Wednesday, February 20, 2019

// // Leave a Comment

Спомени за българската високотехнологична индустрия от фото архивите | Memories from the Bulgarian High-Tech Industry

Снимки от производството и настройката на компютри, електроника и други машини и техника от българския държавен архив от 50-те до 80-те години.

From the Bulgarian State Archives, from the 50-ies to the 80-ies.

http://www.archives.government.bg/bgphoto/004.08..pdf?fbclid=IwAR0WWNWCCaa41ZXVUSu8himrnqAC_fmIZ25REJ8OHP4DAlD_THpkNzTDWpw

Thanks to D. from the Compu  computer museum.

0 коментара: