Tuesday, January 30, 2024

// // Leave a Comment

Проект на частични съмишленици на Дружество за Защита на Българския Език (ДЗБЕ/ДРУБЕ) - писмо и коментари

От септември 2023 г. , 10.9.2023

Браво на колегите за желанията и намеренията и за техния речник.  (ДРУБЕ = РУ...развитие и усъвършенстване...)

Имаме разминавания по някои показатели и възприятия (виж по-долу) и не се получи равнопоставена по сложност и съдържание общуване* [виж бележки за този въпрос и др. в края].

ДЗБЕ, класическо: http://eim.twenkid.com/dzbe

Напоследък добавях някои от новите думи в Езикотворец, възникнали след 2004 г. (ха-ха...), може да има нова мини-версия (вграденият синтезатор на реч в Езикотворец 8: Глас 2004 не работеше коректно под Уин 10 и трябваше да се изключи от конфигурацията, или от менюто да се избере да не говори и др.):
 
http://eim.twenkid.com/old/ezik
  

https://github.com/Twenkid/Ezikotvorec 

ДЗБЕ и паралелният независимо възникнал ДЗБЕ-подобно движение в последните години, което в някои отношения допуска грешки от ранния период на ДЗБЕ, в други показва умерено скрито или явно "чуждицолюбство"

https://github.com/stelf/en2bg4term/issues/81

Twenkid commented on Sep 5, 2023  

Здравейте, поздрави от ДЗБЕ и "Свещеният Сметач"!

"Дружество за Защита на Българския Език" (ДЗБЕ), по-късно също ДРУБЕ (Развитие и Усъвършенстване), част от сп. и всестранно изследователско дружество "Свещеният Сметач"

От класическата страница на ДЗБЕ:

 • ...ДЗБЕ се стреми да обогати и разшири изразните възможности на българския език, да подобри поетичността му, да се противопоставя на чуждицолюбството и невежеството.

 • ДЗБЕ използва по-пълно пилените с лека ръка словообразувателни възможности на българския език.

 • Целта на ДЗБЕ е по-красив език, в който чуждиците и чуждите думи се използват за разнообразие на изказа, а не като показатели за "научност", "висок стил", "умност", "разбиране", "международна съпричастност" и пр.

 • ДЗБЕ не е "пуристка организация", както, за съжаление, много {+повърхностни невежи}1 все още смятат, вероятно поради неспособност да разберат идеята за обработка и целенасочено усъвършенстване на език.

 • ДЗБЕ се стреми към изграждане и използване не на "по-чист", а на по-добър език от този, описан в "Упадъкът на езика на българското общество", който следва "естествения ход на нещата", т.е. езикът да се "развива", т.е. да се изражда вследствие на примитивни езикови действия и бездействия на посредствени хора, имащи неподобаващо високи трибуни; и езикът да се изражда под въздействието на неспособни да мислят, но способни да бърборят високо "папагали", вместо да се осмисля, развива и разширява с помощта и под насърчението и примера на творчески личности.

Тодор Арнаудов, 2002 - 2005

 • Обявяване на създаването на ДЗБЕ, март 2002 г.:

https://eim.twenkid.com/old/eimworld14/dzbe.htm

http://eim.twenkid.com (старите броеве, 2001-2004)

http://eim.twenkid.com/old

 • Голям обобщаващ труд от 2003 г. и извод за това как може да се промени посоката:

"Упадъкът на езика на българското общество"**

https://eim.twenkid.com/old/3/27/upad.htm

(...)

 • „Креативната“ безидейност – новата напаст в устите на папагализираната преводна „журналистика“ и на псевдоинтелектуалците

https://artificial-mind.blogspot.com/2013/09/creative-lack-of-ideas-linguistcs.html

 • "Не съм креативен, пък!" - сатиричен художествен разказ относно думата "креативен"

(...)

 • Книгата: "ЗАБЛУЖДАВАЩИТЕ ПОНЯТИЯ И РАЗБОР НА ИСТИНСКИЯ ИМ СМИСЪЛ:
  Трансхуманизъм, Цивилизация, Демокрация, Хуманен, Хуманизъм, Дехуманизация, Социална дистанция, Политическа коректност, Фалшиви новини, Евроинтеграция, Глобализация, Европейски ценности, Либерализъм и други"

(http://eim.twenkid.com, има второ издание, но не е качено там)

И др.


==================================

stelf commented on Sep 8, 2023

Здравейте, поздрав и на вас! Откривам някои общи позиции в целите на проектите.

Има ли нещо, с което конкретно предлагате или предполагате да взаимодействат двата проекта?

================================

Здравейте,

На първо време предлагам да прочетете предишната книжнина и да я посочвате където е подходящо: "предишна работа" в науката, ако имате такъв тип насока, култура, да цитирате предишни работи и т.н., особено когато съвпадат с вашите открития и изводи, направени много по-късно. Много от нещата, които прочетох като открития, бележки към "неразумните и юроди", очаквани реакции, обяснения са си направо същите като от преди 20-тина години, но не ми харесва стила и езика, с които е написан манифеста, и липсвата на "плът", няма изследователски материал и литература, а само най-общи неща. (...) Но разбирам, че вероятно сте "само" програмисти, инженери, но не е езиковеди, поети, писатели, поне не звучите като такива.

За взаимодействие - например взаимно споменаване. Ще го направя, ако/когато пиша нещо ново. Впрочем, от години се каня и да сглобя "Събрани съчинения", но се отлага по различни причини, още не е дошъл моментът на достатъчна "езикова власт" (виж по-долу и в "Упадъкът...").

Аз/ДЗБЕ нямам претенции за постигане на съгласие с всички, кои думи навлизат в езика в широка употреба зависи от всички езикови деятели, от всички участници, и също така според мен е положително да има повече разновидности на словоформите. ДЗБЕ предлага, това става чрез литература, чрез употреба на езика, не само чрез речник. (За да въздейства - трябва езикова власт).

Юнашкото наречие, или "сметачобългарски", си е каквото си е, в неговия "официален" речник и юнашка култура, литература. Например то не е просто "речник на чуждите думи" (както някой беше писал в Download.bg), някои понятия нямат точни съответни и не са преводи от английски, те са понятия, които са били нужни да изразят определена мисъл.
Стихосбирката "Играчът", написана на юнашкото наречие пък показва колко благозвучно може да се говори за сметачи и умознание, а беше написана набързо и имаше място за подобрения.

Важна работа е "Упадъкът на езика на българското общество", тя обобщава много други творби. Без езикова власт и без съответна литература, в обществото работи "Болестта на папагала". Но по същия начин с подходяща езикова власт и книжнина, по същия начин повече носители на езика биха прихванали и съответни други думи, словоформи, синоними и т.н. За целта са нужни влиятелни личности, вие/аз/ние да бъдем влиятелни, да ни чуват, слушат, гледат, да ни уважават.

Ако не сме важни, както е за сега, отделни хора може да ни поздравят, да си кажат, че е нещо хубаво, но най-вероятно нищо няма да направят, няма да започнат да изпозлват сметач, глаголище, вършач, взаимлик и вършесъщност и още стотици словоформи от юнашкото наречие, или просто няма да намалят чуждиците.

Много хора, или повечето, направо ще се подиграват, ще ви/ни сочат с пръст като "драснипалниклечковци" (единственото, което може би са чували) и други клишета. Това вече е описано в литературата, "Свещеният сметач" и т.н., и май така и става все още.

Един наш идеен съмишленик е например политик, доктор по етнография и пр., който обръща внимание на езика, но от неподкрепящите смятат него и партията му за крайност, както и "това" за крайност, като и за мен крайният пуризъм си е прекален, той не е нужен и е вреден, чуждите думи обогатяват езика, кратките и добре звучащи словоформи и пр. не са излишни, в повече идва когато се забравят и родните и не се създават и български синоними, които също обогатяват. И т.н.

За повечето "нормални хора", които въобще биха взели отношение, дори да се употребяват български съществуващи думи, синоними, за неща за които са си свикнали на чуждиците обаче също е "крайност".

Научих за Вас от споделяне във ФБ, затворена IT група, няколко други коментара бяха подигравателни, и аз им отговорих подобаващо.

Повечето хора въобще са безучастни. Както е описано и в увода на "Заблуждаващите понятия". Те не са езикови дейци, не им прави впечатление. "Важно е да се разбират".

Но "на първо време" (за ДЗБЕ било и 20-тина години по-късно, хаха), може да опитаме да открием и достигнем до повече съмишленици и всички те да знаят и да разберат, че не са съвсем сами и че не са луди.

В "класическия период" на ДЗБЕ бяхме единици, активен, изследващ и създаващ голям обем литература от всякакви жанрове, свързани с това дело, включително художествена, бях само аз, Открих един друг деец, който се е опитвал паралелно да събуди такова движение - без успех. Няколко други ме подкрепяха морално. Още един, който учеше философия, после и докторантура, който беше краен пурист. Имаше блог-речник, но после май го е изтрил.

ПП. МДР, това, че не сте чували за ДЗБЕ показва колко малък е интересът по темата, може би не сте търсили достатъчно, но и малко се знае.

"Ясно е, че съществуват думи в българския, чуждици, които вече са утвърдени в книжовния език и тях няма да ги закачаме в нелепи опити за едва ли не по-точен превод. Например: index/индекс, program/програма, object/обект vector/вектор, stack/стек, calculator/калкулатор, file/файл и т.н. Може би тях в един момент ще ги запишем в отделна графа. А току виж се появят и техни преводи.."

Съжалявам, в този раздел сте чуждицолюбци или просто не показвате достатъчно въображение... :)

В сметачобългарския има чудесни преводи и словоформи, и/или синоними или разновидности, за някои от горните - по много. За "програма" в различни обслови има: глаголище, предписание, казборед (макар че основния смисъл на последната е алгоритъм). Вектор е посочник. За стек има куп. Калкулатор - сметалка, а "ЕЛКА" (електронен калкулатор, но не сме пуристи и това си е българско име) е от 1965 г. Файл - свитък. Обект - и така, и "предмет". Да, "то не е точно предмет" - на английски Е точно предмет, единствено от обслова и начина на употреба се разбира какво точно указва този "обект", и англоговорящите не се оплакват, че им трябва друг термин.

Също дори и да не знаете за тях или да не се сещате (едва ли не сте чели думата "показалец" или "указател" например), това да се каже, че опитите за превод са нелепи, донякъде противоречи на други ваши твърдения, за преподаватели и пр., които не можели да намерят съответни думи.

Да, вие споменавате, че търсите съгласие ("консенсус"), а не противопоставяне ("конфронтация"), и се борите с "илитератите" (това не е дума от езика за сметачи, не влиза в параграфите на проекта...).

Търсенето на съгласие обикновено изисква да има взаимодействие, обсъждане, форум. Нещо което споменатият друг деец се е опитал да създаде с призив за намесата и участието на БАН през 2002 г - "Упадъкът..." разказва тази случка.

И т.н.

ПП2. Още един пример за нещо, което уж е непреводимо:

" api (application programming interface) | приложен интерфейс | или букв. програмна повърхност на взаимодействие"

В юнашкото наречие има две различни понятия за английското едно "интерфейс", които изразяват различни гледни точки и различни страни на явлението (в манифеста говорите за някакви "Феномени", имаше такъв вестник за паранормални явления)..

Взаимлик - взаимодействието, взаимното действие, взаимността, срещата, свързването (API-тата са по-скоро взаимлик)
Въоблик - обликът, външният вид, "look and feel"

Не само че звучи по-добре в българска среда от "интерфейс", а и може да се употреби по-отчетливо.

"Компютър" има още много варианта и форми в юнашкото наречие, освен "изчислителна машина".
От "сметач", откъдето и "Свещеният сметач" (това се оказа и основната дума в македонското наречие), до множеството стари съкращения: ЕИМ, ЕЦМ, ЦЕИМ, ЕЦМ, сметачна машина.

Юнашкото наречие използва умалителна и "уголемителна" форма за посочване за размера:

Сметачище - голям сметач, сървър
Сметаче - микрокомпютър (има различен смисъл в различни времена, сегашните "персонални" се водят "микро" през 70-те и 80-те)

По подобен начин за думата "вършач" (процесор): "вършаче" - микропроцесор.

Поздрави
Т.
ДЗБЕ, Свещеният сметач, "Вси, или Специалист по всичко", (...)
https://github.com/Twenkid/Vsy-Jack-Of-All-Trades-AGI-Bulgarian-Internet-Archive-And-Search-Engine


...

Бележки


* Нямаше особена взаимна кореспонденция на сравнимо ниво на езикова сложност обаче. Също и в други случаи на други преоткрили открития или обобщения на "Свещеният сметач" липсва "култура" или желание да се посочи "предишна работа" както се прави в научни трудове. Липсва чувство и желание за приемственост и надграждане. Всеки "клон" е отделен.


* Наскоро открих и един преоткривател на някои от предложенията за явното гласуване, виж сп. "Разумир", бр.3, 2015 г. - за което никой не говорел (почти никой). Около последните избори есента се опитах да повдигна въпроса в публични дискусии с предполагаеми високопоставени читатели (като известният Божо), но предсказуемо нямаше реакция, ако са го прочели, макар че явното гласуване прави необходимостта от специални защити на гласуването безпредметни (и с това отнема възможността им за манипулация, за контрол, за владение на по-голям бюджет за организиране на изборите и т.н.) и е естествено властта да не желае подобно развитие.

0 коментара: