Monday, April 21, 2014

// // Leave a Comment

Razumir - the Revival of one of the first AGI-related e-zines "The Sacred Computer" | РАЗУМИР - възраждането на юнашкото списание "Свещеният сметач"Info: http://razumir.twenkid.com/...
...

0 коментара: