеше,
че е морално остаряло.

И лъсна бързо този недостатък,
и заличи се нашият подарък
от съдбата: да бъдем жители
в държава трета във света.

У нас искрилознанието замря,
но жарта сметачолюбска не умря.

(...)

7.3.2003 - 13.3.2003

Read More

Sunday, January 3, 2021

// // Leave a Comment

CapsNet - "We can do it" with 3D point clouds - compare to 2012 AGI Digest Letter compilation about Vision as 3D-Reconstruction

 
An article from a few weeks ago: https://syncedreview.com/2020/12/18/we-can-do-it-geoffrey-hinton-and-ubc-ut-google-uvic-team-propose-unsupervised-capsule-architecture-for-3d-point-clouds/

"When Turing Award Honoree Dr. Geoffrey Hinton speaks, the AI community listens. Last week, Hinton tweeted, “Finding the natural parts of an object and their intrinsic coordinate frames without supervision is a crucial step in learning to parse images into part-whole hierarchies. If we start with point clouds, we can do it!

The comments came with the publication of Canonical Capsules: Unsupervised Capsules in Canonical Pose,"


Compare to:

https://artificial-mind.blogspot.com/2019/07/shape-bias-in-cnn-for-robust-results.html


Read in:  Chairs, Caricatures and Object Recognition as 3D-reconstruction (2012)


https://artificial-mind.blogspot.com/2017/12/capsnet-capsules-and-CogAlg-3D-reconstruction.html


The 4-th email from the "General algorithms..." thread:

Todor Arnaudov Fri, Apr 27, 2012 at 1:12 AM
To: agi@listbox.com

I don't know if anyone on this discussion realized, that "Invariance" in vision is actually just a

- 3D-reconstruction of the scene, including light source and the objects

- Also colours/shades and the textures (local/smaller higher resolution models) are available (for discrimination based on this, may be quicker/needed for objects which are otherwise geometrically matched)

[+ 16-7-2013 - conceptual “scene analysis”, “object recognition” involves some relatively arbitrary, or just flexible, selection criteria for the level of generalization for the usage of words to name the “items” in the scene. To Do: devise experiments with ambiguous objects/scenes, sequences. … see “top-down”, … emails 9, 14, 15]

If the normalized 3D-models (preferably to absolute dimensions), lights and recovered original textures/color (taking into account light and reflexion) are available, everything can be compared perfectly and doesn't require anything special, and no "probabilities" or something [anything]. The textures and light most of the time don't even alter the essential information - the 3D-geometric structure.

"2D" is just a crippled 3D

"Invariants" in human fully functional vision are just those 3D-models (or their components, "voxels:) built in a normalized space, the easiest approach for quick comparison is voxels, it might be something mixed with triangles, of course textures and colours also participate.

Every 3D-model has a normalized position per its basis, and also some characteristic division of major planes and position between the major planes, and there are "intuitive" ways to set the basis --> gravity/the ground plane foundations, which is generalized to "bottom", i.e.:

(...)
Voxels and point clouds:

https://3dprinting.stackexchange.com/questions/4556/layman-term-explanation-of-the-difference-between-voxel-and-point-cloud

https://www.survtechsolutions.com/post/what-are-point-clouds

https://en.wikipedia.org/wiki/Voxel

https://en.wikipedia.org/wiki/Point_cloud

Read More