Tuesday, September 14, 2021

// // Leave a Comment

Смарти - Най-умният Английско-Български Речник: Безплатен и Мощен | Smarty - the most powerful comprehension assistant

Интересно и подробно видео представяне наа интелитентния речник, помощник в разбирането "Смарти", който беше най-мощното подобно приложение в света, когато беше създадено, въобще в категорията умни речници/езикови помощници - и все още ще да е един от най-мощните, макар че имаше огромно поле за развитие. За двойката английско-български съм срещал само един съвременен само с частично сравнима интерактивност и само в една от всички категории на "Смарти", защото работи само по с по една дума, няма изрази и пр. Другите онлайн речници са от най-простия вид като от преди 20 години.

Гледайте видеото:  https://youtu.be/QPWfpYwT_Ic


Най-мощният интелигентен английско-български речник "Smarty/„Смарти“, на който бях архитект и разработчик в изследователската група по компютърна лингвистика в Уулвърхамптън, Англия с научен ръководител проф. Руслан Митков. Речникът е безплатен и може да го използвате на всяко Windows PC, дори да е само с 256 МБ RAM и .NET 2.0 (C#) Какво е умен речник или помощник в разбирането? Това е приложение, което не извършва пълнотекстов превод, така че не може да допусне и фрапиращи грешки, и в същото време е много по-мощен и "умен" от обикновен електронен речник, "разбира" езика и подпомага и ускорява превода и изучаването на чужди езици, чрез по-сложна автоматична обработка на текста и чрез по-взаимодействащ и богат потребителски интерфейс. Разпознаване на изрази, на части на речта (съществителни, прилагателни, глаголи, наречия), търсене по окончания на думи, онтологията/синонимен речник - Wordnet и Balkanet и др. Обработка на естествен език, езикови бази данни, NLP, Natural Language Processing, Computational Linguistics. Wolverhampton Research Institute in Information and Language Processing. RIILP ... Разказва също за Xerox Locolex comprehension assistant, SA Dictionary, Езикотворец - речник на юнашкото наречие и сметачобългарския, ДЗБЕ. (...) Лематизация, нормализация, т.нар. Стеминг ((stemming) - намиране на корена на дума или основна форма – например при търсене или посочване на дума в мн.число или спрегнат глагол - програмата знае спрежения на неправилните глаголи, времена, образуване на мн.ч., части на речта и пр. Разпознаване на изрази чрез размито сравняване с шаблони и показване без да е нужно да ровите в статията. (...) Бързо разглеждане чрез посочване на дума от текста. Речник по окончания на думи/край на думи - търсене на рими, съчиняване на стихове. Виж също Reverso Context - много години/10-тина години след "Смарти". Българска и английска лексикография, езикознание. Дружество за защита на българския език - ДЗБЕ.

0 коментара: