Wednesday, September 11, 2013

// // Leave a Comment

„Пърформънс“, „Хепънинг“, "Мултимедийно" без да е мултимедийно, или пръдни от гащите на префърцунения мАдьерен псевдоинтелигенцизъм | Linguistics and Sociolinguistics Essay in Bulgarian

Пърформънс“, „Хепънинг“ или пръдни от гащите на префърцунения мАдьерен псевдоинтелигенцизъм

Мултимедиен пърформанс или Мултимедиен перформанс


Пърформънсът,
раз'ираш ли, и ньещу различну от придставлението. То е „мултимедийно“*, „пост-модерно“, „нео-пост-пред-социално мрежово“, „интерактивно“, интеракционно-кореспондиращо с нуждите и атитюдите на модерния социум.

Поне изглежда е така в люлката на световната цивилизация в епохата на транс-континенталните дигитални кибер-Инернет мултимедийни компютърни социални ултра невероятни технологично-неокардинални... републиканции в най-информационно пропагандираната на балканския полустров инстанция на държавност Българистан.

В САЩ, Великобритания, Австралия и дори в Индия „performance”, или пръдняформънс означава просто представление. Независимо дали е електронно, механично, „фотокопиране“, „или по какъвто и да било начин“; дали някой скача на един крак на кокили с пружини или е сложил три лампички „интерактивно“ да мигат, или пък е изкривил три железа, сложил е отгоре телевизор на който върви някаква безидейна тъпотия изсмукана от пръстите, но той е завършил „арт“, раз'ираш ли, туй я ъртист!

АртисЪл я, праи „инсталации“ (на Уиндоус 95), мултюмедяйни пирформънси... Туря някое лице, дьет гледа в ядна тучка петнагъзиса минути, или пък един надупян гъзец, пуснал' да вър'и ня'ва музичка, хаусчи нещу, думба-лумба.

Туй 'сичкото са върти на някуй арт хепанинг ли, гепънинг ли, еврупьейски дьен на мул'тимедийния пърформанс, и напрауу... Вър'ят ората, гледат тъпотия някаква, но АРТ!

ПЪРФОРМАНС!!!!


- Мноу як арт, брат! Креативен до на майка си *! Ти шот ни си криативин, затва така се отваряш. Т'ва разширява езика! Открива се нова Реалия Мадрид-ия, нов конотат, който трябва да се денотира. Аз съм дипломиран, учил съм ги, ша знаиш!

Тъй-тъй е при нас. Хепънинги, мепънинги...

Изостаналите индийци, сащанци и пр. англоговорящи под „
happening” разбират, че нещо се случва. Наш'те интИлИгентьий разбярат чи и нещо, шса пувторя: транс-модерно, пост-футуристично, „нещо различно и креативно“....

Направено ли е да е за публика, пърформансът си все е „performancce” - сиреч, демек, анадънма - представление, или изпълнение на нещо, за да го види някой, да му създаде някакво впечатление, да се покаже нещо, да предизвика реакция, да се изяви някой келешлък и да има сеир, аркадашлар; оригиналност ли („креативност“ на псевдоинтелектуалски), псевдовъзвишеност ли и пр.

Па кой знай, можи и да има хуйдожествена стойност понявга.


Префърцунените
пост-модерни псевдоинтелектуализми от индийско-британски произход обаче само показват езиковата псевдокомпетентеност на множащите се пишман „транслатори“ (транслитератори*), и от там нататък симптомите на Болестта на папагала [Арнаудов-2003].


Мултимедийни глупости


Примери за "мултимедийни пърформанси" (виж в бележките по-долу): "мултимедиен танцов пърформанс" - винаги трябва да е "мултимедиен", макар че не се вижда нищо "мултимедийно"... Има изключения, но с подчертана социо-сенсибилизационна кортико-стимулираща перцептивна инклинация към модерно-неоанглицизмо чуждицолюбска екзагерация на терминологичния спектър от експресии.

Танцовият спектакъл или танцовото представление за някои мениджъри, рекламисти и пр. се  превърнаха в "мултимедийни пърформънси", при положение че като ги гледа човек са си най-обикновени танцови представления.

Нито има текст - нещо лекция да имаше, - нито са интерактивни - да управляваш танцьорите с дистанционно, - нито... Музиката и светлината са част от танцовите представления по определение, даже понякога и монолози или диалози.

Има една възможна причина за "мултимедийното им пърформансизиране" - може би в тях са включва употребата на т.нар. "мултимедийни проектори" или пък се екстраполира употребата на прожектори на сцената и се свързва с мултимедийните проектори.

Така на "мултимедийните проектори" (които всъщност са просто прожектори/проектори, и дори и оригиналното им наименование е сбъркано) на училищен жаргон им викат "мултимедия".  
"В училището има мултимедия." - означава, че има проектор...

Аз пък си помислих, че ще има танци, песни, до зори... Пък то - лекции, уроци, муроци, само че прожектирани... Е, може с анимация на презентацията...

Еднооо времеее, когато мултимедията навлизаше, хората които разбираха имаха предвид комбиниране на аудио, видео и текст на един носител, по възможност и да е интерактивно.

Макар че и едно обикновено видео (видеокасетофон) е "мултимедийно" - ако записът има и говор... или субтитри, дори и да са вградени. "Мултимедийно" има връзка с "мултимодално" - отнася се до различни сетива.


Защо е навлязла думата "мултимедия", а не просто "проектор"?

В конкретния случай мисля, че причината е следната:

"Мултимедия" звучи по-модерно и... "креативно", "различно". Проектор - пфф, като ония първобитните шрайб-проектори, "мадирани" ин ГДР. Туй ни е проектор, туй я МУДьерно, къдье си тръгнал ти бе изУстанал!


Едно на ръка е, че самите "мултимедийни проектори" са спорно "мултимедийни" - те прожектират каквото изображение им сложиш. Ако сложиш текст, то пак си е изображение...

Колкото тази "мултимедия" е мултимедия, толкова е мултимедия и една 8-мм киномашина за нямо кино, и по-точно лампата и системата от лещи, която прожектира, без механизма за въртене и синхронизация. Ако на лентата има заснет текст, ще показва текст, ако има движение, ще показва движение. Нейната работа не е да "мултимедира" а да прожектира кадрите, за това е "прожектор" или "проектор".


Дааааа, но не.... Как може някаква дърта тенекия, механична, да е "мултимедия"? Тъй като "феноменът", който думата "денотира" по същество не е нов и е добре познат, НО за тези, които въвеждат и утвърждават и ползвата думата ИЗГЛЕЖДА нов, тъй като те не разбират същинския смисъл, а улавят мътни несъществени признаци, или правят погрешни асоции, че това "трябва да е нещо различно", или че част от смисъла е в това, че е нещо "ново". Затова биха казали:


МУЛТИМЕДИЯТА, гАспАдА и гАспАжи, туй можи да йъ саму МУДЙЕРНОТО!


* транслитератори – „превеждат“ буква по буква по звучене, само пренаписват на кирилица

** Т. Арнаудов, 2003 - Упадъкът на езика на българското общество, сп. „Свещеният сметач, бр. 27“: http://eim.twenkid.com/old/3/27/upad.htm

Виж още:  „Креативна“-та безидейност – новата напаст в устите на папагализираната преводна „журналистика“ и на псевдоинтелктуалците:
http://artificial-mind.blogspot.com/2013/09/creative-lack-of-ideas-linguistcs.html

*** Думи, които "разширяват" езика като заменят 20 синонимни думи и изрази с една мъглива транслитерация на чужда дума, което по правило се случва заради езикова слабост на преводача.

**** Следва продължение на новите статии на ДЗБЕ/ДУБЕ/ДРУБЕ - Дружество за защита и усъвършенстване на българския език.Tuesday, February 28, 2012
Новини: Дружество за Развитие и Усъвършенстване на Българския Език - ДРУБЕ - или ДЗБЕ/ДУБЕ 2 | DRUBE - Society for Development and Improvement of Bulgarian Language (Revival)

http://artificial-mind.blogspot.com/2012/02/2-drube-society-for-development-and.html


Thursday, April 5, 2012
ДЗБЕ и Юнашкото наречие: Интервюта с Тодор Арнаудов и публикации в пресата 2003 г. и 2005 г. -- DZBE and the Yunashki Dialect - Articles, and Interviews with Todor Arnaudov in Newspapers and Magazines in 2003 and 2005

http://artificial-mind.blogspot.com/2012/04/2003-2005-dzbe-and-yunashki-dialect.html


***** Примери за употребата на "мултимедийни пърформанси"

http://www.public-republic.com/magazine/2010/11/63584.php
http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=9704
http://www.youtube.com/watch?v=mxE7AMy_-Kk

0 коментара: