Saturday, April 2, 2022

// // Leave a Comment

ЗАБЛУЖДАВАЩИТЕ ПОНЯТИЯ И РАЗБОР НА ИСТИНСКИЯ ИМ СМИСЪЛ: Трансхуманизъм, Цивилизация, Демокрация, Хуманен, Хуманизъм, ... - книга


Тези дни редактирам второ издание на:
 

ЗАБЛУЖДАВАЩИТЕ ПОНЯТИЯ И РАЗБОР

 НА ИСТИНСКИЯ ИМ СМИСЪЛ:

Трансхуманизъм, Цивилизация, Демокрация,

Хуманен,
Хуманизъм, Дехуманизация, Социална

дистанция, Политическа коректност, Фалшиви

новини,
Евроинтеграция, Глобализация,

Е
вропейски ценности, Либерализъм и други


ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК - ДЗБЕ

...

Редакците са стилови на отделни места, корекции, доизяснявания, малки добавки и др.


0 коментара: