Friday, August 23, 2013

// // Leave a Comment

Тошко 2.055 | Toshko 2.055 - Bulgarian Text-to-Speech Synthesizer Highly ConfigurableВече с поддръжка на Unicode, и др. Програмата вече може да се използва спокойно на компютри, които са инсталирани извън България или са локализирани на произволен език.  Тошко 2.

Сайт на Тошко 2 за актуални новини: http://twenkid.com/software/toshko2/
По-стари новини за синтезатора на реч.

Синтезатор на българска реч, микро-фонемен, формантен, висока степен на настройка. Преобразува текст в реч.

0 коментара: