Monday, March 20, 2023

// // Leave a Comment

ПРОРОЦИТЕ НА МИСЛЕЩИТЕ МАШИНИ - ИЗКУСТВЕН РАЗУМ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА : ИСТОРИЯ ТЕОРИЯ И ПИОНЕРИ - The Prophecies of the Thinking Machines: AGI and Transhumanism: History, Theory and Pioneers

 Заглавието и заглавната страница на мега-книгата на един от най-старите изследователски "институти" по Общ изкуствен интелект и Развитие на човека ("трансхуманизъм"), "библия" на пророците, създадена и редактирана от "най-младия пророк", се развива. Най-новата версия от днес и как може да помогнете на проектите на "Свещеният сметач":

https://github.com/Twenkid/
https://github.com/Vsy/


Как мога да помогна?

Някои примерни начини в началния етап:

Като станете съдружници.
Като се включите пряко в изследванията и проучванията, разработката, експериментите с различни технологии и измислянето на нови; поддръжка на уеб сайт, споделяне на изчислително време от ваши машини – например за обучение на модели за машинно обучение, еволюционни и самоорганизиращи се алгоритми, други търсения и обработки, обхождане, извличане на информация, рисуване на графики и пр.; изпробване на програми и проекти на дружеството, експериментиране с нови технологии и пр.
Като преки дарители и инвеститори с финансови средства – обаче все още не мога да съобщя подробности и условия, и към днешна дата (27.2.2023 г.) няма формално учредено юридическо лице и не се знае точно какво ще бъде. Затова на първо време финансовото дарение или инвестиция би могла да бъде лична и/или оформена като проект или работа, която да свърша за вас като възложители, или ако ме наемете като консултант и пр; би могла да бъде например конкретно разширение на някои от съществуващите и бъдещи разработки и проекти (някои са проекти за компютърни игри ) като определени функции, опити, насоки за работа, доклади и пр. и да бъде основа за бъдещо сътрудничество по други начини, а също така бихте могли като начало да помогнете чрез някой от другите варианти.
Ако сте от университет или друг изследователски институт – с участие в съвместни семинари, работа по съвместни проекти, връзка с докторанти, студенти и учени; с условия за създаване на нов интердисциплинарен курс и/или учебна програма от много семестри или бакалавърска, магистърска, докторска по Общ изкуствен интелект
Дарение или отдаване за ползване на изчислителна техника за по-ефективна работа: компютри, дискове, видеокарти, монитори, други компоненти и пр.
Дарение на хостинг, реклама, облачни услуги.
Предоставяне на стая, офис, помещения за ползване.
Продаване на техника и др. на изгодна цена, с отстъпка и пр.
Като ни наемете като консултанти по даден проект, за да се финансираме – стига да е подходящо и да сме съгласни, да не ни отнема цялата ни енергия – и  като станете клиенти на комерсиалните проекти на дружеството или направите дарения в подкрепа на онези, които и сега се разпространяват безплатно и/или са с отворен код.
Като разгласявате информация и положителното си отношения към начинанието и ни представите пред други хора, които биха били заинтересувани да участват или да помогнат: като споделяте клипове, публикации, впечатления.
Като ни поканите на уеб семинари, беседи, подкастове и пр., за да говорим за дружеството и проектите.
Като ни поканите за лектори и пр. или ни помогнете да организираме събития, от които да може да се получат и приходи, с които да се финансираме.
С правна, счетоводна и друга помощ за формалното учредяване на дружеството или дружествата – ако онова за Развитие на човека се оформи като отделно, и/или ако има едновременно дръжества с нестопанска цел и фирма, които да си сътрудничат и пр.
Като направите дарение лично на мен: за да подпомогнете изследванията ми, за тази книга или други мои произведения и дела; за пионерството ми в редица области, което се доказва в този труд; за развитието на човека; в подкрепа на многообразното ми и своеобразно творчество и самобитни работи във всевъзможни области: художествена литература и поезия, публицистика, езикознание, обществени и хуманитарни науки, философско-техническа литература, разработка на безплатен и свободен приложен софтуер, видео продукции, музика, „спорт“ и пр. и също творчеството и изследванията върху самия мен (бъдещи публикации): да бъдеш универсален човек. Или пък просто ей така.
Като станете мой импресарио, агент, представител, „PR”, за да ми помогнете да комерсиализирам вече съществуващи и бъдещи творчески произведения и начинания, софтуерни продукти, както и способностите и личността и битието ми на универсален човек .
Като ми помогнете с издаването, комерсиализирането, разпространението на мои произведения във всички видове жанрове и сфери, без да бъдете импресарио в пълния смисъл.
Като помогнете в създаването и поддържането на кампания за финансиране: “crowd-funding”  (от типа на Kickstarter и др.) или др.
Като си купите тази книга и други, когато бъдат издадени комерсиално, или преди това – като направите дарения.
С добри съвети, препоръки и идеи как да се финансираме по други начин; с положително отношение; със звездичка в Гитхъб за нашите проекти; с добра дума и морална подкрепа.
По други начини.

Във всички случаи – вижте адреси за връзка по-долу.

Благодаря Ви!

0 коментара: