Friday, February 16, 2018

// // 2 comments

Тошко 2.070 - управление на синтезатора на реч чрез Python и PHP | Toshko 2.070 speech synthesizer

Новата версия на синтезатора за желаещи да експериментират слуша за команда с изказване, записва изказаното в mp3-файл и го връща на клиентското приложение, което решава дали и как да го просвири. Примерният скрипт на Python извежда двоичните данни в конзолата, а този на PHP ги записва на диска и просвирва файла.

Изтегли Тошко 2.070

Сайт на Тошко 2

Новото:

1. Тошко 2.070 (EXE) -  нов изпълним файл.

2. Скриптове на Python2.7

Папка /scripts

Може да се наложи да инсталирате и няколко библиотеки: Installing python modules

win32api
win32gui
win32con

Ако автоматичното настройване на пътищата е наред и не ползвате и други версии (напр. Python 3.x), то изписването на "python" в конзолата в папката на скриптовете би трябвало да извика интерпретатора:


> python toshko.py

Ако не се получава и не ви се работи с настройки на PATH/Environment, задайте пълния път:

>"C:\Python27\python.exe" toshko.py
('Thu Feb 15 17:57:20 2018', 'Toshko POST Server Starts - localhost:8079')


toshko.py - POST-сървър
wmcopydata.py -  Изпращане на съобщение с изказването към синтезатора

Отворете toshko.py и настройте пътя до папката, където синтезаторът извежда mp3-файловете

Например, ако сте инсталирали програмата в  C:\\program files\\toshko2\\
то конфигурирайте toshko.py като допишете пътя:

mp3Path = "C:\\program files\\toshko2\\mp3\\"
(Важно - ползвайте двойни наклонени черти).

3. Скриптове на PHP
Папка /scripts

say0.php
say1.php

Нужно да имате включен PHP-сървър, напр. чрез WAMP.

Поставете файловете в подходящата папка на сървъра, напр. C:\WAMP\WWW\WEB

След това скриптовете се извикват през четец (браузър):

http://localhost/web/say0.phpПравих тези тестове преди около 2 години, но тогава не ги публикувах, защото в този вид изискват технически донастройки, и тъй като не е както би трябвало да бъде. Сега просто се праща текст, настройките се правят само от приложението.

Желателното положение е дистанционното управление да контролира говорния апарат във всички детайли, така че да може и обработката на текста - ударения, паузи, фрази, анализ и пораждането на интонационни контури и пр. да се изведат в по-лесен за промяна вид, например на Питон.

За съжаление не ми се занимаваше да го продължа тогава -  "някой ден".

 called do_POST?
tosh-PC - - [15/Feb/2018 17:24:17] "POST / HTTP/1.1" 200 -
{'@consonants': ['0.5'], '@speed': ['1.0'], '@say': ['\xd0\x98\xd1\x81\xd0\xba\x
d0\xb0\xd0\xbc \xd0\xb4\xd0\xb0 \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb6\xd0\xb0 \xd0\xbd\xd0\xb
5\xd1\x89\xd0\xbe...'], '@vowels': ['2.0']}
['\xd0\x98\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xb4\xd0\xb0 \xd0\xba\xd0\xb0\xd0
\xb6\xd0\xb0 \xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x89\xd0\xbe...']
(...)
pythonSay4383926
Before say1251 = ...
BUSY... Communicating with Toshko...
:::f,14,0.5,7,2.0;$$$pythonSay4383926;

wmcopydataB(say)
before: char_buffer = array.array(, binascii.a2b_qp(say))
before: char_buffer
array('B', [58, 58, 58, 102, 44, 49, 52, 44, 48, 46, 53, 44, 55, 44, 50, 46, 48,
59, 36, 36, 36, 112, 121, 116, 104, 111, 110, 83, 97, 121, 52, 51, 56, 51, 57,
50, 54, 59, 10, 200, 241, 234, 224, 236, 32, 228, 224, 32, 234, 224, 230, 224, 3
2, 237, 229, 249, 238, 46, 46, 46])
60
25105400
pythonSay4383926
(...)\mp3\pythonSay4383926.wav.mp3
OK! READY for new requests

.................

"C\Python27\python.exe" wmcopydata.py

wmcopydataB(say)
before: char_buffer = array.array(, binascii.a2b_qp(say))
before: char_buffer
array('B', [36, 36, 36, 107, 117, 114, 49, 46, 109, 112, 51])
11
20800528
wmcopydataB(say)
before: char_buffer = array.array(, binascii.a2b_qp(say))
before: char_buffer
array('B', [36, 36, 36, 197, 245, 238, 238, 238, 46, 46, 46, 32, 195, 250, 231,
32, 227, 238, 235, 255, 236, 32, 46, 46, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
)
34
208006882 коментара:

antouan said...

Привет!,
Благодаря за работата ти. Да питам има ли начин да ползваме синтезатора по линукс управляван от външен скрипт?
Благодаря предварително

Todor "Tosh" Arnaudov - Twenkid said...

Да, работи под Wine.