Thursday, February 25, 2010

// // Leave a Comment

Universal Artificial Intelligence/AGI - a course at Plovdiv University from April/2010 | Универсален изкуствен разум - курс в ПУ от април (още новини)On Wednesday I welcomed 20-some Computer Science students who visited the presentation of my upcoming course - at least 21 of them signed in. :)

This will be one of the first courses in the field in the world, I believe. Some time ago I noticed the Summer School in Xiamen that Goertzel, De Garis & a bunch of PhDs has teached last summer. Well, I'm just one and not even a PhD student, but my course will have some significant parts that theirs lacked. Besides, it seems they have ignored Hawkins (it's not mentioned in the Program), while I will not.

More info to come.

...

В сряда около 21 студенти се записаха за моя курс по Универсален Изкуствен Разум, който ще водя от април. Първата лекция се очертава около петък 9 април.

Това ще бъде един от първите подобни курсове в света. Преди време разбрах, че миналото лято Гьорцел, Де Гарис и куп д-р-и са провели лятно училище по Универсален изкуствен интелект в Ксиамен, Китай. Е, аз съм само един, не съм дори докторант, но въпреки това моят курс съдържа теми, които те не знаят. Според програмата на лятното училище, даже са пропуснали Джеф Хокинс.

Очаквайте повече инфо.


Могат да се запишат и хора, които не са студенти въ ФМИ:
http://old.fmi-plovdiv.org/courses/link8.html

16. Универсален изкуствен разум (Практикум), хон.ас. Тодор Арнаудов

(30 места, за всички)

записване I етап: на 24.02.2010 г. (сряда) от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 546 к. з.

Целта на курса е въведение в теориите на разума. Курсът е предназначен за студенти, които искат в бъдеще да се занимават с авангардната област на Универсалния изкуствен интелект (Силното направление на ИИ) или да разберат за най-новите теории на разума и търсенията на отговор на въпроса как да се създаде самоусъвършенстваща се разумна машина. Така систематизирано изложението на теориите на разума, заедно с необходимите основополагащи знания, е оригинално и може би е едно от първите по рода си в света, заради авангардността и интердисциплинарността на тази материя, която все още не се преподава в никой университет

0 коментара: