Tuesday, August 14, 2012

// // Leave a Comment

Конференция: Мислещи Машини 2012-2 - Особености на провеждането | МисМаш 2012-2 | СУР | СУММ | УИР | Thinking Machines Conf 2012-2 | SIGI-AGI 2012-2


Новини за провеждането на втората конференция
Мислещи машини 2012-2
(и др. имена)

За Първата конференция за мислещи машини: от 7/2012:  Мислещи машини 2012-1 - МисМаш - СУР - СУММ - УИР | SIGI 2012-1
 • SIGI - самоусъвършенстващ се универсален разум/самоусъвършенстваща се мислеща машина - СУР - СУММ (Self-Improving General Intelligence)
 • AGI - универсален изкуствен разум - УИР - (Artificial General Intelligence)
 • Oсобености на събитието
  SIGI 2012, Part 2 / Мислещи Машини 2012-2 / СУММ 2012-2

КОГА? -  Засега ориентировъчна дата е краят на септември, но е въможно да е и по-късно през есента
 • Безплатно - без такси!
 • Участниците могат да представят работа, но може и само да гледат/четат/обсъждат/коментират/задават въпроси и пр., ако нямат възможност или желание за участие с авторска работа. Възможно е и представяне на доклад/обобщение на множество публикации на други автори, новини и пр., което да насочи и запознае другите участници с интересни нови открития, теми и пр.
 • Няма ограничение за формата на работите/публикациите, и няма изискване да не са публикувани преди това* - могат да бъдат класически публикации (статии, papers), презентации,   видео/графични демота, звукозаписи на презентации/лекции на тяхна работа, както и дори програмен код и конкретни алгоритми, които искате да представите.
 • Няма изрични граници за обема, авторите решават, но имайте предвид, че колкото по-сложна и обемиста е представената работа, толкова по-голям "залък" може да се укаже за другите участници, и за тях може да е по-разбираемо, ако успеете да разделите работата на по-малки части. 
 • Интернет/онлайн - конференцията ще се преведе основно през Мрежата и с  телеконферентна връзка
 • Рецензията/взаимного оценяване/коментари/бележки (т.нар. peer-reviewing) ще се състои по време на случването на самото събитие (а не преди, както в стандартните конференции) между участниците, които се интересуват от съответната публикация. Провеждането ще се състои от три етапа:

  Три етапа на конференцията
1) Участниците пращат/предлагат работи за участие
Участниците качват своите материали/линкове към тях, като това може да са статии и/или презентации (по възможност мултимедйни, със запис на глас), видео и пр. Мултимедията прави общуването по-естествено, а това е една от целите на конференцията: да създаде истински междуличностни връзки и да подпомогне бъдещо сътрудничество и сдружаване.

Друга цел на конференцията е да покаже по-ясно подобията и разликите между подобни и различни трудове, и да помогне на изследователи от една и съща научна/философска/мисловна школа да видят по-добре идеите си в голямата картинка на нещата.

Може да качвате работите си където искате и/или да дадете линк: сайтове за споделяне на презентации, видео, ваш сайт, или пък на форума на общността и конференцията.
http://research.twenkid.com/forum

Изборът е на авторите.

Също ако желаете може да не качвате работите си никъде (освен препоръчително да насочите поне с тема), и да ги представите директно в "реално време" при третия етап, но така другите ще са по-малко подготвени и въпросите им може да не са толкова добри, колкото биха били ако имаха време да проучат по-добре работата ви.

2) Успоредно с първия етап тече вторият - има период от време, в който участниците могат един на друг да четат, изучават, рецензират и пр. материалите, тогава когато имат време и т.н.
Участниците могат да отбележат интереса си към дадена работа и да задават въпроси предварително - но авторите не са длъжни да отговарят веднага.

Въпросите се събират и на тях се отговаря по време на третия етао - събирането.

Едно от възможните места за обелязването на интерес и пр. е мултидисциплинарния и интердисциплинарен форум:
http://research.twenkid.com/forum
3) Третият етап, събирането, общуването в реално време е когато участниците се събират за да обсъждат материалите си по един или друг начин
Ще се определят спрозорци за представяне и обсъждане на различните работи, в зависимост и съобразно  конкретните участници и материали. Например, ако присъстващите са се запознали с дадена работа през втория етап, представянето може може да е много кратко, колкото да се  въведе в темата, и веднага да следват въпроси и обсъждане. От друга страна, може да има и нов бърз преглед, или дори изцяло представяне - ако участникът не е качил материала си през втория етап, или другите участници не са имали възможност да го проучат сами.


За връзка ще се използва теле-конференция и други методи, примерни технологии са Google+ Hangouts и Skype.

Разбира се, групи от участници могат да се събират и на едно място в конферентни възли, ако има достатъчно на брой хора в даден район, които да се организират помежду си. Също така, може да се използват и всякакви други средства за обямна на съобщения, и участници с взаимен интерс да обсъждат и извън общия канал.
 • Прозорците време по време на провеждането ще се уговорят според натовареността на участниците, времевата зона в която се намират и пр.
 • Конференциите ще се състоят толкова често, колкото членовете на общността могат и искат - възможно е да има събитие на всеки няколко седмици, стига да има подходящ интерес и материали
 • Работите от предишни издание ще могат да бъдат представяни/обсъждане отново, ако има интерес от нови участници, нови идеи/разширения/забележки/въпроси и пр.**
 • Многотомни публикации/серии от работи - даден труд/работа може да бъде представен в серия от конференции, на части, за да е по-лесно разбираем от другите и да си подсигурите, че те ще му обърнат достатъчно време и ще го разберат.
 • Този документ може да бъде редактиран и разширяван своевременно :)

Моля, отбележете интереса си, ако искате да се включите, и се свържете с мен тук, по имейла в профила ми или от http://research.twenkid.com/
Ще ви държа в течение за организационните детайли.

Разбира се, ще пускам обновления и в блога, но е възможно те да не съдържат всички подробности, които ще пращам лично на участниците.

Поздрави,
Тодор

...
*  и **
Разглеждането на материали от предни издания, и  липсата на изискване работата да не е публикувана
Изискванията дадена статия или др. вид публикация да не е публикувана преди това, която се среща в някои издания според мен е безсмислено ограничение. (Има го напр. и в журнала на AGIRI, "официалното" издание за AGI/УИР/Универсален изкуствен разум от установени институционализирани учени.) Реликва от снобските черти на "научността".

Не е важно дали нещо е публикувано някъде си, важно е дали читателите, към които го насочва автора, са запознати с тази работа или с гледната точка и допълненията към нея - дадени идеи и експерименти може да са публикувани не знам си къде преди 100 години, ако хората не са чували и го преоткрият, то пак ще е ново, интересно и обогатяващо за тях. С тези конференции искаме да създадем градивна общност, която едновременно да си помга и да си сътрудничи, и да се стимулира и да си съперничи, така че да получим резултати.

*** Все пак, внимавайте какво представяте, преценявайте доколко може да влизате в технически подробности по дадена технология, дали нещо не е "фирмена тайна" за вас и пр. Целта е да си помагаме взаимно и да си подсказваме идеи, но и евентуално да създадем и старт-ъп фирми в съдружие или по отделно.


Думи: News, Events, Artificial General Intelligence, Artificial Intelligence, Robotics, Robots, Изкуствен интелект, Изкуствен разум, Новини, Събития, Конференции, multi, Conference, Thinking Machines, Transhumanism, Philosophy, Философия, мислещи машини, Thinking machines, Bulgaria, Bulgarian, Български, предприeмачи, изследователи, млади, учени, роботика, роботи, робототехника, БАН, Пловдив, независими, учени, Тодор, Арнаудов, Тош, Twenkid Research, start-up, Plovdiv, researchers, Intel Coop hotel, interdisciplinary, multidisciplinary, Туенкид, Мисмаш-2012-2, Мислещи машини 2012-2, част втора, СУР, СУММ, УИР

0 коментара: