Thursday, February 7, 2008

// // Leave a Comment

Творчески планове - какво правя, искам да правя, мисля си че правя... Частици от тях...

Творчески планове - какво правя, искам да правя, мисля си че правя... Частици от тях...


[Plans for the future - what I am doing, what I wanna do, what I think that I am doing. Small parts of all.... ]

Компютърна лингвистика

Миналата година бях на специализация в една изследователска група по компютърна лингвистика в Улвърхямптън. Магистратура? Докторантура? Ще видим. Малко се разочаровах. Има неща в инфраструтурата на академичната наука, които не ми харесват. Може би съм очаквал изследователите да са свръххора... :)
Сигурно ще пиша отделно за тези неща, може би в "Phd or Startup - that is the question"...

Информатика

- Есента се дипломирах като бакалавър по Информатика. :)

http://www.facebook.com/album.php?aid=11735&id=634858565&ref=share


Софтуерно инженерство

- Карам магистратура по Софтуерни технологии в Пловдивското ФМИ и трябва да прегледам малко Компютърната сигурност и други "делнични" неща...


Електронно инженерство

- От тази година работя в ASIC Depot*. Това е Start-up** компания за разработка и верификация на интегрални схеми. Уча се да проектирам и да верифицирам цифрова логика. Пак алгоритми и информатика, само че алгоритмите се разгъват като логически елементи и прехвърляния на данни между регистри върху чип. Има си шини, регистри, логически елементи.

Отдавна искам да се занимавам и с това, особено да проектирам процесори, но едно време нямах достатъчно мотивация да се задълбоча точно в него. Сега се удаде възможност. :)
Вдъхновяващо е, че шефовете са инженери с опит от Силициевата долина.

ASIC - Application Specific Integrated Circuit
Start-up - новооснована фирма, която с се създава за да работи по перспективни проекти. Microsoft, Apple, Yahoo, Google са били такива компании.

От такъв тип би била и компанията, която аз искам да създам в близко бъдеще. В началото тя би се занимавала с разработка на интелигентен софтуер за ускоряване на изследователската дейност (вече скицирам такива приложения) и би правила изследвания върху мислещи машини. По-нататък ще се ориентира към мислещи софтуерни машини и след това - мислещ хардуер... :-)


Computational Creativity - Компютърно творчество

Правя изследвания и мисля върху "Творящи машини", "Компютърно творчество". Ако някой е чел древните ми писания от началото на века - да това са едни от любимите ми стари фантазии. Може би причината е, че задачата така както искам да я реша е ИИ-пълна - ако се реши по красив начин, значи ще има нещо което е подобно на разум.

Не искам да правя просто изляти системи, без въображение и развитие, от рода на генератора на проза BRUTUS.1 http://www.cogsci.rpi.edu/research/brutus.html или пък "поета" на Кърцуейл http://www.kurzweilcyberart.com/.


S. Bringsjord и Noel, създатлите на BRUTUS.1 се представят като привърженици на слабото направление на ИИ и в някои статии "доказват математически", че машината не може да твори и ... Моята първа критика относно "Теста на Лъвлейс" и въпросните "доказателства" е тук: Faults in Turing Test and Lovelace Test. Introduction of Educational Test.

Към голямата тема Компютърно творчество естествено се включват много направления. Сещам се за следните насоки, които са част които изследванията ми:

1. Наратология.
2. Поетика.
3. DUAL - когнитивна архитектура на Бойчо Кокинов: http://www.nbu.bg/cogs/personal/kokinov/
4. AMBR - Associative Memory-Based Reasoning, когнитивен модел на Кокинов.
5. Психология на развитието, детска психология, дефектология?
6. Предучилищна и начална училищна педагогика
7. Литература и учебнци за деца за различни възрасти, учебници
8. Съчинения с автори деца от различни възрасти.
9. Дидактични стандарти за начално и прогимназиално образование.
10. Детска реч (Language Acquisition), диференциални изследвания на езика на деца от различни възрасти; диференциални изследвания на езика на отделни деца.

11. Стилистика.
12. Прагматика.
13. Възприемане на причинно-следствени връзки. Придаване на причинно-следствени връзки върху възприятията. (Това е към Когнитивна наука)
14. Машинно обучение - модели на Марков, мрежи на Бейс, Hierarchical Temporal Memory - http://numenta.com
15. Развитие и задълбочаване на моите стари теории за разума като универсален предсказател на бъдещето на възприятията си - нещо подобно на т.нар. Memory-Prediction Framework в Hierarchical Temporal Memory на Джеф Хокинс. Тези теории засега ги има тук: http://eim.hit.bg/razum
16. Машинно обучение с воля, внимание, желания.
17. Търсене на зависимости и структура в произволни данни.
18. Процеси на творчество, моделиране на стъпките при измисляне на история, герои и пр.
19. TRIZ - Теория за решение на изобретателски задачи (трябва да я прегледам по-подробно)
20. Съчиняване на творби по зададени ограничения, насоки, образец, пример и пр. от един и от много автори. Виж напр. "Фрагменти" http://bglog.net/BGLog/4882 - пример със създаване на стихчета по образец.
21. Моделиране на въображение.
22. Тестове за въображение, измерване на качествата на въображението.
23. Моделиране на възприятия.
24. Универсални емулатори/предсказатели на възприятия.


Засега ще коментирам само за Психология на развитието, детска психология и сродните й науки (Developmental Psychology, Child Psychology, Language Acquisition, Child Creativity). В плановете ми влиза да се поровя в корпуса с детска реч CHILDES, да се изпозапозная със специалисти по предучилищна педагогика и по детска реч и евентуално да правя някакви изследвания на поведението и мисленето на децата на място с помощта на детски учителки. Всъщност вече се позапознах с няколко, но до сътрудничество трябва още време.

Имам предвид Компютърното творчество като евентуална докторантура, но май повече ме блазни вариантът да си създам компания и да правя частни изследвания, или те да са като докторантура.


Глас 2

Смятам да правя “Глас 2”, подорена версия на "Глас", може би като магистърска дипломна работа. Глас: http://geocities.com/todprog/bgr/glas.htm

Характеристики на "Глас" 07.05.2004:

- Променлива скорост чрез промяна на продължителността на гласните и звучните съгласни.
- Плавни преходи между съседни гласни/звучни съгласни, звучащо като извиване на гласа.
- Променлив тембър чрез променлива честота на гласните и звучните съгласни.

* Първична обработка на текста:
- Замяна на едни низове с други (експериментално изпълнение; засега само 0->нула, 1->едно, 2->две, 3->три...; г. - година, т.е. - тоест)
- Различаване на меко и твърдо "л" ("леле" => "л2ел2е"; България => България)
- Различаване на "къси" и "дълги" съгласни в краищата на думи.
- Обеззвучаване на звучни съгласни.

* Специални възможности:
- Ударени и редуцирани гласни (при ръчно описание, не ги разпознава автоматично)

Идеите за Глас 2 са в следните насоки:

- интонация
- ударения (чрез библиотека на доц. Крушков)
- генератори на шум за беззвучни съгласни (досега се слепват цели записи, поради което продължителността на тези звукове не може да се променя)
- по-реалистично звучене чрез по-сложен модел на говорния апарат, в който ще се използва инерция, енергия и ще бъде комбинация от формантен и артикулационен синтезатор
- пеене
- бързо прихващане на потребителски гласове на произволен език


Разни проекти, свързани с Компютърно зрение, Обработка на естествен език, Създаване и обработка на корпуси, Социолингвистика, Ускоряване на изследователската дейност

За тях ще пиша по-късно.

...

Философии за Вселената и разума

Мисля да измислям продължение на философиите ми, то направо ми е нужно за изследванията...


Свещеният сметач 2

Искам да създам списание “Свещеният сметач 2”, който да има приличен дизайн :-)), да не е подземен и да забера другари да пишат в него. :)

Сп. "Свещеният сметач": http://eim.hit.bg, http://geocities.com/eimworld


Следва...

Очаквайте - "Детски фантазии"...

0 коментара: