Saturday, February 23, 2019

// // Leave a Comment

Учене с подкрепление/подсилване/утвърждение - езикови бележки | Terminology Remarks on Reinforcement Learning Tutorial in Bulgarian

Чудесни практически уроци за начинаещи от С.Пенков, Д.Ангелов и Й.Христов в Дев.бг:

Част I

Част II

Някои терминологични бележки от мен, ДЗБЕ/ДРУБЕ 

"Транзиционна функция" - функция на преходите, таблица на преходите.

В лекциите от курса "Универсален изкуствен разум" ползвах "подсилване" (може и подкрепление) и подчертавах произхода на термина от поведенческата психология ("бихевиоризъм").

Има връзка и с невропсихологията (действието на допамина) - награждаващите поведения се подкрепят/подсилват (и "затвърждават") и затова в последствие се изпълняват "с по-голяма вероятност". Тези, които не носят полза, не се подкрепят.

В друга литература обаче също ползват "утвърждение".

На езиково близкия руски също е "подкрепление".

http://research.twenkid.com/agi/2010/Reinforcement_Learning_Anatomy_of_human_behaviour_22_4_2010.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement  (виж други езици)

http://research.twenkid.com/agi/2010/Intelligence_by_Marcus_Hutter_Agent_14_5_2010.pdf

2. Част:

(...)

Имплицитен - неявен;
Произволни - случайни

(За числата, Random така се води на бълг. в статистиката; произволен достъп - за памет, но там има "съзнателна воля", избор)

Семплиране, семпъл - отчитане, отчет;

Терминално - крайно, заключително;

Еквивалентно - равнозначно, равносилно.

Мисля че за "пристрастно" зарче си има термин, но не се сещам.

Стилистична бележка - "Ако е," не звучи добре (предполагам превод от If it is such/so); може да се повтори условието, за да е най-ясно, или "Ако е така" или да се преработи предното изречение.

Корекции, които забелязах: "фунцкия" и "теоритично" (теорЕтично).

И накрая: би било полезно, ако има таблица или отделна страница с термините, с различни варианти на преводите, когато има разногласия.

Илюстрации на Монте Карло и постепенното получаване на по-точни резултати - все по-малко шум и по-ясно изображение:

https://www.shadertoy.com/results?query=+monte+carlo

https://www.shadertoy.com/results?query=global+illumination


0 коментара: