Wednesday, April 15, 2015

// // Leave a Comment

РАЗУМИР - брой втори, предизвестие: Военно-политически, социално-икономически и медийни страни на явлението Играеш ли по правилата ще загубиш играта

 


Темата на втори брой на независимата авангардна медия РАЗУМИР.

Друго изписване на юнашки български: "Военно-държавнически, обществено-стопански и осведомителни страни на явлението Играеш ли по правилата ще загубиш играта..."

Дата на излизане: неопределена, вероятно протяжна - обнародване на части.

...

Към 26/4/2015 - вече излязоха много от материалите

0 коментара: