Wednesday, October 21, 2009

// // Leave a Comment

Beginners guide to Artificial General Intelligence (AGI, Strong AI, Universal AI) | Силен изкуствен интелект, универсален изкуствен интелект

I'll just direct you to the people, the rest is reading, reflection and speculating.

Jeff Hawkins - his book "On intelligence" is a must, check out Numenta and what Hierarchical Temporal Memory is.

Ben Goertzel - and his company "Novamente".

Boris Kazachenko


Jurgen Schmidhuber

Marcus Hutter

Hugo de Garis

Singularity Institute

...
Todor Arnaudov - his theory of Mind and Universe. Works from early 2000-s (yet in Bulgarian only) which are going to be continued.

Ако знаете български, може да разгледате и моите спекулации, моята Теория на разума и Вселената. Тя включва и много философия, метафизика за Вселената и разума и връзката между тях. Има нужда да я опиша в по-стройна форма и не е напълно формална, в нея по свой път, както след години открих, съм преоктривал понятия като алгоритмична теория на информацията, структури подобни на това което се смята за работата на кората на мозъка (неокортексен стълб) , цифрова физика/философия и мн. други ключови неща.

Алгоритмичната теория на информацията/алгоритмична вероятност е свързана с разсъжденията в теорията, че в една "Вселена сметач", нещо е по-сложно и по-малко вероятно от друго, по-трудно да съществува, ако за създаването му е необхододима по-сложна (тук не го бях дефинирал добре формално) програма на "машинния език" на който работи Вселената, където се създава това"нещо".

Ако физичните закони са "езикът на частиците", то от тази гледна точка създаването на човешките артефакти е много по-сложно за Вселената ("Вселенският сметач"), отколкото създаването на човека, защото вторите са невъзможни преди да съществуват "програми" (майка, оплодена яйцеклетка, в която има ДНК), които могат да построят от атоми тялото на потенциалния развит разум.

Предстои да работя по теорията и да напиша нови по-стройни и разширени версии.

Засега е тук- http://eim.hit.bg/razum

0 коментара: