Tuesday, January 2, 2024

// // Leave a Comment

Тошко 2.075 - синтезатор на българска реч и малко английски (новини от гитхъб и съвети) | Toshko 2.075 - Compiled with Visual Studio 2019 etc. Updates

 #Toshko_2

https://github.com/Twenkid/Toshko_2/

Тошко 2 - Bulgarian Text-to-Speech Synthesizer - Синтезатор на българска реч и малко английски

За Windows, но работеше и под Linux/Wine, възможно е да има проблеми с кодировките при копиране на текст -  не съм пробвал напоследък, някой да опита и да коментира.

Виж папка: Versions

**Новини:** 12.2023: Оправен изпълнимия файл на 2.075, беше качена някаква неработеща версия. Компилиран е с VS 2019 x86, така че може да е нужно да се изтеглят съответните "Redistributable" files. https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022

X86 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe Permalink for latest supported x86 version

Съвети: Играйте си с настройките за бързина (на гласни), съгласни (дължина на (шумови) съгласни)), височина - левите плъзгачи са за фина настройка, десните за по-груба с по-големи величини. 

Също сменяйте интонацията: пробвайте различни, например дали РАВНО няма да ви допадне най-много (някои от другите имат прекалено големи амплитуди).


Могат да се правят нови интонационни контури, но като го създавах беше само пробна версия и се пишат ръчно числа, не се съобразява с вида изречения и т.н. (Въобще това беше по-разумно да е на Питон или друг скриптов език, а не на основния С++).

Също така препоръчвам да пробвате и бащата на Тошко 2:"Глас 2004", чиито глас няма интонация, не знае ударенията (може да слага, но само ръчно, докато Тошко 2 има известни основни познания, речник, който може и да се разширява) и не може да удължава или скъсява шумовите съгласни, но има по-фин контрол на синтеза до брой периоди на почтипериодичните функции и настройките на преходите звучат интересно ("виещо", както го наричах някога). Глас 2004 беше вграден в текстовия редактор "Писар", тогава известен като "българския Notepad". Изключително малък като размер - десетина килобайта, с някои по-добри възможности от тогавашния Notepad (за Windows 95, 98, ...) и въоблик на български: произволен шрифт, уголемянване.


0 коментара: