Wednesday, February 27, 2013

Първото издание на "Тошко 2.01 алфа" за избрани тестери наистина наближава... :) | Toshko 2.01 Alfa - Testers' Release Soon
Някои от скорошно реализираните служебни функции:

  • Вход/изход от системата с автентифициране през уеб сървър
  • Запис на казаното в MP3 - много висока производителност

    Разни други помощни подсистеми, които са нужни за по-удобно логване, дебъгване, помощ.

    Живи и здрави, надявам се до седмица или още тия дни избрани тестери да могат да почнат да си играят с първата алфа на приложението.

    http://research.twenkid.com

    ...
    ......
    Думи: HTTP, уеб приложения, мобилни приложения, Тошко 2, Тошко 2.01, синтезатор на реч, говореща програма, говоряща програма, говор, разпознаване на реч, TTS, text-to-speech

  •