Monday, March 3, 2008

// // Leave a Comment

UML редактор за развойната среда SELBO - дипломна работа

UML редактор за развойната среда SELBO

Дипломна работа на Тодор Арнаудов от ФМИ Пловдив 2007


[UML Editor For The E-Learning Environment SELBO - a bachelor thesis of Todor Arndudov from Plovdiv University. See the links below for the code and documentation in Bulgarian.]

Бакалавърската ми дипломна работа - Violet-Bg. Редактора на УМЛ диаграми на гуруто в Java - Horstmann с български интерфейс и преработен така, че да може да се вгражда като панел в приложения на Java. (Swing.JPanel)

Violet се разпространява под GPL лиценз.


UML редактор за развойната среда SELBO - дипломна работа на Тодор Арнаудов (.doc)

Презентация на работата на защитата (.ppt)

Проект под Eclipse 3.3 (.zip) [Eclipse 3.3 project]

See in Packet: selbo.editors.UMLNodeEditor

UMLComponent.java
UMLComponent2.java
UMLNodeEditor.java
UMLSelboEditor.java


Миналата година на практика правих две дипломни работи - една в Англия - Smarty - и една в България, но това е друга тема. Българската уж щеше да е нещо по Case Based Reasoning, но в крайна сметка стана Виолетката - преработка на редактора на UML диаграми а Violet (Java), така че да може да се включи като модул в SELBO - развойна среда за електронно обучение, която се разработва като докторска работа на моя научен ръководител Дамян Митев.

Работата ми по същество беше разработка в обратна посока, защото документацията се състоеше от съвсем лаконични бележки в кода и от имената и структурата на класовете. Самата преработка на кода не беше голяма.

Violet е добър пример за това как се прави "софтуерно инженерство", да се използват самодокументиращи се имена на класове, да се прилагат шаблони за дизайн. Разнищването не беше трудно и беше забавно. Превеждах и ресурси, но сигурно трябва да се работи още, беше напрегната разработка с много кратки срокове...Речник:

Разнищване, разработка в обратна посока - reverse engineering, hacking (термини на Тош от Юнашкото наречие)

Дамян е един от музикантите от група "Фатални Мозъчни Изкривявания" и виден почетен член на Съвета за информатическа взаимопомощ на ФМИ Пловдив на който съм Кръстник. ;-)


Обичам тази тяхна песен...

0 коментара: