Saturday, May 22, 2010

// // Leave a Comment

Юрген Шмидхубер - красотата, любопитството, машината на Гьодел. Курс по Универсален изкуствен разум, Други учени и насоки за изследванe.(Част 2 от ..)

Юрген Шмидхубер е един от водещите учени в УИР, твърди че неговата амбиция е да създаде съвършения учен - машината на Гьодел, която решава всякакви задачи. Занимава се с рекурентни невронни мрежи, т.нар. LSTM - Long Short Term Memory, които имат някои от възможностите на HTM като предсказване и йерархичност. Пише за универсални алгоритми за самообучение; за красотата и изкуството и връзката им с принципите на универсалния разум, подобно на това което си говорихме в седмата седмица, но в математически издържана форма. Може би ще поговорим още малко за красотата, интересността и любопиството в осмата (на 28-ми май).

В сайта на Ю. Шмидхубер: http://www.idsia.ch/~juergen/ може да откриете много материал за четене, препоръчвам ви да гледате презентацията му на Singularity Summit 2009. Освен интересна, е много забавна и смешна.  :)
Алгоритмични принцип на любопитството, интересността и красотата (на английски)

Jürgen Schmidhuber at Singularity Summit 2009 - Compression Progress: The Algorithmic Principle Behind Curiosity and Creativity from Singularity Institute on Vimeo.
Keywords: Jurgen, Juergen, Schmidhuber, Creativity, Beauty, AGI, UAI,

0 коментара: