Friday, January 15, 2021

// // Leave a Comment

Срещу очернянето на изкуствения интелект и свръхчовечността (трансхуманизъм) от социални учени и др. пропагандисти

Коментар на Тодор в отговор на интервю на проф. Иво Христов, който и в други случаи е използвал подобна реторика, подобно на Олга Четверикова, Иван Спирдонов и др.


Това са англосаксонско-западноевропейските интерпретации на свръхчовечността (надтелесността, космизма), или "трансхуманизъм". Българската свръхчовечност и Универсалния изкуствен разум нямат такъв дух и такива цели.

Една обща логическа грешка, която допускат много хора свързана с "човешка природа", "човечество" и т.н. са, че това са заблуждаващи и мъгливи понятия. Миналата година публикувах книга, която подробно разглежда явлението, отчасти неправилно образуване на понятията, включително употребата на "трансхуманизъм" и "изкуствен интелект" за назоваване на неща, които са нещо друго и са си съвсем човешки:

ЗАБЛУЖДАВАЩИТЕ ПОНЯТИЯ И
РАЗБОР НА ИСТИНСКИЯ ИМ СМИСЪЛ:

Трансхуманизъм, Цивилизация, Демокрация, Хуманен, Хуманизъм, Дехуманизация, Социална дистанция, Политическа коректност, Фалшиви новини, Евроинтеграция, Глобализация, Европейски ценности, Либерализъм и други

Бр.33 на сп. "Свещеният сметач": http://eim.twenkid.com

"Човешка природа" (без уточнения) и "човечно" са както нацистките жестокости и опити за създаване на "по-висша раса" (все пак - "за доброто на човечеството" [според тях]), кланетата при всяка война (те се вършат и от обикновени хора [т.е. са или могат да бъдат масово явление и на индивидуално ниво]), така и грижата за беззащитни животни, любовта към природата [децата, животните, беззащитните] и т.н.

Т.е. това е безсмислено и заблуждаващо понятие. Без прецизно определение при всяка употреба, подобно на "демокрация", "цивилизация", [то] има пропагандна цел или е повторено от някъде. Дали хората от третия свят са щастливи, че са "част от човечеството" (дали въобще разбират и как разбират това понятие)? Винаги е имало "различни човечества", дори и в биологичната си форма има огромни различия между индивидите, както умствени, така и във физически способности - от пигмеите в Африка, от посредствените или умствено изостаналите или хора с увреждания, до свръхнадарените хора; от болнавите, до столетниците и т.н.

Невробиологът Сергей Савельев например често обяснява, че разликата в мозъка между индивидите (в разпределението на различните функционални зони) е по-голяма отколкото междувидова в животинския свят, някои зони се различават по размери до 40 пъти, други по няколко пъти, някои са налице само при гении.


Думата "човечество" се употребява именно от тези зли трансхуманисти от англосаксонския свят, които с всякакви технологии са имали един и същи подход и цел: завладяване и господство над останалите (маймунски нагон), изкуственият интелект няма нищо общо с това, и той в подходящи ръце може да им попречи.


Науката и медицината винаги са се опитвали да "променят човека", медицината по определение има за цел да удължава човешкия живот и в нея и във всякакви свои дела "човек се прави на Бог" - това не е никакво откритие или ново "дяволско" желание на "трансхуманизма", - човек винаги е искал да живее вечно в същата личност, същата е целта и на Християнството, това се нарича "Спасение" и "Вечен живот" и не е по-различно от идеята на Свръхчовечността [надтелесността].


Под "свръх" в източното православно мислене се разбира: "На когото повече е дадено, от него повече ще се изиска". Свръхчовечност не значи задължително свръх-поробване - зависи в чии ръце е "свръх"-а. Ако е в ръцете на онези, които винаги са постъпвали по този начин, ще е поробване. Ако е в други ръце - ще е повече любов. 

Човек във всяко свое творческо дело "се прави на Бог", не само в най-грандиозните. Различната организация на обществения живот не е "изкуствен интелект", а е именно организация на този живот и се извършва под ръководството и в изпълнение на хора (вид примати) и за задоволяване на техните "човешки" (маймунски) нужди и цели, една от които е маймунската им воля за власт над останалите (вижте шимпанзетата), един от първичните им нагони.


Всички жестокости [досега] са извършени от човешки същества (хомо сапиенс), всички психопатични закони и кланета са извършени от човешки същества, за техните "възвишени" цели.


[Не следва ли от това, че] Хората, елитът им, обществото, държавите, обществените организации като църкви като цяло, са "изроди" и зверове в някои мерки според собствените си определения за това, [понеже] нарушават по най-циничен начин собствените си "морални ценности" и убиват, лъжат, крадат и т.н.

Така че ако част от тоя "човешки" (маймунски) елит иска да изтреби по психопатични подбуди част от другите - в това няма да има нищо ново и [решението им] не е свързано с технологиите, а именно с "природата на човека"... [тъй като те все още са човеци.]

(Ранно пълно заглавие: Срещу очернянето на изкуствения интелект и свръхчовечността (трансхуманизъм) от социални учени и др. пропагандисти заради препредаването на англосаксонски мироглед и ценности, чрез употребата на объркани заблуждаващи понятия и заради определени приложения на технологиите)

0 коментара: