Wednesday, February 20, 2013

Тошко 2.01 алфа - Комуникационната инфраструктура и основа на облак/клъстер | Новини | Update on Toshko 2.01 alpha | Updates About the Development of Toshko 2 TTS Text-to-Speech Synthesizer and Other ProjectsМиналата седмица изостанах от график заради внедряването на разработка под Андроид, което ще ми трябва и за мобилната версия на синтезатора.

Тази седмица фокусът по "Тошко 2" е довършване на някои от основните нови говорни функции, и един крайъгълен камък, засягащ цялата екосистема - поставям основите на инфраструктурата на моя "облак" и клъстер.

Комуникационна инфраструктура ще свързва различните приложения в разнородна среда, част от това е и изграждане на основна архитектура за лесно разширение на функциите на всяко от приложенията:

  • чрез извикване на други програми
  • чрез плъгини и допълнителни библиотеки, които могат да бъдат създавани и от други разработчици, след като оформя и публикувам интерфейс за връзка,

Тук може да се събере някакво неформална група заинтересувани, с които да заченем стандарти. Честно казано съмнявам се да намеря хора за тази група на този етап, сигурно докато успея, вече ще съм сглобил първите версии на стандартите и ще съм ги приложил, но ако някой има желание - да се обажда.

Към съобщителната инфраструктура влиза и първична система за логване и регистрация, преди да пусна алфата за ползване от първите тестери.

Приложенията от екосистемата ми за PC засега ще са написани и отворени към директно взаимодействие чрез C/C++, Java, вероятно и C# под Windows и Linux*, с преход и към мобилни ОС (за начало Андроид). Интерфейсът ще има и платформено-независим протокол през уеб/сокети и др.

Ще има и уеб-сървърна част за някои нужди, към момента PHP и може би Java, и въпросните настолни и мобилни приложения ще общуват и с нея - например за логването.

Идеята е всички приложения от цялото множество да могат свободно да взаимодействат, независимо на каква платформа работят.

* В началото преобладаващо Windows

......
Думи: хетерогенна, разнородна, Ineter-Process Communication, IPC, Cloud computing, HTTP, уеб приложения, мобилни приложения, Тошко 2, Тошко 2.01, синтезатор на реч, говореща програма, говоряща програма, говор, разпознаване на реч, TTS, STT, Speеch to text

No comments :