Tuesday, March 8, 2016

// // Leave a Comment

Тошко 2.060 върви и под Линукс - тествано под Wine 1.7.50 | "Тошко 2" - синтезатор на реч за Windows и Linux


Говорещата програма "Тошко 2.060 алфа" върви и под Linux, всичко работеше под Knoppix 7.6 x64 с Wine 1.7.50.

Има козметични дефекти и надписите на долните настройки са на "маймуница", но съществената част работи гладко.


Сайт на програмата


Козметичните дефекти под емулатора "Wine" не пречат на говоренето


Думи: Линукс, Linux, Кнопикс, "Тошко 2" - безплатен синтезатор на реч за Windows и Linux

0 коментара: