Wednesday, February 28, 2024

// // Leave a Comment

BGGPT #3: ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ: ХАЛЮЦИНАЦИИ, ГРУПОВИ ЗАЯВКИ, ПРЕВОД, ПАРАМЕТРИ ... БЕЗПЛАТНО В КОЛАБ

Трета част от изследванията на "Свещеният сметач" на BgGPT-7B-Instruct, дообучен от INSAIT. Как да използвате BgGPT-7B безплатно в Колаб, да пускате много групови заявки наведнъж, за какво служат параметри като top_k и temperature, как халюцинира по въпроси, свързани със спортисти и може ли да се разчита на фактологични резултати и др. Следват продължения. Изпробвайте модела без мощна видеокарта върху Tesla T4 от Гугъл.

Third Part of the BgGPT (Mistral-7B-Instruct) study by The Sacred Computer. (In Bulgarian): coding batch queries with varying parameters, what top_k and temperature does (brief, more details in next episodes), can it translate and take advice, how does it hallucinate etc.


https://youtu.be/BEpoaC_7Y2Y

Гледайте и другите части и тетрадката в Google Colaboratory, в гитхъб репото в http://github.com/twenkid/BgGPT и др. и подкрепете "Свещеният сметач": дружество за мислещи машини, творчество и развитие на човека, основано през 2000 г. като списание "Свещеният сметач" от Тош: истинският автор на оригиналната стратегия за развитие на България чрез изкуствен интелект (мислещи машини) от 2003 г. ("Как бих инвестирал един милион с най-голяма полза за развитието на страната")

Оригиналната стратегия: https://www.oocities.org/todprog/ese/proekt.htm

На интелигентния речник-преводач "Smarty", най-умния речник в света по онова време, още в далечната 2007 г. https://github.com/Twenkid/Smarty, на първия в света курс по Универсален изкуствен разум (Artificial General Intelligence) през 2010 г. в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (8 години преди курса на MIT) и др. (виж в блога)

Очаквайте книгата "Пророците на мислещите машини: Изкуствен разум и развитие на човека: история, теория и пионери"

https://github.com/Twenkid/izkustven-razum-i-razvitie-na-choveka-kniga

При все това "Сметач"-ът е с нулево финансиране. Ако можете, помогнете! Имаме нужда от всичко: финанси, хардуер, изчислително време, всякакви съдружници и другари за изследвания и разработка, разгласяване на фактите, които са "неудобни" за някои, за които е по-изгодно исторята да е започнала с тях.

http://artificial-mind.blogspot.com
http://eim.twenkid.com
http://research.twenkid.com

Виж проекта: "Специалист по всичко" към който ще са част и разработките с БгГПТ и др. езикови модели и обработки. https://github.com/Twenkid/Vsy ... 

...

Поредицата за големи езикови модели LLM, Large Language Model, в частност този със 7 милиарда параметъра на INSAIT, дебъгнат и тестван в Google Colaboratory. Дообучен (finetuned) Mistral-7B. Тази тетрадка е качена в: 

 #bggpt #изкуственинтелект #bulgaria  #Thesacredcomptuer 


0 коментара: