Wednesday, August 14, 2013

// // Leave a Comment

Тошко 2.050 | Toshko 2.050 - Bulgarian Text-to-Speech Synthesizer Highly Configurable

Обновления

След дълго прекъсване, нова алфа версия на най-мощния и гъвкав синтезатор на българска реч - готови изказвания, зареждане от файл, промяна на изговора на една от съгласните чрез неинвазивна донастройка и др. Тошко 2.
Сайт на Тошко 2 за актуални новини: http://twenkid.com/software/toshko2/


0 коментара: