Saturday, August 7, 2021

// // Leave a Comment

Общ изкуствен интелект и Трансхуманизъм: Какво е Универсален изкуствен разум - AGI?

Гледайте нов запис (с допълнителни бележки) на една от уводните лекции от първия в света интердисциплинарен курс по Artificial General Intelligence - AGI.


 


 


https://youtu.be/r582MVKj81A

Слайдове др.:

http://research.twenkid.com
http://artificial-mind.blogspot.com 


Следват продължения! 


Съдържание: 0:00 Въведение
0:30 Защо възникват новите термини: AGI, Универсален изкуствен разум
1:13 За обзора на тесния ИИ - препратка към друго предаване
1:40 Първенството на курса в света: 8 години преди MIT
2:42 Първата фейсбук група по AGI е българска: 5 години преди другите
3:16 Какво е Универсален изкуствен разум? (УИР)
3:28 За ИИ из интервюто за сп. "Обекти" бр. 5, 11/2009
4:20 Накратко за УИР - слайд 3
4:52 Как ще изглежда мислещата машина? - из интервюто за "Обекти"
5:39 Някои термини, накратко за УИР - Слайд №3
6:11 Машината на Гьодел на Юрген Шмидхубер
6:21 Личности в общия ИИ
6:21 Какви опити се правят за създаване на УИР? - из интервюто
7:33 Разграничения между общия и слабия/тесния ИИ и недостатъци на втория - Слайд №4
9:25 Какво все още пречи да се създаде мислеща машина? - из интервюто
10:24 Технологична сингулярност, Кърцуейл, миниатюризация
10:42 Singularity Institute - из интервюто
10:50 Технологична сингулярност - закон на Мур - Слайд 7
11:16 Прогнози за планирания технологичен размера на транзисторите
11:34 Какво реално се случи в полупроводниковата индустрия
11:41 Краят на миниатюризацията и какво следва?
12:05 Квантови компютри
12:13 Нанотехнологии и молекулярни технологии
12:17 Киборзи
12:22 Ред е на мислещите машини - надтелесност и многото възможни форми на машинния ум
12:54 Мислещите машини са...
13:23 Разумът е предсказател на бъдещите възприятия въз основа на миналия опит - из интервюто
14:04 А ако машините решат да ни унищоат като въстанат срещу нас? Истинското послание на филма "Терминатор 2" - кои всъщност са "лошите"?
15:20 Етика за роботи - трите закони на роботиката на Азимов
15:45 Приятелски настроени машини - Friendly AI
16:28 Singularity institute - институт по сингулярността ("сингуларността") на Рей Кързуейл
16:59 Какво е "душа"? - препратки към литература
17:49 Какво е съзнание?
19:42 Трансхуманизъм или H+ - Transhumanism; свръхчовечност, надтелесност, космизъм
20:25 Прехвърляне на съзнанието и възможно ли е? - Mind Uploading
21:13 Парадокси на човешкия мозък: универсален или специализиран? Изчислителна мощ.
22:25 Хибриди: универсален разум + универсален компютър
23:12 Brain-Computer Interface BCI - пряка връзка мозък-машина
23:20 Буквална симулация на мозъка: Almaden Institute на IBM и Blue Brain
23:49 Заключителни думи и покана за следващите лекции и предавания
#изкуственинтелект #agi #artificialgeneralintelligence #ИИ #УИР #футурология #трансхуманизъм #космизъм #сингуларност #сингулярност #h+

0 коментара: