Thursday, October 4, 2007

// // Leave a Comment

This is a test


At last, a thinking machiine blog is on... Research and development.

Из "Ада"...

Проба...
Надежда всяка мигом угасете!
Душата от сега си прежалете!
Във страшни мъки, живи,
всеки ден ще мрете!

Емил се усмихна на хитроумното стихче и след няколко секунди засмукване на подробности от провисналата дървена табела, направена от нещо странно, - като че ли от капак на ковчег за мъртъвци - вяло метна погледа си към далечината на десния край на безкрайно дългата безкрайно висока преграда. Със зверска скорост от там се задаваше нещо, което за нула време се превърна в гол мъж на метла; кръстът му бе опасан от колан, на който бяха окачени още метли.
- Най-хубавите метли, душа! Първо се опитват! - каза весело голият.
Младежът не изглеждаше да е впечатлен от рекламата.
- Първо са опитва бе. Пробвай, душа!
Емил продължаваше да се усмихва ехидно.
- Евтино ги давам. Не останаха. Айде че идва новата партида и
ще свършат!

0 коментара: