Wednesday, May 28, 2014

// // Leave a Comment

РАЗУМИР - първи брой: Какво му трябва на човек? Играеш ли по правилата - ще загубиш играта. Първа част. | RAZUMIR - First issue. "What a man needs? Part I. Nice guys finish last"РАЗУМИР: http://razumir.twenkid.comОгромен аналитичен и забавен труд, т.нар. "мултиграфия" или "юнашка дисертация" (виж 132 от бележките). Първата част се състои от три паралелни части.

Ако се разглежда по секции и пр., може да се извлекат много десетки или стотина статии, ще има нещо такова в бъдеще - улеснения за четене и др.

В Приложението и Допълненията към т.242 има продължения по темата за машинното творчество (компютърно творчество) и "Вселена и разум" (Схващане за всеобщата предопределеност) като Хипотезата за дълбокото съзнание, свързваща и доизясняваща смисъла на мои спекулации с такива на Джеф Хокинс и философията на Кант и Артур Шопенхауер - смисълът на "интуитивен". И пр. пр. пр. т.н... Трудът е цяла книга.

Харесайте и подкрепете РАЗУМИР във Фейсбук:


Наясно съм, че в момента има приблизително нулева подходяща читателска аудитория (поне човешка), която да го оцени в цялост, и тези философии и социологии ми гълтаха от вниманието за по-функционалните разработки по задачите, които трупам на купчини до небето.

Трябва да се захващам здраво с тях.

0 коментара: