Sunday, November 15, 2009

// // Leave a Comment

Solid Optimizer Project (SolidOpt)

Това е проект на колеги от ФМИ на ПУ, Александър Пенев и Васил Василев и както те се изразяват представлява инструментариум за автоматизирано оптимизиране на софтуерни приложения. Тази седмица двамата имаха интересна презентация във ФМИ.

Накратко, системата цели да оптимизира код написан за момента .NET (евентуално на друг език с виртуална машина), като се опитва да го декомпилира в известна степен и след това да го опрости. Например - замяна на променливи с константи, съкращаване на дълги функции, за да могат да се вкарат като "inline" и мн. др.

Проектът звучи много обещаващо, а Сашо и Васил са пълни с идеи. Търсят се и други ентусиасти, които да се включат в разработката.

0 коментара: