Monday, September 14, 2020

// // Leave a Comment

Други учени, изследователски лаборатории, институти, фирми, свързани курсове - AGI 2010, Plovdiv

Въведение, Юрген Шмидхубер, Маркус Хутер и др.Кибертрон, Бен Гьорцел, Хаотична логика (Chaotic Logic - виж в блога)
Видео към първия в света университетски курс по Всеобщ изкуствен интелект (Универсален изкуствен разум), Пловдив 2010 г.

http://research.twenkid.com

0 коментара: