Thursday, April 5, 2012

// // Leave a Comment

ДЗБЕ и Юнашкото наречие: Интервюта с Тодор Арнаудов и публикации в пресата 2003 г. и 2005 г. -- DZBE and the Yunashki Dialect - Articles, and Interviews with Todor Arnaudov in Newspapers and Magazines in 2003 and 2005


Прочетете няколко интервюта с мен/материали за ДЗБЕ и Юнашкото наречие, излезли в пресата между 2003-2005 г. - част от приноса ми/дейността ми в областта на социолингвистиката, стилистиката, литературата, българския език в първите години на 21-ви век:

http://research.twenkid.com/wp/interview_bg/ 

(Ох, каква прическа имах през 2005 г. :D)

Както знаете, преди месец обявих възстановяване на ДЗБЕ, под името ДРУБЕ - Дружество за Развитие и Усъвършенстване на Българския Език.

 http://artificial-mind.blogspot.com/2012/02/2-drube-society-for-development-and.html

Постепенно ще препубликувам материалите от предишната "епоха", ще добавя нови за развитието през годините, и ще се опитам да намеря старите ми, и нови съмишленици.

(Работите от тогава са достъпни и сега, стига някой да е любопитен ще ги намери с две кликания, но ще направя нов по-свеж сайт, и вероятно ще ги коментирам от гледна точка на случилото се през изминалите... за някои от статиите - 9-10-11 години...)


Думи: ДЗБЕ, ДУБЕ, ДРУБЕ, Дружество за защита на българския език, усъвършенстване, развитие, лингвистика, езикознание, социолингвистика, статии, вестници, списания, преса, медии, новини

0 коментара: