Saturday, November 21, 2009

// // Leave a Comment

Фантазьори и авантюристи правят великите открития | Dreamers and Аdventurers Make the Great Discoveries (An interview with Todor)


Todor Arnaudov: I'll create a thinking machine that will self-improve.


Dreamers and adventurers make the great discoveries. The scepticists' job is to deny their visions, and eventually not to believe their eyes.

An interview I gave for "Obekti" magazine about Artificial General Intelligence and the research I do in this direction.


Read the Interview in English

Тодор Арнаудов: Ще създам мислеща машина, която ще се самоусложнява*

Фантазьори и авантюристи правят великите открития. Работата на скептиците е да отричат, а после да не вярват на собствените си очи

Прочети интервюто на български

* моето предложение за заглавие беше "самоусъвършенства", но "самоусложнява" също е вярно и е по-просто за обективно измерване


Четете в брой 5, ноември/декември на списание "Обекти"!

Keywords: Artificial General Intelligence, Cognitive Computing, Thinking Machines, Seed Intelligence, Bottom-top approach, Self-improving AGI, AI, Artificial intelligence, Researchers in AG, Todor Arnaudov, Изкуствен интелект, универсален изкуствен интелект, мислещи машини, изкуствен разум

0 коментара: