Wednesday, February 27, 2013

// // Leave a Comment

Първото издание на "Тошко 2.01 алфа" за избрани тестери наистина наближава... :) | Toshko 2.01 Alfa - Testers' Release Soon
Някои от скорошно реализираните служебни функции:

 • Вход/изход от системата с автентифициране през уеб сървър
 • Запис на казаното в MP3 - много висока производителност

  Разни други помощни подсистеми, които са нужни за по-удобно логване, дебъгване, помощ.

  Живи и здрави, надявам се до седмица или още тия дни избрани тестери да могат да почнат да си играят с първата алфа на приложението.

  http://research.twenkid.com

  ...
  ......
  Думи: HTTP, уеб приложения, мобилни приложения, Тошко 2, Тошко 2.01, синтезатор на реч, говореща програма, говоряща програма, говор, разпознаване на реч, TTS, text-to-speech
 • 0 коментара: