Monday, March 11, 2024

// // Leave a Comment

BgGPT-7B-instruct-0.2 vs Mistral-7B-instruct-0.2 - Първи сравнения

Кратки новини във влог от Пловдив за BGGPT 0.2 на INSAIT и тестовете на Свещеният сметач в сравнение с MISTRAL - моделът майка. За кое постижение да поздравим INSAIT? Гледайте и другите клипове от поредицата за повече подробности и работа с модела и с други езикови модели в Гугъл Колаб и на ваш компютър, както и за доработки на БгГПТ от "Свещеният сметач". Следват продължения. https://youtu.be/qUONG7cVfiU
INSAIT, Машинно обучение, големи езикови модели, LLMs, BgGPT-7B-instruct, Mistral-7B-instruct, български език, интелигентност, изкуствен интелект, NLP, natural language processing, институт
http://github.com/twenkid https://github.com/Twenkid/GPT2-Bulgarian-Training-Tips-and-Tools/blob/main/README.md http://eim.twenkid.com http://twenkid.com

0 коментара: