Thursday, January 9, 2014

// // Leave a Comment

Недостатъци на гласуването с харесвам/нехаресвам в Уеб 2.0 и социалните медии и различни дефекти в системите за обществено оценяване и класиране | In Bulgarian - Issues with Like-Dislike Voting Ranking Systems - a translation from the original work in EnglishНедостатъци на гласуването с харесвам/нехаресвам в Уеб 2.0 и социалните медии и различни дефекти в системите за обществено оценяване и класиране (pdf)


-- Объркани и мъгливи замисъл и мерки - копира механизми за натрупване и заличаване на подробности от мозъка

-- Психология на тълпата – опорочени и замърсени обществени предпочитания и препоръки

Във Фейсбук, Ютюб, телевизията, Туитър и пр...

Дата на публикуване на оригинала на английски: 23/7/2012 в "Todor Arnaudov's Researchers":

http://artificial-mind.blogspot.com/2012/07/issues-with-like-dislike-voting-in-web.html

Превод от английски: Тодор Арнаудов: 25/10/2013 + малки редакции

Публикувано на български: 9/1/2014 в „Изследванията на Тодор Арнаудов“


Ключови думи: социология, общество, вирусно разпространение, Уеб 2.0, Web 2.0, телевизия, рейтинги, харесвания, социални медии, социални мрежи, "лайкове", likes, dislikes, ютюб, оценяване на съдържанието.


0 коментара: